Š K O L S K Á   R A D A:

 

Zápis č. 4 z jednání školské rady
ze dne 15. 10. 2019

   Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne  17. října 2019 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR

Zápis č. 3 z jednání školské rady
ze dne 13. 6. 2019

   Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 17. června 2019 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR

Zápis č. 2 z jednání školské rady
ze dne 14. 10. 2018

     Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 15. října 2018 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR

Zápis č. 1 z jednání školské rady
ze dne 14. 6. 2018

   Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 15. června 2018 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR

Zápis č. 6 z jednání školské rady
ze dne 12. 10. 2017

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 14. října 2017 Ing. Hana Kopicová předsedkyně ŠR    

Zápis č. 5 z jednání školské rady
ze dne 15. 6. 2017

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 19. června 2017 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR  

Zápis č. 4 z jednání školské rady
ze dne 13. 10. 2016

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 14. října 2016 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR

Zápis č. 3 z jednání školské rady
ze dne 16. 6. 2016

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 20. června 2016 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR                  

Zápis č. 2 z jednání školské rady
ze dne 15. 10. 2015

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 20. října 2015 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR                

Zápis č. 1 z jednání školské rady
ze dne 23. dubna 2015

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 24. dubna 2015 Ing. Bohuslav Musil člen ŠR              

Složení školské rady na období let 2015 - 2018

  Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem: (schváleno usnesením RK-05-2015-52 ze dne 10. 2. 2015) 1.     Ivana Mojžyšková, místostarostka města Havlíčkův Brod 2.     Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta MěÚ Havlíčkův Brod  3.     Luboš Beránek, referent nákupu, Pleas, a.s., Havlíčkův Brod   Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne 19. 11. 2014: 1.      Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod 2.      Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod 3       Mgr. Pavlína Rosenkranzová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod   Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne 19. 11. 2014: 1.      Jan Pfeffer, zaměstnanec Policie ČR 2.      Renata Smažíková, invalidní důchodce 3.     

Zápis č. 7 z jednání školské rady
ze dne 14. října 2014

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 15. října 2014  Ing. Bohuslav Musil člen ŠR            

Zápis č. 6 z jednání školské rady
ze dne 19. 6. 2014

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 23. června 2014  Ing. Hana Kopicová předsedkyně ŠR          

Zápis č. 5 z jednání školské rady
ze dne 10. října 2013

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 21. října 2013  Ing. Hana Kopicová předsedkyně ŠR        

Zápis č. 4 z jednání školské rady
ze dne 13. června 2013

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 17. června 2013  Ing. Hana Kopicová předsedkyně ŠR      

Zápis č. 3 z jednání školské rady
ze dne 15. října 2012

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout    V Havlíčkově Brodě dne 16. října 2012  Ing. Hana Kopicová předsedkyně ŠR    

Zápis č. 2 z jednání školské rady
ze dne 12. června 2012

  Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 19. června 2012  Ing. Hana Kopicová předsedkyně ŠR  

Zápis č. 1 z jednání školské rady
ze dne 8. února 2012

Dokument v plném znění Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 8. února 2012   Ing. Hana Kopicová předsedkyně ŠR  

Složení školské rady na období 2011 - 2014

  Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem: 1.     Marie Bohuslavová, předsedkyně OV ČČK 2.     Bc. Jiří Vondráček, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina 3.      Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta MěÚ Havlíčkův Brod    Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne 16. 11. 2011: 1.      Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod 2.      Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod 3       Mgr. Pavlína Rosenkranzová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod   Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne 23. 11. 2011: 1.      Lenka Perliková, administrativní pracovnice, Věznice Světlá nad Sázavou  2.      Tomáš Sedláček, pracovník Hasičského záchranného sboru Havlíčkův Brod  3.      Petra Švecová, zdravotní sestra, ordinace

Zápis č. 7 z jednání školské rady ze dne
13. října 2011

  Přítomni:    Marie Bohuslavová, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová     Omluveni:   Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl                          Hosté:    Mgr. Jiří Forman – ředitel školy   Program jednání:   Uvítání členů školské rady.   Byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011.   Byla projednána Koncepce rozvoje Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod v letech 2011 - 2016.   Ředitel školy seznámil přítomné s Plánem činnosti školy na školní rok 2011/2012.   Diskuse

Zápis č. 6 z jednání školské rady ze dne
8. června 2011

Přítomni: Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Jaroslava Ročňová, Marie Bohuslavová, Bc. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová    Omluveni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Bc. Jitka Mikésková, Radomíra Kvášová Host:   Mgr. Jiří Forman – ředitel školy             Program jednání:   Uvítání členů školské rady   Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010  

Zápis č. 5 z jednání školské rady ze dne
14. října 2010

Přítomni:   Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Marie Bohuslavová, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová                         Hosté: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy                           Program jednání:   Uvítání členů školské rady.   Byla projednána a schválena Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010.   Byl projednán a schválen Školní řád na školní rok 2010/2011.   Členové ŠR byli seznámeni s Plánem práce na školní rok 2010/2011.   Ředitel školy informoval

Zápis č. 4 z jednání školské rady ze dne
15. června 2010

Přítomni: Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Radomíra Kvášová, Bc. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová   Omluveni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Marie Bohuslavová Hosté:   Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Ing. Radka Svatošová - zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou   Program jednání: Uvítání členů Školské rady Zhodnocení realizace ŠVP ve školním roce 2009/2010 Projednání a schválení materiálů: -  Rozbor hospodaření školy za rok 2009 - 

Zápis č. 3 z jednání školské rady ze dne
14. října 2009

Přítomni: Bc. Jiří Vondráček, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Hana Kopicová, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil   Omluveni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy   Program jednání: Uvítání členů Školské rady. Byl projednán Plán práce školy na rok 2009/2010. Byl schválen dodatek č. 1 ke Školnímu řádu. Dále byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy

Zápis č. 2 z jednání školské rady ze dne
18. června 2009

Přítomni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová Omluven: Bc. Jiří Vondráček   Hosté: Mgr. Jiří Forman, Ing. Radka Svatošová   Program jednání:   Uvítání členů školské rady ŠR schválila rozbor hospodaření za účetní období 2008 Projednala rozpočet na rok 2009 Školská rada neměla připomínky k pojetí a obsahu ŠVP

Zápis č. 1 z jednání školské rady ze dne
28. ledna 2009

Přítomni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jiří Vondráček, Ing. Jaroslava Ročňová, Radomíra Kvášová, Ing.. Hana Kopicová, Pavlína Rosenkranzová,Ing. Bohuslav Musil Omluveni: Bc. Jitka Mikésková Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy     Program jednání: Ředitel školy uvítal a představil nové členy Školské rady. Členové ŠR byli seznámeni s Ustanovením školského zákona o školské radě. Volba předsedy ŠR - předsedkyní školské rady byla zvolena Ing. Hana Kopicová, místopředsedou byl zvolen Ing. Bohuslav Musil.

Složení školské rady na období 2008-2011

Členové školské rady jmenovaní zřizovatelem (schváleno usnesením 1663/36/2008/RK dne 9. 12. 2008): Ing. Jana Fischerová, CSc., starostka města Havlíčkův Brod, členka Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod Bc. Jiří Vondráček, člen Zastupitelstva kraje Vysočina (od 4. 4. 2007)   Členové školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne 19. 11. 2008:

Kandidáti pro volby do školské rady na období 2008-2011

Listina kandidátů pro volby do školské rady 19. – 26.11.2008   Kandidáti z řad pedagogických pracovníků: Ing. Hana Kopicová   Pavlína Rosenkranzová   Ing. Bohuslav Musil     Kandidáti z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:   Jitka Mikesková   Ing. Jaroslava Ročňová   Radomíra Kvášová   Volební komise byla ustanovena ve složení:   Ing. Jan Myslivec (předseda)   RNDr. Irena Králová   Ing.

Zápis č. 7 z jednání školské rady dne 15. října 2008

Přítomni: Ing. Zdeňka Králíčková Ing. Bohuslav Musil Ing. Čeněk Jůzl PaedDr. Martina Matějková Ing. Jindřich Pešek Ing. Hana Kopcová Bc. Jiří Vondráček Omluveni: Miroslava Michalová, Václav Havelka Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Program jednání: Uvítání členů školské rady Seznámí s Plánem činnosti školy

Zápis č. 6 z jednání školské rady dne
2. dubna 2008

Přítomni: Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Čeněk Jůzl, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka Omluveni: Bc. Jiří Vondráček, Miroslava Michalová, Ing. Hana Kopicová, Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Program jednání: Uvítání členů školské rady Zpráva o činnosti školské rady za uplynulé období Projednání těchto materiálů: hospodaření školy za účetní

Zpráva o činnosti školské rady v roce 2007

Školská rada při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, Bratříků 851 pracovala ve složení: PaedDr. Martina Matějková Ing. Čeněk Jůzl Bc. Jiří Vondráček Václav Havelka Miroslava Michalová Ing. Jindřich Pešek Ing. Hana Kopicová Ing. Bohuslav Musil Ing. Zdeňka Králíčková Ing. arch. Jaroslav Kruntorád rezignoval na své členství ve školské radě z rodinných důvodů. Na jeho místo byl jmenován radou kraje dne 4.4.2007 Bc. Jiří Vondráček.   Školská rada měla během uplynulého období

Zápis č. 5 z jednání školské rady dne
11. října 2007

Přítomni: Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jiří Vondráček, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová Omluveni: PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka, Miroslava Michalová Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Program jednání: Uvítání nového člena školské rady Bc. Jiřího Vondráčka Seznámení s Plánem činnosti školy Projednání a schválení:  Dodatku č. 2 ke školnímu řádu Výroční

Zápis č. 4 z jednání školské rady dne
4. dubna 2007

Přítomni: Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová Omluveni: PaeDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl Nepřítomni: Miroslava Michalová   Program jednání: Uvítání členů Školské rady Projednání a schválení Zprávy o činnosti ŠR za uplynulé období Projednání těchto materiálů: - hospodaření školy za účetní období roku 2006 - finanční plán na rok 2007

Jmenování nového člena školské rady - rok 2007

Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2007, které se konalo dne 4. 4. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 47. Jmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o odstoupení Ing. arch. J. Kruntoráda z funkce člena uvedených školských rad. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení. Usnesení 0466/12/2007/RK Rada kraje bere na vědomí odstoupení Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda z funkce člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod; jmenuje v souladu s § 167 odst. 2 zákona

Zpráva o činnosti školské rady za rok 2006

Školská rada při Obchodní akademii a Integrované střední škole obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 pracovala ve složení: PaedDr. Martina Matějková Ing. Čeněk Jůzl Václav Havelka Miroslava Michalová Ing. Jindřich Pešek Ing. Hana Kopicová Ing. Bohuslav Musil Ing. Zdeňka Králíčková Ing. arch. Jaroslav Kruntorád rezignoval na své členství ve školské radě z rodinných důvodů. Na jeho místo byl navržen Bc. Aleš Kadlec, ředitel HK v Havlíčkově Brodě. Školská rada měla během uplynulého období 3 zasedání: 16.1., 15.2. a 6.10.2006. Na

Zápis č.3 z jednání školské rady dne 6.října 2006

Přítomni: Mgr. Jiří Forman, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Hana Kopicová, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Jindřich Pešek, Miroslava Michalová, Václav Havelka Nepřítomen: Ing. arch. Jaroslav Kruntorád  Program jednání: Uvítání členů školské rady Seznámení s Plánem činnosti školy Projednání a schválení:   1. dodatku č. 1 ke školnímu řádu 2. výroční zprávy Návrh na doplnění

Zápis č. 2 z jednání školské rady dne 15.2. 2006

 Přítomni:          PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová Nepřítomni:      Miroslava Michalová, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Čeněk Jůzl Program jednání: Uvítání členů Školské rady Projednání a schválení:        1. školního řádu                                               2. pravidel pro hodnocení žáků                                               3. koncepce školy Projednání názvu školy a vydání stanoviska Kontakty na členy ŠR Diskuse

Zápis č. 1 z jednání školské rady dne 16.1 2006

Přítomni: Mgr. Jiří Forman, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Hana Kopicová, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Jindřich Pešek, Miroslava Michalová, Václav Havelka Nepřítomen: Ing. arch. Jaroslav Kruntorád Program jednání:  Představení členů školské rady · Ustanovení školského zákona o školské radě · Volba předsedy ŠR . Schválení jednacího řádu ŠR · Školní

Složení školské rady na období 2005-2008

  Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem: 1.      PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina 2.      Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, starosta města Havlíčkův Brod 3.      Ing. Čeněk Jůzl, obchodní ředitel firmy ROSS Holding, s.r.o.    Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne 9. 11. 2005: 1.      Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 2.      Ing. Zdeňka Králíčková, vedoucí odloučeného pracoviště OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 3.      Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851   Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne 16. 11. 2005: 1.      Václav

Oznámení o volbě do školské rady

 Školská rada má právo vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.   Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (kraj Vysočina), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých

Jednací řád školské rady

Školská rada při Obchodní akademii a Integrované střední škole obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zřízená s účinností od 21. 6. 2005 usnesením Rady kraje Vysočina 0868/22/2005/RK ze dne 21. 6. 2005   Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále je  “školský zákon“.   Čl. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti  rady školy stanovené zákonem.   Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita