Školní seznam literárních děl: 2019 - 2020

Zobrazeno: 9299

 

 

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce

z českého jazyka a literatury ve školním roce 2019 - 2020

 

Seznam obsahuje 70 literárních děl, žák si z něj vybírá 20 děl podle následujících kritérií:

1.   Světová a česká literatura do konce 18. století   minimálně 2 literární díla
2.   Světová a česká literatura 19. století   minimálně 3 literární díla
3.   Světová literatura 20. a 21. století   minimálně 4 literární díla
4.   Česká literatura 20. a 21. století   minimálně 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. 

 

Mgr. Iva Sobotková
předsedkyně předmětové komise českého jazyka a literatury a společenskovědních předmětů

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev