Školní poradenské pracoviště: 2018 - 2019

Zobrazeno: 1269

Ve školním roce 2018-2019 pracuje školní poradenské pracoviště při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod ve složení: 

 • výchovná poradkyně: Mgr. Věra Sobotová
 • školní metodička prevence: PhDr. Jaromíra Kvačková
 • školní psycholog: Mgr. Bohuslav Kůrka

Spojení na výchovnou poradkyni:
Tel.: 734 417 307
E-mail: sobotova@oahshb.cz

Spojení na metodičku prevence:
Tel.: 734 796 949
E-mail: kvackova@oahshb.cz

Spojení na školního psychologa:
Tel.: 605 233 005
E-mail: kurka@oahshb.cz

 • Přehled konzultačních hodin pracovníků ŠPP:

  Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 147 kB) 

   
Pracovníci školního poradenského pracoviště se věnují zejména:
 

► integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
►integraci a vzdělávání žáků z jiného kulturního prostředí,
►integraci a vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním,
►primární prevenci rizikového chování,
►průběžné a dlouhodobé péči o žáky se slabým prospěchem,
►ndividuálním konzultacím se žáky a jejich zákonnými zástupci.

Speciální potřeby žáků je nutné doložit vyšetřením z PPP nebo SPC. Doporučení je důležité k maturitní i závěrečné zkoušce.

 
 
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA A SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM VYSOČINA
 
Pedagogicko-psychologická poradna
 • sídlo: Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod
 • vedoucí poradny: Mgr. Kamila Kondráfová
 • telefon: 569 422 171; 722 964 003 
 • e-mail: ppp@hbnet.cz
 • poradenská služba: denně od 7:00 do 15:00 hod.

Speciálně pedagogické centrum

 • sídlo: Svatovojtěšská 58, 580 01 Havlíčkův Brod
 • telefon, fax: 569 428 925; 734 696 157
 • e-mail: spc.hb@email.cz

V Havlíčkově Brodě dne 4. října 2018

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev