Konzultační hodiny
školního poradenského pracoviště

Ve školním roce 2019 - 2020 pracuje školní poradenské pracoviště při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod ve složení:  Výchovný poradce: Mgr. VĚRA SOBOTOVÁ   Tel.: 730 181 384 nebo 734 417 307 E-mail: sobotova@oahshb.cz Školní metodik prevence: PhDr. JAROMÍRA KVAČKOVÁ              Tel.: 734 796 949 E-mail: kvackova@oahshb.cz Školní psycholog: Mgr. Bc. BOHUSLAV KŮRKA               Tel.: 605 233 005 E-mail: kurka@oahshb.cz   Přehled konzultačních hodin pracovníků ŠPP: Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 147 kB) 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

     Mgr. Bc. BOHUSLAV KŮRKA  V Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod působí školní psycholog, v jehož gesci je především: prevence (tvorba a spolupráce na tvorbě přednášek v oblastech primární, sekundární nebo terciální preventivní oblasti, neformální rozhovory), pomoc při řešení problémů osobních, studijních, pracovních, případně jiných, odborná péče, která se vztahuje například k mimořádným událostem v rodinách studentů nebo pedagogů. Psycholog: Mgr. Bc. Bohuslav Kůrka studium FF UP Olomouc akreditovaný psychoterapeutický výcvik, Institut aplikované psychoanalýzy IAPSA krizová intervence, PTSD I. II., Trauma I. II.

VÝCHOVNÝ PORADCE

  Kontakt :     Mgr. Věra Sobotová Telefon :     730 181 384 nebo 734 417 307    e-mail:        sobotova@oahshb.cz   Konzultační hodiny výchovné poradkyně                                             Den Týden sudý Týden lichý

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

    Kontakt :     PhDr. Jaromíra Kvačková Telefon :     734 796 949  e-mail:        kvackova@oahshb.cz   Konzultační hodiny metodičky prevence     Den Týden sudý Týden lichý    Pondělí

Odborná pomoc pro žáky, rodiče i pedagogy

  Školská poradenská zařízení v Kraji Vysočina: Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 140 kB) Odborná psychiatrická a psychologická pomoc v Havlíčkově Brodě: Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 179 kB) Aktualizováno 8. 11. 2017

Rodičovská linka

Kontakt:           840 111 234 Linka nabízí své služby: rodičům prarodičům dalším rodinným příslušníkům pedagogům Nabízí pomoc v případech jako je: obtížná životní rodinná situace problémy při výchově dětí podezření, že je s dítětem něco "špatně" (vzrůstající konflikty, krádeže, záškoláctví, závislost,..,....) obtíže dítěte v kontaktu s vrstevníky šikanování dítětte podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte z okolí Rodičovská linka nabízí: psychologické poradenství po telefonu kontakty na další

KAM NA VYSOKOU ŠKOLU?

VysokeSkoly.cz   www.VysokeSkoly.cz Vysoké školy Jobs.cz   Další odkazy na přehledy vysokých škol v České republice   1.   MŠMT - veřejné vysoké školy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/verejne-vysoke-skoly-4 2.   VysokeSkoly.com: http://www.vysokeskoly.com/index.asp?menu=1092&utm_source=sklik&utm_medium=ppc&utm_campaign=prehled_vs   3.   Klikni: http://klikni.idnes.cz/Skoly-a-vzdelavani/Vysoke-skoly/Vysoke-skoly-univerzity/Prehled-vysokych-skol/index.htm  4. Vejška: www.vejska.cz/vysoke-skoly/prehled   Aktualizováno dne 10. 4. 2013 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele            

Příležitost pro absolventy škol

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo sedmibodový plán na snížení nezaměstnanosti, který obsahuje i bod číslo 5: "Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ". Zde se kromě jiného uvádí, že "úřady práce nabídnou vzdělávací aktivity pro budoucí OSVČ a také finanční pomoc. Nezaměstnaní, kteří předloží smysluplný podnikatelský záměr, budou moci získat 40.000 až 80.000 Kč." Je to určitě zajímavá příležitost pro absolventy škol, kteří mají problém s hledáním zaměstnání. Web pro kariérové poradenství www.neflakamse.cz poskytuje ve své sekci "Chci podnikat" konkrétní rady napomáhající tomu, aby student mohl odhadovat své možnosti pustit se do vlastního podnikání, včetně toho, jak posuzovat svůj podnikatelský záměr, s

Kariérové poradenství

NEVÍTE KAM DÁL PO ŠKOLE, ZAJÍMÁ VÁS DALŠÍ ODBORNOST? Navštivte webové stránky kariérového poradenství:    www.neflakamse.cz     Autorem stránek je dlouholetý kariérový poradce p. Jiří Strádal. Jejich hlavním cílem je nabízet z jednoho místa servis o profesních a vzdělávacích příležitostech,  s tím související rady a doporučení ohledně životopisů, jednání se zaměstnavateli, soukromého podnikání, výběru kurzů, apod. Protože život je daleko bohatší než jen práce, najdete zde možnosti i z jiných oblastí lidské seberealizace.   Doufám, že vás tyto přehledně zpracované stránky zaujmou a přispějí k lehčí orientaci při výběru vaší další studijní a profesní dráhy.                                                                       Mgr. Věra Sobotová výchovná poradkyně  

Akce z oblasti primární prevence

Exkurze v Nemocnici Havlíčkův Brod Dne 10. března 2010 žáci třídy C3. navštívili Nemocnici v Havlíčkově Brodě. Kromě útulných „pokojíčků pro nastávající maminky“ si žákyně a žáci mohli prohlédnout i nedonošené miminko v inkubátoru. Děkujeme MUDr. Magdaleně Chvílové Weberové za informace o těhotenství, porodu a poskytované péči i za nevšední zážitky.       Kriminalita a právní vědomí Naše škola pravidelně spolupracuje s Městskou policií Havlíčkův Brod při zajišťování přednášek a besed v rámci plnění "Minimálního preventivního programu

Zařízení zabývající se problematikou alkoholismu
a gamblerství

Přehled o zařízeních v kraji Vysočina poskytujících služby v oblasti prevence a léčby závislosti na alkoholu a patologickém hráčství Seznam zařízení zabývajích se problematikou alkoholismu a gamblerství Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 32 kB)   V Havlíčkově Brodě dne 20. ledna 2011 PhDr. Jaromíra Kvačková školní metodik prevence  

Hledání zaměstnání a další studium

Jak sehnat zaměstnání, nebo jen brigádu Vážení, dovoluji si Vám nabídnout možnost bezplatné inzerce v sekci zaměstnání pro studenty gastronomických oborů. Mohou zde najít v budoucnu zaměstnání, nebo jen brigádu o prázdninách. Internetový portál Gastrokatalog www.gastrokatalog.cz denně navštěvují stovky návštěvníků především z řad hoteliérů,provozovatelů restaurací, penziónů, kuchyní/ školní jídelny, závodní stravování, nemocnice atd/, kteří zde hledají třeba právě nové spolupracovníky.Gastrokatalog je v současné době nejlepším internetovým gastronomickým vyhledávačem v ČR. Hledáte novou práci?     www.cvonline.cz Ukončili jste právě školu a hledáte nové místo? Nevíte, jak správně napsat životopis či průvodní dopis?

Přednášky na téma "Mentální anorexie a bulimie"

Tyto přednášky byly určeny žákům prvních a druhých ročníků učebních oborů (včetně tříd S1. a K2.P) a uskutečnily se ve dnech 10. a 16. prosince 2010 na pracovišti Kyjovská. Uvedené aktivity, které spadají do oblasti primární prevence rizikového chování – „Zdravý životní styl IV“, vedla ředitelka Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě paní Mgr. Naděžda Vrbatová. V následujícím rozhovoru žáci velice pozitivně hodnotili zejména nově získané informace o těchto onemocněních.     PhDr. Jaromíra Kvačková metodička prevence

Prevence rizikového chování_III.

V rámci „Minimálního preventivního programu“ jsou pro žáky naší školy pravidelně organizovány přednášky, besedy a zážitkové aktivity k prevenci rizikového chování. Dne 17. června 2014 byly pro třídy 1. a 2. ročníků učebních oborů připraveny ve spolupráci se Společností Podané ruce, o. p. s., čtyři tříhodinové bloky se zážitkovými technikami na téma „Nebezpečné závislosti“. Dle provedeného šetření se žákům aktivity líbily, během programu živě diskutovali a byli velmi otevření. Poděkování patří zejména Ing. Radovanu Voříškovi, vedoucímu oddělení prevence, a Mgr. Janu Veselému, Ph.D., kteří si žáky dokázali získat interaktivními technikami a dovednou argumentací.    PhDr. Jaromíra Kvačková školní metodička prevence  

Prevence rizikového chování_II.

Pro žáky naší školy jsou pravidelně organizovány adaptační kurzy, přednášky, besedy, zážitkové aktivity k prevenci rizikového chování, jež jsou součástí „Minimálního preventivního programu“. V průběhu měsíce září, října a listopadu třídy absolvovaly přednášky a besedy s tématikou odpovědného rodičovství, závislostí, ubližování, domácího násilí, zhoubných kultů a skrytých nebezpečí. Dle provedeného šetření se žákům aktivity líbily, během programu živě diskutovali a byli velmi otevření. Poděkování patří zejména MUDr. Chvílové-Weberové a p. Trňákovi, kteří si žáky dokázali získat. PhDr. Jaromíra Kvačková školní metodička prevence  

Prevence rizikového chování_I.

Pro žáky naší školy jsou pravidelně organizovány přednášky, besedy, zážitkové aktivity k prevenci rizikového chování, jež jsou součástí „Minimálního preventivního programu“. V průběhu září a října třídy absolvovaly ve spolupráci s Městskou policií Havlíčkův Brod přednášky s besedou na téma: "Drogy", "Ubližování, sex a paragrafy", "Zhoubné kulty a skrytá nebezpečí".Podle provedeného šetření se žákům aktivity líbily, během programu živě diskutovali a byli velmi otevření. Poděkování patří zejména panu Trňákovi, který si žáky dokázal získat.   PhDr. Jaromíra Kvačková školní metodička prevence

Pro žáky

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita