Složení školské rady na období let 2015 - 2018

Zobrazeno: 4646

 

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem:
(schváleno usnesením RK-05-2015-52 ze dne 10. 2. 2015)

1.     Ivana Mojžyšková, místostarostka města Havlíčkův Brod

2.     Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta MěÚ Havlíčkův Brod 

3.     Luboš Beránek, referent nákupu, Pleas, a.s., Havlíčkův Brod

 

Členové Školské rady zvolení pedagogickými
pracovníky dne 19. 11. 2014:

1.      Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod

2.      Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod

3       Mgr. Pavlína Rosenkranzová, učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů na OA a HŠ Havlíčkův Brod


 

Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci
a zletilými žáky dne 19. 11. 2014:

1.      Jan Pfeffer, zaměstnanec Policie ČR

2.      Renata Smažíková, invalidní důchodce

3.      Ladislav Plesl, zaměstnanec Pleas, a.s., Havlíčkův Brod

 

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy 

 


 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev