ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Zobrazeno: 3007

Od 1. 8. 2015 pracuje ve škole psycholožka

Mgr. Monika Hájková 


Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu studentům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod a z ročního plánu činnosti školního psychologa.

Chceme studentům a učitelům nabídnout možnost obrátit se v případě školních i osobních problémů na odborníka. Kdo chce vyhledat tuto službu, může bez jakýchkoliv obav kontaktovat přímo školní psycholožku Mgr. Moniku Hájkovou jedním z následujících způsobů:

►  e-mail:  hajkova@oahshb.cz
►  mobilní telefon:  605 233 005
►  telefon do pracovny na pracovišti Kyjovská: ústředna 569 430 640  
►  telefon do pracovny na pracovišti Bratříků: ústředna  569 421 182 


Tímto způsobem si lze domluvit schůzku, která proběhne v pracovně psychologa:

  • na pracovišti Kyjovská v kabinetě  č. 216
  • na pracovišti Bratříků v kabinetě  č. 313

 

Konzultační hodiny školní psycholožky:

 

Den Pracoviště Kyjovská Pracoviště Bratříků
Pondělí 7:30 - 16:30 --
Úterý -- 7:15 - 15:00
Středa 7:30 - 15:00 --
Čtvrtek -- 7:15 - 15:45
Pátek 7:30 - 12:15 --

 

Pokud by Vám nevyhovoval čas konzultačních hodin, je možné se domluvit na jiném termínu. Budu se snažit najít čas, který Vám bude lépe vyhovovat.

Jedna konzultace trvá většinou 50 minut. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka. V době vyučování může žák odejít ze třídy s vědomím a svolením vyučujícího.

  

NESTYĎTE SE ZA SVÉ TRÁPENÍ – ŠKOLA VÁM CHCE POMOCI !!!

   

V Havlíčkově Brodě dne 30. 9. 2016

Mgr. Monika Hájková
školní psycholožka

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita