Školního kolo Olympiády v českém jazyce 2017/2018

Zobrazeno: 2414

Dne 15. 11. 2017 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém si, tak jako každý rok, poměřili své znalosti a dovednosti ti studenti naší školy, kteří mají zájem o mateřský jazyk. Letos se zúčastnilo celkem 16 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie (4), Ekonomické lyceum (10) a Hotelnictví (2).

Soutěžící museli nejprve prokázat své znalosti v oblasti české gramatiky, následně pak doložit stylistické umění a nápaditost. Vysoké bodové hodnocení mohli získat jen ti, kdož prokázali bohatou slovní zásobu, znalosti z nauky o významu a stavbě slova a také znalosti a dovednosti z nauky o stavbě věty a textu. Museli osvědčit, že mají nejen vědomosti, ale také že je umí použít v praxi.

V oblasti stylistické bylo zadáno téma „Vyřčená slova nelze vzít zpět“, které měli soutěžící zpracovat jako volný slohový útvar. Přístupy soutěžících k tématu byly různorodé, od tradičního pojetí až k různým experimentům.

Výkony soutěžících pečlivě zvažovala a hodnotila komise ve složení Mgr. Jarmila Zrnová, Mgr. Iva Sobotková a Mgr. Iva Běloušková.

Výsledky jsou následující:

  • 1. místo: Vladěna Mašková (E3.)
  • 2. místo: Lucie Běhounková (A3.)
  • 3. místo: Šárka Zadinová (E2.)

Vítězům školního kola upřímně blahopřejeme!

Studentky, které se umístily na 1. a 2. místě, si svými znalostmi zajistily účast v okresním kole, které se bude konat 6. 2. 2018 v havlíčkobrodském AZ Centru. Věříme, že budou dobře reprezentovat naši školu.

Všem účastníkům školního kola děkujeme za účast ve školním kole Olympiády z českého jazyka, za jejich iniciativu i zájem o mateřský jazyk.

Mgr. Jarmila Zrnová, předsedkyně PK ČJL
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita