ŠKOLNÍ ŘÁD

Zobrazeno: 7922


 • Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ze  dne 13. 10. 2017

  Zobrazit
    | Stáhnout  (.pdf 49 kB) 

 • Dodatek č. 2 ke školnímu řádu ze  dne 15. 10. 2018

  Zobrazit  | Stáhnout  (.pdf 611 kB) 

 • Dodatek č. 3 ke školnímu řádu ze  dne 15. 10. 2019

  Zobrazit
    | Stáhnout  (.pdf 636 kB)

 

 JEDNOTLIVÉ KAPITOLY:
 • Kapitola I.: Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole

  Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 89 kB)
   
 • Kapitola II.: Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

  Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 51 kB)
   
 • Kapitola III.:  Provoz a vnitřní režim školy

  Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 69 kB)
   
 • Kapitola IV.:  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 64 kB)
   
 • Kapitola V.:  Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

  Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 38 kB)
   
 • Kapitola VI.:  Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

  Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 126 kB)
   
 • Kapitola VII.:  Závěrečná ustanovení

  Zobrazit | Stáhnout  (.pdf 37 kB)

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev