Dějepisná olympiáda – školní kolo

  Dne 19. listopadu 2019 proběhlo u nás poprvé školní kolo Dějepisné olympiády. Přihlásilo se celkem 12 studentů ze třídy A1., A1.S, H1. a E3. Téma znělo „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Jde o zajímavé období plné objevů, technologického pokroku, ale i formování Československa a bohužel také první světové války. Všichni účastníci prokázali nadstandardní znalosti, ale nejlepší výsledky měli tito studenti: Pořadí Příjmení a jméno

Olympiáda v českém jazyce

  Dne 21. 11. 2019 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V letošním roce se ho zúčastnilo 17 studentů ze všech studijních oborů – Ekonomické lyceum (7), Obchodní akademie (8) a Hotelnictví (2). Je potěšitelné, že více než polovinu tvořili žáci 1. ročníků. A rozhodně nezůstali pozadu! Soutěžící museli prokázat své znalosti z oblasti české gramatiky a svou schopnost aplikovat je v praxi. Při vypracovávání úkolů se hodila bohatá slovní zásoba, dovednost správně a výstižně formulovat větu, ale například i znalost frazémů. Ve slohové části bylo zadané téma „Co všechno umí podzim“. Hodnotilo se mimo

Krajské kolo Logické olympiády

Dne 1. 11. 2019 se Lucie Čejková, studentka 3. ročníku oboru Ekonomické lyceum, zúčastnila krajského kola Logické olympiády v Jihlavě. Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Lucie postoupila na základě výsledků prvního kola, kdy skončila na 13.-14. místě z celkového počtu 511 soutěžících kraje Vysočina kategorie C, kam spadají studenti všech druhů středních škol. Ačkoli se Lucie neumístila mezi trojic nejlepších, kteří postupují do celostátního kola, Lucii gratulujeme ke krásnému umístění a přejeme mnoho úspěchů v dalším

S Vysočinou do Evropy

Zajímáš se o dění v Kraji Vysočina a rád/a brouzdáš na internetu? Pak neváhej a přihlas se do 11. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy. Můžeš vyhrát dvoutýdenní kurz anglického jazyka a hodnotné věcné ceny. Jak na to? Zaregistruj se prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz do 21. října 2019, probojuj se do finále a vyhraj! Soutěž S Vysočinou do Evropy je vědomostní soutěž zaměřená na geografii, historii, umění a významné osobnosti či události, které jsou spjaté s Krajem Vysočina. Průběžná část soutěže je realizovaná prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz a zahrnuje pět kol. Úkolem soutěžících je správně a v co možná nejkratším čase odpovědět na

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

  Dne 28. 2. 2019 se na naší škole konalo okresní kolo tradiční jazykové soutěže v anglickém jazyce. Na všech přihlášených školách předtím proběhla školní kola a nejlepší žáci postoupili do kola okresního. Sešlo se 10 účastníků ze středních škol okresu Havlíčkův Brod – z Chotěboře, Ledče nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou. Soutěžící byli žáky gymnázií a středních odborných škol. Soutěž se skládala ze tří částí – poslech textu, popis obrázku a konverzace na dané téma. Za naši školu se zúčastnili dva žáci - Vendula PRÁŠKOVÁ (E3. – vítězka školního kola) a Vojtěch PIKL (E3.). Konkurence mezi ostatními

Okresní kolo olympiády v ČJL

V pondělí 28. ledna se uskutečnilo okresní kolo olympiády v ČJL. Naši školu zastupovaly Michaela Kozlová a Vladěna Mašková, obě studentky 4. ročníku. Máme velkou radost, protože se v konkurenci ostatních milovníků češtiny rozhodně neztratily. Velkou gratulaci zaslouží zejména Vladěna Mašková, která obsadila v celkovém pořadí 4. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci. Výsledková listina Zobrazit | Stáhnout Mgr. Iva Sobotková, předsedkyně předmětové komise ČJL

Školní kolo Olympiády z anglického jazyka

  Dne 23. ledna 2019 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Celkem se ho zúčastnilo 19 studentů prvního, druhého a třetího ročníku studijních oborů. Soutěž byla rozdělena do dvou částí. První část se skládala z poslechového testu a porozumění psanému textu. Nejlepších pět účastníků se poté zúčastnilo konverzační části na téma, které bylo založené na vybraných obrázcích. Výsledky všech pěti studentů ve finálové části byly velmi vyrovnané. První 3 místa nakonec obsadili vesměs studenti ze třídy E3., a to v následujícím pořadí:    1. Vendula Prášková    2. Vojtěch Pikl    3. Martina Gicová   Všem zúčastněným děkujeme za účast,

Olympiáda v českém jazyce

  Dne 26. 11. 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V letošním roce se ho zúčastnilo 12 studentek ze všech studijních oborů – Ekonomické lyceum (6), Obchodní akademie (3) a Hotelnictví (3). K ostříleným matadorkám z vyšších ročníků se přidala i děvčata z 1. ročníků a rozhodně nezůstala pozadu! Soutěžící musely prokázat své znalosti z oblasti české gramatiky a svou schopnost aplikovat je v praxi. Při vypracovávání úkolů se hodila bohatá slovní zásoba, dovednost správně a výstižně formulovat větu, ale například i znalost slovního přízvuku. Ve slohové části bylo zadané téma „Stojím tu už celá staletí“.

10. ročník soutěže "S Vysočinou do Evropy"

Kraj Vysočina vyhlásil pro studenty středních škol již 10. ročník vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy. Je zaměřena na geografii, historii, umění, sport či významné osobnosti a události spjaté s Krajem Vysočina. Soutěžící využijí znalost práce s výpočetní technikou a anglického jazyka a dovednost vyhledávat, zpracovávat, třídit a dále prezentovat informace. Soutěž je rozdělena na průběžnou část a finále. Průběžná část probíhá na webových stránkách soutěže http://www.ourregion.cz a zahrnuje 5  kol v termínu od  15. října 2018 do 7. ledna 2019. V každém kole budou soutěžící formou testu vybírat správnou odpověď z nabízených čtyř možných variant na 7 otázek o Kraji Vysočina. Dvě otázky každého kola

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 15. 2. 2018 se na naší škole konalo okresní kolo tradiční jazykové soutěže v anglickém jazyce. Na všech přihlášených školách předtím proběhla školní kola a nejlepší studenti postoupili do kola okresního. Sešlo se 11 účastníků ze středních škol okresu Havlíčkův Brod – z Chotěboře, Ledče nad Sázavou, Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou. Studenti byli žáky gymnázií a středních odborných škol. Soutěž se skládala ze tří částí – poslech textu, popis obrázku a konverzace na dané téma. Za naši školu se zúčastnili dva žáci - Vojtěch PIKL (E2. – vítěz školního kola) a Filip CULEK (A2.H). Konkurence mezi

Školní kolo Olympiády z anglického jazyka

Dne 23. února 2018 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z anglického jazyka. Dvanáct studentů prvního až třetího ročníku soutěžilo v didaktickém a poslechovém testu. Následně měli prokázat své komunikativní dovednosti v ústní části. Výsledky všech účastníků soutěže byly velmi vyrovnané a první místa obsadili s nepatrným rozdílem bodů následující studenti:      1. Vojtěch Pikl - třída E2.      2. Filip Culek - třída A2.H      3. Vendula Prášková - třída E2. Vítězům blahopřejeme a přejeme jim dobré umístění v okresním kole Anglické olympiády. Všem zúčastněným přejeme, aby se angličtině nadále věnovali a nadále se zlepšovali. Martina Adamová, Jana Vozábová

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 16. 2. 2017 se na naší škole konalo okresní kolo tradiční jazykové soutěže v anglickém jazyce. Na všech přihlášených školách předtím proběhla školní kola a nejlepší studenti postoupili do kola okresního. Sešlo se 10 účastníků ze středních škol okresu Havlíčkův Brod – z Chotěboře, Ledče nad Sázavou a Havlíčkova Brodu. Studenti byli žáky gymnázií a středních odborných škol. Soutěž se skládala ze tří částí – poslech textu, popis obrázku a konverzace na dané téma. Za naši školu se zúčastnily dvě žákyně - Vendula Prášková ze třídy E1. (vítězka školního kola) a Iva Mrkvičková ze třídy A3. Konkurence mezi ostatními studenty

Školní kolo Olympiády z anglického jazyka

Ve středu 8. února 2017 se uskutečnilo školní kolo "Olympiády z anglického jazyka", kterého se zúčastnilo 12 studentů z 1.-3. ročníku čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou: Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum. Všichni účastníci prošli poslechovým a jazykovým testem a 6 nejúspěšnějších se poté utkalo v ústním kole, které bylo zaměřeno na komunikativní dovednosti. Všichni studenti dosáhli vyrovnaných výkonů a předvedli dobré výsledky. Na prvním místě se umístila Vendula Prášková ze třídy E1. s počtem 37 bodů, druhá byla Iva Mrkvičková ze třídy A3. ,která obdržela 30 bodů, a třetí příčku obsadila Kateřina Suková ze třídy E2. s 26 body.

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2016/2017

Dne 30. 11. 2016 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém tak jako každý rok poměřili své znalosti a dovednosti v mateřském jazyce studenti všech ročníků naší školy. Letos se zúčastnilo celkem 15 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie (5), Ekonomické lyceum (8) a Hotelnictví (2). Soutěžící museli jako obvykle prokazovat své znalosti jak v oblasti české gramatiky, tak v oblasti slohu. Vysoké bodové hodnocení mohli získat jen ti, kdož prokázali bohatou slovní zásobu, znalosti z nauky o významu a stavbě slova a také znalosti o stavbě věty. Zároveň museli osvědčit, že mají nejen znalosti, ale sami

Cena Františka Drašnera

V sobotu 15. 10. 2016 na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě proběhlo vyhodnocení literární soutěže Cena Františka Drašnera. Námětem literárních prací bylo zmapování historie Havlíčkobrodska. Soutěže se zúčastnili i studenti naší školy. První místo získala Věra Novotná, studentka 3. ročníku ekonomického lycea, za práci o historii hradu Lipnice nad Sázavou. Domů si přinesla krásnou knihu Karel Havlíček na Vysočině a dárkový poukaz do studia Tulipán. Druhé místo obsadila Michale Mikšů, která napsala práci o Dr. Aleši Hrdličkovi, na třetím místě se umístila práce o domech na náměstí v Havlíčkově Brodě od Lucie Adamcové. I tyto studentky si odnesly knižní

8. ročník soutěže "S Vysočinou do Evropy"

Kraj Vysočina vyhlásil pro studenty středních škol již 8. ročník vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy zaměřené na geografii, historii, umění či významné osobnosti a události spjaté s Krajem Vysočina. Soutěžící využijí znalost práce s výpočetní technikou a anglického jazyka a dovednost vyhledávat, zpracovávat, třídit a dále prezentovat informace. Soutěž je rozdělena na průběžnou část a finále. Průběžná část probíhá na webových stránkách soutěže  www.ourregion.cz a zahrnuje 5  kol v termínu od  října 2016 do ledna 2017. V každém kole budou soutěžící formou testu vybírat správnou odpověď z nabízených čtyř možných variant na 7 otázek o Kraji Vysočina. Dvě otázky každého

Úspěch Daniela Fiedlera

Katedra filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice vyhlásila soutěž „O nejlepší esej“ pro nadané studenty středních škol a gymnázií. Podle zadavatelů měla vyhlášená témata na jedné straně filozofickou relevanci a na druhé straně ji studenti mohli využít k nácviku písemné maturitní práce. Bylo vyhlášeno pět témat: 1. Jsou víra a věda nesmiřitelní rivalové? 2. Kde jsou meze umění? 3. Má být každý občan i vlastencem? 4. Má být humanita základní hodnotou člověka? 5. Má škola smysl ve 21. století? Leták Filozofické fakulty přinesla do třídy A3. Mgr. Iva Běloušková, zda by někdo neměl zájem se zúčastnit. Myslím, že pro většinu třídy už přečtení výše zmíněných témat znamenalo

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 25. 2. 2016 se na naší škole konalo okresní kolo tradiční jazykové soutěže v anglickém jazyce. Na všech přihlášených školách předtím proběhla školní kola a nejlepší studenti postoupili do kola okresního. Sešlo se 13 účastníků ze středních škol okresu Havlíčkův Brod – z Chotěboře, Světlé nad Sázavou a Havlíčkova Brodu. Studenti byli žáky gymnázií a středních odborných škol. Soutěž se skládala ze tří částí – poslechu textu, popisu obrázku a konverzace na dané téma. Za naši školu se zúčastnili tři studenti z třetího ročníku - Daniel Fiedler (A3.), Matěj Kalenský a Radim Vašek (E3.). Konkurence mezi ostatními studenty

Školní kolo Olympiády z anglického jazyka

Ve středu 3. února 2016 se uskutečnilo školní kolo Olympiády z anglického jazyka, kterého se zúčastnilo celkem 16 studentů prvních, druhých a třetích ročníků oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum. Všichni účastníci prošli rozsáhlým poslechovým testem a 7 studentů s nejlepším výsledkem se poté utkalo v ústním kole, které mělo prokázat jejich komunikativní dovednosti. Všichni studenti předvedli velmi dobré znalosti, bodové rozdíly mezi jednotlivými soutěžícími byly opravdu těsné. Obzvlášť chvályhodné jsou potom výsledky studentů prvních ročníků, kteří byli v soutěži poprvé a obstáli na velmi dobré úrovni.  

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

  Již tradičně se v předvánočním období sešli naši studenti se zájmem o český jazyk, aby poměřili své znalosti a dovednosti ve školním kole olympiády. Celkem se letos zúčastnilo 21 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie (11), Ekonomické lyceum (9) a Hotelnictví (1). Soutěžící museli jako obvykle prokazovat své znalosti ve dvou oblastech: v části mluvnické a v části slohové. Část věnovaná jazykové složce byla poměrně náročná, body mohli získat jen ti, kdož prokázali bohatou slovní zásobu, znalosti z nauky o významu a stavbě slova a také znalosti o stavbě věty. Zároveň museli osvědčit, že mají nejen znalosti, ale sami umí

Cena Františka Drašnera

V pátek 9. října na 25. Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě v rámci doprovodného programu „Vzpomínka na Františka Drašnera“ proběhlo vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže O Cenu Františka Drašnera. Jedná se o literární soutěž pro zájemce o regionální historii, která vede studenty, ale i širokou veřejnost k navázání na dílo F. Drašnera a tím podporuje zájem společnosti o regionální dějiny.   Této literární soutěže se zúčastnilo celkem sedm soutěžících, z toho pět studentek z naší školy. – M. Hladíková, Z. Chmelíková, M. Koumarová ze třídy H2. a A. Krpálková a V. Novotná ze třídy E2. Všechny obdržely čestné uznání od

Epigramy Karla Havlíčka Borovského

17. října 2015 přinesla Mgr. Zrnová do naší třídy na hodinu základů společenských věd nabídku soutěže "Epigramy K. H. Borovského" pořádanou Okrašlovacím spolkem BUDOUCNOST. Stručně nám vysvětlila, o co se jedná a rozdala prospekt s mapkou všech epigramů. Zprvu nás to moc nezaujalo, ale nakonec jsme se rozhodly to vyzkoušet kvůli jednoduchosti soutěže, která spočívala ve vyfocení se u některého z epigramů a poslání fotky na uvedený e-mail.   Ve středu 23. 10. 2015 jsme se vydaly po stopách epigramů. Začaly jsme na Havlíčkově náměstí, pokračovaly Horní ulicí až k Městskému úřadu. Celkem jsme udělaly 17 fotografií u 17 citátů. Spojily jsme

Úspěch v řečnické soutěži

Již potřetí se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže v řečnickém umění Young Demosthenes. Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol, podporuje rozvoj komunikačních dovedností a konkurenceschopnost mladé generace v prosazování vlastních myšlenek a projektů. Tato soutěž s poměrně již dlouholetou tradicí (první ročník se konal již v roce 2007) je uznávaná odborníky z akademického, veřejnoprávního a mediálního prostředí nejen v České republice, ale i v zahraničí. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně, Marika Prokůpková ze třídy E2. a Stela Svárovská ze třídy A4. Obě se zúčastnily školního kola, které proběhlo v prosinci, a z něj postoupily do kola regionálního,

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Dne 14. ledna 2015 se za účasti 10 vybraných studentů 1. – 3. ročníku konalo školní kolo "Olympiády v anglickém jazyce" ve vyhrazených prostorách Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Hlavními parametry byly: rozhovor na vybrané téma (bez přípravy), max. 12 bodů popis obrázku (dílčí příprava), max. 9 bodů poslech s porozuměním (délka 5:34 minut), max. 7 bodů Pořadí na prvních 6 místech je následující: Name

7. ročník soutěže "S Vysočinou do Evropy"

Kraj Vysočina vyhlásil pro studenty středních škol 7. ročník vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy zaměřené na geografii, historii, umění či významné osobnosti  a události spjaté s Krajem Vysočina. V soutěži uplatní žáci mimo jiné i schopnost komunikace nebo práce s internetem a znalost anglického jazyka. Soutěž je rozdělena na průběžnou část a finále. Průběžná část probíhá na webových stránkách www.ourregion.cz a zahrnuje 5 soutěžních kol v termínu od 12. října 2015 do 4. ledna 2016. V každém kole budou soutěžící formou testu vybírat správnou odpověď z nabízených čtyř možných variant na 7 otázek o Kraji Vysočina. Dvě otázky každého kola

2. místo Kristýny Zadinové v literární soutěži

Ve středu 11. 6. 2014 se studentka třetího ročníku oboru Obchodní akademie Kristýna Zadinová zúčastnila vyhlášení výsledků literární soutěže „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“, kterou organizoval Úřad na ochranu osobních údajů. Úkolem soutěžících bylo napsat povídku na dané téma. Ze 35 zaslaných textů se Kristýna umístila jako druhá!! Chtěla bych Kristýně touto cestou poděkovat za příkladnou reprezentaci školy a za to, že se psaní věnuje s láskou a poctivostí. Mgr. Iva Běloušková vyučující ČJK   A jak komentuje své vítězství sama autorka? „Vůbec jsem si nemyslela, že to bude takové, jak se nakonec ukázalo. Poté, co jsme s paní učitelkou zdárně našly Úřad pro ochranu osobních údajů, nás

Jazyková soutěž „Junior Lingua 2014“

Dne 10. 4. 2013 se konala v Hotelové škole Třebíč krajská jazyková soutěž Junior Lingua 2014, která je určena žákům oborů vzdělání s výučním listem. Obchodní akademii a Hotelovou školu Havlíčkův Brod reprezentovali v soutěži v anglickém jazyce žáci prvního ročníku obor vzdělání Kuchař – číšník Adéla Culková ze třídy C1.K a Michal Morávek ze třídy K1. V konkurenci žáků učebních oborů z mnoha škol Kraje Vysočina oba naši žáci obstáli velmi dobře. Michal Morávek obsadil výborné 2. místo a pokořil tak řadu soutěžících žáků třetích ročníků. Soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Pavlína Rosenkranzová  

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce

Dne 13. února 2014 se na naší škole konalo okresní kolo tradiční jazykové soutěže v anglickém jazyce. Na všech přihlášených školách předtím proběhla školní kola a nejlepší žáci postoupili do kola okresního. Sešlo se celkem 13 účastníků ze středních škol okresu Havlíčkův Brod – z Ledče nad Sázavou, Chotěboře, Světlé nad Sázavou a Havlíčkova Brodu. Soutěž se skládala ze tří částí – poslech textu, popis obrázku a konverzace na dané téma. Za naši školu se zúčastnili tři žáci z prvního ročníku - Daniel Fiedler, Matěj Kalenský a Radim Vašek. Nutno podotknout, že v konkurenci převážně gymnazistů obstáli velmi dobře. Některé nedostatky v

6. ročník soutěže "S Vysočinou do Evropy"

Kraj Vysočina připravuje pro žáky středních škol další - v pořadí již 6. ročník vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy zaměřující se na náš kraj a podporu praktického používání anglického jazyka a ICT. Soutěžit se bude tradičně prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz. Soutěž je rozdělena na průběžnou a finálovou část. V průběžné části čeká soutěžící od 13. října 2014 do 5. ledna 2015  celkem pět kol. V každém kole budou soutěžící formou testu vybírat správnou odpověď z nabízených čtyř možných variant na 7 otázek o Kraji Vysočina. Dvě otázky každého kola budou v angličtině, jedna s označením bonus, hodnocen bude i čas zaslané odpovědi.  Třicítka

Olympiáda v anglickém jazyce - výsledky
školního kola

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se uskutečnilo ve čtvrtek 16. 1. 2014. Zúčastnilo se ho celkem 11 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum. Zadání bylo rozdělené na 2 části – část poslechovou a gramatickou (max. 25 bodů) a část mluvenou (max. 12 bodů), v níž se studenti pokoušeli projevit vlastní fantazii v popisu určité fotografie a zodpovězení otázek. Všichni studenti prokázali vynikající znalosti v anglickém jazyce, porotkyně to neměly jednoduché v závěrečném bodování, které nakonec skončilo s těmito výsledky:

Skončilo průběžné kolo soutěže
"S Vysočinou do Evropy"

Průběžná část pátého ročníku této internetové vědomostní soutěže byla ukončena v pondělí 6. ledna 2014 pátým závěrečným kolem. Úkolem soutěžících bylo odpovědět na řadu otázek všeobecně zaměřených na náš kraj spolu s využitím anglického jazyka a internetu. Soutěžilo se prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz. Do soutěže bylo zaregistrováno celkem 416 žáků z 25 středních škol Kraje Vysočina. Mezi finálovou třicítku letošního ročníku postupují ti, kteří dosáhli 105 a více bodů. Z naší školy se do soutěže zaregistrovalo 28 žáků z 1. - 3. ročníků studijních oborů obchodní akademie, ekonomického lycea a hotelnictví. Na náročné otázky všech pěti kol však vydrželo odpovídat pouze 13

Školní kolo soutěže Mladý Demosthenes

Dne 8. 1. 2014 se uskutečnilo školní kolo soutěže Mladý Demosthenes. Jedná se o celostátní soutěž v umění komunikace, kterou pořádá organizace Face of new Europe a jejímž cílem je zdokonalovat se v umění veřejného projevu a prohloubit komunikační dovednosti žáků. Účastníci soutěže musí předvést krátký monolog na libovolné téma, jedinou podmínkou je, že soutěžící nesmí použít text jiného autora. Hodnotí se originalita tématu, využití jazykových prostředků, technika práce s hlasem i neverbální komunikace. Účastníci soutěže zvolili zajímavá témata a v řečnickém umění obstáli dobře. Výsledné pořadí: 1. místo: Marie Havlíková (E4.)  

Literární soutěž CENA WALTERA SERNERA

Ve čtvrtek 12. prosince se vyhlašovaly výsledky literární soutěže CENA WALTERA SERNERA. Podmínkou účasti v soutěži bylo sepsat povídku na téma: „Obyčejné i kouzelné předměty vypadají stejně.“ Za naši školu se zúčastnila studentka 3. ročníku Obchodní akademie Kristýna Zadinová, jejíž povídka se dostala mezi 50 nejlepších z celkového počtu 431 obdržených. Na odměnu sice nedosáhla, přesto jí patří pochvala a poděkování za reprezentaci školy. A jak se k tomu vyjádřila sama autorka? „Nedá se nic dělat, musím utřít slinu nad bombastickými cenami (elektronická čtečka knih, dotykový mobil, tablet, knížky, kurzy tvůrčího psaní atd...) a víc se nakopnout pro příští rok. Sice jsem

Soutěž "S Vysočinou bezpečně na Internetu"

Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost, která působí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, pořádá pod záštitou hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka soutěž pro žáky základních a středních škol v Kraji Vysočina. Jedná se o znalostní soutěž týkající se problematiky elektronické bezpečnosti a užívání informačních a komunikačních technologií.  V termínu od 9. září do 13. října 2013 se mohou studenti sami registrovat na stránkách soutěže  www.kr-vysocina.cz/bezpecnenanetu. Od 14. října 2013 budou poté následovat 3 soutěžní kola průběžné části. Každé kolo zahrnuje 5 soutěžních otázek a studenti mají na výběr ze tří možných odpovědí, přičemž pouze jediná je správná. Rozhodující pro stanovení konečného pořadí bude kromě bodového zisku za

Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka

Dne 25. února 2013 se do Prahy sjeli studenti z různých středních škol na slavnostní vyhlášení "Literární soutěže o cenu Filipa Venclíka", které se konalo v kině Lucerna. Psaní je mým dlouholetým koníčkem, ve kterém jsem našla zalíbení ve druhé třídě. Ale až nyní jsem se odhodlala svoji tvorbu poslat dál a to sice do výše zmiňované soutěže tento rok zaměřené na téma „Jak budu žít za dvacet let?“ Po cestě z hlavního nádraží jsme s mojí maminkou a paní učitelkou Lupačovou „zakotvily“ v kavárně u kina Lucerna, kde jsem měla tu čest vidět paní Ninu Divíškovou s manželem Janem Kačerem. U baru ve

Mladý Demosthenes

Žákyně třídy E4. Tereza Kavalírová se 18. února 2013 zúčastnila v Jihlavě regionálního kola soutěže "Mladý Demosthenes". Spolu se čtyřicítkou ostatních soutěžících, kteří byli rozděleni do čtyř věkových kategorií,  musela prokázat své řečnické dovednosti před přísnou porotou. Ta  hodnotila nejen techniku práce s hlasem, využití jazykových prostředků a neverbální komunikaci, ale i originalitu témat přednesených monologů. Tereza se svým vystoupením na téma „Zákon schválnosti“ uspěla a jako vítězka 4. kategorie regionu Havlíčkobrodsko postupuje do krajského kola.  Gratulujeme!!! Mgr. Iva Sobotková  

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 18. 12. 2013 se na naší škole konala Olympiáda v českém jazyce. Této soutěže, která ověřuje znalosti a dovednosti žáků v mateřském jazyce, se letos zúčastnilo 23 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie (10) a Ekonomické lyceum (13). Soutěžící museli jako obvykle prokazovat své znalosti a schopnosti ve dvou oblastech. Část věnovaná české gramatice byla dotována max. 20 body a získat je mohli pouze ti, kteří si poradili s úkoly z oblasti čtenářské gramotnosti, větné stavby či nauky o významu a stavbě slova, přičemž zároveň museli prokázat, že mají bohatou slovní zásobu a znají českou frazeologii. Druhá část byla

Soutěž Mladý Demosthenes

Naše škola se letos poprvé zapojila do celostátní soutěže Mladý Demosthenes. Je to soutěž v umění komunikace, pořádá ji organizace Face of new Europe, s.r.o. a v současnosti probíhá již její VI. ročník. Cílem této soutěže je zdokonalení výuky umění veřejného projevu a především prohloubení a porovnání komunikačních dovedností žáků základních a středních škol. Celý projekt je zaměřen na ověřování komunikačních dovedností jednotlivců bez ohledu na žánr, zaměření nebo druh verbálního projevu. Účastníci soutěže projdou podle úspěšnosti kolem školním, regionálním, krajským a celostátním. Předvedou 1 až 2 minutový monolog na libovolné téma, zásadní podmínkou je, že soutěžící bude hovořit na téma, které si

Olympiáda v českém jazyce - výsledky školního kola

Dne 6. 11. 2012 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Tato soutěž se letos setkala s mimořádným zájmem - zúčastnilo se jí celkem 28 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie (7), Hotelnictví (4) a Ekonomické lyceum (17). Soutěžící museli jako obvykle prokazovat své znalosti a schopnosti ve dvou oblastech. Část mluvnická byla dotována max. 20 body a získat je mohli pouze ti, kteří si poradili s úkoly z oblasti slovotvorby, větné stavby či nauky o významu slova a zároveň prokázali, že mají bohatou slovní zásobu. Část slohová (max. 10 bodů) pak přinesla téma „Den jako každý jiný,

Olympiáda v anglickém jazyce - výsledky
školního kola

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se uskutečnilo ve středu 23. 1. 2013. Zúčastnilo se ho celkem 9 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum. Zadání bylo rozdělené na 2 části – část poslechovou (max. 20 bodů) a část mluvenou (max. 12 bodů za ústní projev), v níž se studenti pokoušeli projevit vlastní fantazii v popisu určité fotografie. Studenti prokázali znalosti anglického jazyka, které se odrazily v následujících výsledcích: Pořadí

Výzva pro 1. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy"

Upozorňuji všechny přihlášené žáky, že první kolo 4. ročníku soutěže "S Vysočinou do Evropy" startuje už v pondělí 8. října 2012 ve 14:00 hodin a bude ukončeno ve čtvrtek 11. června 2012 ve 14:00 hodin.   Výzva 1. kolo Zobrazit | Stáhnout V Havlíčkově Brodě dne 3. 10. 2012 Mgr. Karel Sedlák koordinátor soutěže ve škole

Úspěch v publicistické a literární soutěži
„Čeština je i můj jazyk“

Dne 27. 6. 2012 byly v Praze slavnostně oznámeny výsledky publicistické a literární soutěže „Čeština je i můj jazyk“. Tato soutěž byla vyhlášena sdružením META (sdružení pro příležitosti mladých migrantů) ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR. Cílem bylo přispět ke vzájemnému poznání a pochopení žáků, pro něž je mateřským jazykem čeština, a jejich spolužáků cizinců, pro které je čeština jazykem novým. Soutěže se zúčastnil tým žákyň ze třídy E2. ve složení Lucie Smejkalová, Andrea Matějková, Pavla Pelikánová, Adéla Šimková a Enkhmend Purevgarid. Rozhodly se zpracovat publicistický útvar - rozhovor, který dostal titulek Naše spolužačka Mende, neboť zpovídanou osobou se stala

Úspěch v okresním kole Olympiády v českém jazyce

Dne 21.3.2012 se v havlíčkobrodském AZ Centru konalo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Za naši školu se ho zúčastnily (na základě výsledků školního kola) tři žákyně – Lucie Holcová (E3.), Petra Pospíchalová (A4.B) a Nikola Růžičková (E2.). V konkurenci devíti soutěžících z celkem pěti škol kraje Vysočina se naše zástupkyně neztratily a vybojovaly skvělé umístění: 2. místo: Lucie Holcová 3. místo: Petra Pospíchalová 4. místo: Nikola Růžičková Všem třem studentkám blahopřejeme a děkujeme jim za reprezentaci naší školy. Mgr. Jarmila Zrnová předsedkyně PK ČJL      

Olympiáda v anglickém jazyce - výsledky školního kola

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se uskutečnilo ve čtvrtek 26. ledna 2012. Zúčastnilo se ho celkem 9 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum. Ve vysoké konkurenci soutěžících se nakonec na prvních třech místech umístili: Pořadí   Jméno a příjmení Třída Počet bodů

Soutěž "S Vysočinou do Evropy" - ukončení
průběžné části

Průběžná část třetího ročníku této internetové vědomostní soutěže byla ukončena ve čtvrtek 5. ledna 2012 pátým závěrečným kolem. Úkolem soutěžících bylo odpovědět na řadu otázek všeobecně zaměřených na náš kraj spolu s využitím anglického jazyka a internetu. Soutěžilo se prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz. Do soutěže bylo zaregistrováno 365 žáků z 23 středních škol našeho kraje. V rámci jednoho kola mohli soutěžící získat nejvíce 21 bodů. Mezi finálovou třicítku letošního ročníku postupují ti, kteří dosáhli 95 bodů. Nejúspěšnější řešitelé získali 103 bodů ze 105 možných. Z naší školy se do soutěže zapojilo celkem 7 děvčat - studentek oboru Ekonomické lyceum z 1.- 3.

Olympiáda v českém jazyce 2011/2012 - výsledky
školního kola

Dne 7. 12. 2011 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 14 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum. Zadání bylo jako obvykle rozdělené na 2 části – část mluvnickou (max. 20 bodů) a část slohovou (max. 10 bodů), v níž řešitelé měli za úkol napsat příběh, jehož kostru budou tvořit zadané obrázky. Soutěžní úkoly rozhodně nebyly jednoduché, přesto se s nimi účastníci olympiády vypořádali se ctí. Porota - ve složení Mgr. Jarmila Zrnová, Mgr. Iva Sobotková, Mgr. Iva Běloušková, Mgr. Petra Krulová - velmi pečlivě zvažovala výkony jednotlivých řešitelů a nakonec rozhodla takto:

PIŠQWORKY 2011

V pátek 11. listopadu 2011 se uskutečnilo oblastní kolo 4. ročníku soutěže "PIŠQWORKY 2011", jehož pořadatelem bylo Gymnázium Havlíčkův Brod. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů z pěti středních škol okresu: a) Gymnázium Havlíčkův Brod Anonymous Pišišqwoři Krvavé Křížky Papšíkof Zeměpisci   b)  Gymnázium Chotěboř Piškoti   c)  Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Šqwoři    d)  SZŠ a VOŠ zdravotnická Havlíčkův Brod  Hypertenze  

S Vysočinou do Evropy - 3. ročník

 Kraj Vysočina připravuje pro žáky středních škol již 3. ročník vědomostní soutěže "S Vysočinou do Evropy" zaměřující se na náš kraj a podporu praktického používání anglického jazyka a ICT. Soutěžit se bude prostřednictvím webových stránek www.ourregion.cz. Celá soutěž je rozdělena na průběžnou a finálovou část. V průběžné části čeká soutěžící od října do ledna 5 kol s různě náročnými otázkami z historie, kultury, hospodářství a dalších oblastí, které se týkají našeho regionu. Třicítka nejlepších pak postoupí do dvoukolového finále, které se uskuteční 7. března 2012 v kongresovém sále KrÚ Kraje Vysočina. Pro všechny finalisty jsou připraveny hodnotné věcné dárky včetně tří dvoutýdenních

KVÍZ „SVÁTEK EVROPY“ pro studenty
francouzského jazyka

    Žáci naší školy se o kvízu dozvěděli a získali informace díky francouzské lektorce Clémence Sublet.       A zde je seznam výherců:    

Výsledky 2. ročníku "S Vysočinou do Evropy"

Dne 4. února 2011 skončila průběžná část 2. ročníku soutěže "S Vysočinou do Evropy", která se skládala celkem z 5 kol a zapojilo se do ní více jak 290 žáků ze všech středních škol kraje Vysočina. Z naší školy se do soutěže oficiálně přihlásilo 13 studentů,  na soutěžní otázky však odpovídalo jen 9 soutěžících, přičemž 7 z nich se objevilo i v konečné výsledkové listině.  Do krajského kola soutěže postoupilo 30 nejlepších studentů s bodovým ziskem vyšším než  90 bodů. Pořadí zúčastněných žáků, kteří se umístili na nepostupových místech je v následujícím souboru:   výsledková listina nepostupujících žáků (pořadí od

Finále soutěže "S Vysočinou do Evropy"

Z více jak 290 soutěžících žáků středních škol postoupilo do závěrečného finále 30 nejúspěšnějších. Naši školu zde reprezentovala již podruhé žákyně třídy E2. -  Ivana Lakušová, která tak dokázala zopakovat svůj loňský úspěch z úvodního ročníku této prestižní soutěže. Prvotním úkolem soutěžících bylo připravit si na toto finále co nejlepší a neatraktivnější prezentaci o kraji Vysočina s anglickým komentářem. Vlastní soutěž pak měla dvě části, přičemž ta úvodní byla rozhodující pro další postup. Soutěžící museli projít písemným znalostním testem o našem kraji, který byl zadán opět v angličtině. Rozhodovala samozřejmě správnost a rychlost vypracování. Deset nejlepších potom postoupilo do finále, kde vystoupili se svojí připravenou prezentací. Ivě Lakušové se

Olympiáda v anglickém jazyce - výsledky školního
kola

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se ukutečnilo v úterý  8. 2. 2011. Zúčastnilo se ho celkem 11 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum. Zadání bylo rozdělené na 2 části – část poslechovou (max. 8 bodů) a část mluvenou (max. 12 bodů za ústní projev), v níž se studenti pokusili projevit vlastní fantazii v popisu určité fotografie. Všichni soutěžící prokázali vynikající znalosti v anglickém jazyce, a proto porotci vůbec neměli jednoduchou úlohu v závěrečném bodování, které nakonec skončilo s těmito výsledky:    

Olympiáda ve francouzském jazyce – školní kolo
pro 3. ročník

  Školní kolo "Olympiády ve francouzském jazyce" se uskutečnilo ve čtvrtek  27. 1. 2011. Zúčastnilo se ho celkem 10 studentů a studentek z oborů Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Hotelnictví. Zadání bylo rozděleno na 2 části – poslech (max. 5 bodů) a část mluvenou (max. 35 bodů za ústní projev), v níž se studenti pokoušeli projevit vlastní fantazii při popisu fotografie a vytvoření příběhu na základě předložených obrázků. Všichni soutěžící prokázali velmi dobré znalosti ve francouzském jazyce, a proto porota neměla jednoduchou úlohu v závěrečném bodování. Výsledky jsou následující: 

Soutěž pro budoucí maturanty

Od 31. 1. do 8. 4. 2011 totiž poběží na www.novamaturita.cz  již 2. ročník  "Soutěže pro žáky", ve které si můžete prověřit: své vědomosti v testových úlohách ze všech maturitních předmětů společné části (1. sekce) svoji znalost nové maturity (2. sekce)   Soutěží se o velice hodnotné ceny, které předá celkovým vítězům po skončení soutěže v měsíci dubnu ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Josef Dobeš.   Více podrobností o soutěži a také vstup do soutěže naleznete na adrese: http://www.novamaturita.cz/soutez-pro-zaky-1404034649.html  

Olympiáda v českém jazyce - výsledky školního kola

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho celkem 22 studentů a studentek z oborů "Obchodní akademie", "Hotelnictví" a "Ekonomické lyceum".Zadání bylo jako obvykle rozdělené na 2 části – část mluvnickou (max. 22 bodů) a část slohovou (max. 10 bodů), v níž měli řešitelé za úkol zpracovat téma  „Moderní Popelka"  tak, aby se příběh pohádkové hrdinky odehrával v 21. století.Soutěžní úkoly nebyly jednoduché a ani porota neměla lehkou práci, když rozhodovala o stupních vítězů. Výsledky jsou následující: 

Soutěž pro žáky

  Na stránkách www.novamaturita.cz  byla vyhlášena soutěž pro budoucí maturanty, která se týká jednak vlastních znalostí studentů v jednotlivých předmětech, jednak znalostí o nové maturitě jako takové.   Soutěžit lze tedy ve dvou sekcích:        1.  Dokaž si, že umíš    2.  Co vím o nové maturitě     Soutěž probíhá do 14. prosince 2010, vyhlášení vítězů a předání velice hodnotných cen proběhne 17. 12. 2010.     Více podrobností o soutěži a také vstup do soutěže naleznete na adrese: http://www.novamaturita.cz/soutez-pro-zaky-1404034640.html    

Testovací kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy"

   O co vlastně jde? Stejně jako loni. Jde o hru, do které se může zapojit středoškolák ze školy na území kraje Vysočina. Stačí se jen zaregistrovat a pak už jen v období následujících 4 měsíců (říjen až leden) odpovědět v 5 kolech na 7 otázek, dostat se mezi třicítku nejlepších řešitelů a postoupit do březnového finále. A když to vyjde, můžeš v průběhu hlavních prázdnin odletět na dvoutýdenní kurz anglického jazyka do Velké Británie nebo získat jednu z hodnotných věcných výher.        TESTOVACÍ KOLO 20. září 2010 – 23. září 2010   Pro lepší zvládnutí soutěžních kol rozjíždíme 20. 9. 2010 od 14:00 kolo testovací.

Výsledky soutěže "S Vysočinou do Evropy"

Dne 18. února 2010 skončila průběžná část soutěže "S Vysočinou do Evropy", která se skládala celkem ze 6 kol a zapojilo se do ní více jak 130 žáků ze všech středních škol kraje Vysočina. Z naší školy soutěžilo 15 studentů, přičemž 10 z nich se objevilo v konečné výsledkové listině. Žáci, kteří přestali zasílat svoje odpovědi hned po prvním kole,  se v celkovém pořadí soutěžících neobjevují. Do krajského kola soutěže postoupilo 30 nejlepších studentů s bodovým ziskem větším než  82 bodů. Pořadí zúčastněných žáků, kteří se umístili na nepostupových místech je v následujícím souboru: výsledková listina nepostupujících žáků (pořadí od

Výzva pro 1. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy"

1. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy" bude zahájeno v pondělí 4. října  2010 ve 14:00 hodin a potrvá do čtvrtka 7. října 2010 do 14:00 hodin. výzva pro 1. kolo  Za reallizační tým soutěže DiS. Eva Ampapová oddělení rozvoje vzděláváníodbor školství, mládeže a sportutel.:      +420 564 602 945fax.:     +420 564 602 429e-mail: ampapova.e@kr-vysocina.cz

Výsledky celostátní matematické soutěže

18. ročník celostátního kola matematické soutěže vyhlašované MŠMT ČR a pořádané JČMF Praha se uskutečnil v pátek 26. března 2010. Tato výběrová matematická soutěž je určena žákům středních odborných škol a odborných učilišť, kteří se nemohou zúčastnit "Matematické olympiády" z důvodu rozsahu probíraných matematických témat a hlavně časové dotace hodin matematiky na tomto typu škol.  Soutěží se celkem v 7 kategoriích vytvořených podle ročníků a typu školy (SOU-SOŠ). Soutěž probíhá v jednom dni a v jednotném  čase v rámci celé ČR ve 22 soutěžních střediscích, z nichž si každá přihlášená škola vybere podle dostupnosti.  Podrobné výsledkové listiny, soutěžní úlohy, seznam soutěžních středisek, pokyny a další informace o

Wolkrův Prostějov - úspěch Šárky Vencové

Výrazného úspěchu dosáhla naše žákyně Šárka Vencová ze třídy E2. v krajském kole celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov, který se konal 20. března 2010 v Brně. V I. kategorii postoupila do finále  a získala Čestné uznání poroty za recitaci textu Františka Nepila "Makový mužíček".Šárce blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.PhDr. Jaromíra Kvačková

Úspěch ve finále krajské soutěže

Soutěž "S Vysočinou do Evropy", která probíhala od listopadu 2009 do února 2010, vyvrcholila v úterý 16. března 2010 v sídle kraje Vysočina velkolepým finále. Toho se zúčastnilo 32 nejlepších soutěžících z dlouhodobé části, ve které soutěžilo více jak 130 studentů z nejrůznějších středních škol kraje Vysočina. Z naší školy se do soutěže přihlásilo celkem 15 studentů, ale pouze jediná z nich - Ivana Lakušová ze třídy E1. - se probojovala až do krajského finále.    

Opovědi 5. kola soutěže "S Vysočinou do Evropy"

V pořadí již páté soutěžní kolo skončilo ve čtvrtek 4. 2. 2010 ve 14:00 hodin.  V přiloženém souboru jsou uvedeny správné odpovědi na otázky tohoto soutěžního kola. Odpovědi jsou rovněž zveřejněny na stránkách soutěže www.ourregion.cz.. Šesté kolo soutěže s dalšími 7 otázkami startuje na www.ourregion.cz  dne   15. února 2010 ve 14:00 hodin. správné odpovědi    (.pdf) Eva Ampapová, DiSoddělení rozvoje vzděláváníodbor školství, mládeže a sportuKrajský úřad kraje VysočinaŽižkova 57, 587 33 Jihlava  

Olympiáda v anglickém jazyce - výsledky školního kola

Školní kolo Olympiády v anglickém jazyce se ukutečnilo ve středu  3. 2. 2010. Zúčastnilo se ho celkem 16 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum.Zadání bylo rozděleno na 2 části – část písemnou (max. 95 bodů za gramatiku a poslech) a část mluvenou (max. 30 bodů za ústní projev), v níž se studenti pokoušeli projevit vlastní fantazii v popisu určité fotografie.Všichni soutěžící prokázali velmi dobré znalosti v anglickém jazyce, a proto porotci vůbec neměli jednoduchou úlohu v závěrečném bodování, které nakonec skončilo s těmito výsledky:   

Olympiáda v českém jazyce - výsledky školního kola

Školní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo ve středu  27. 1. 2010. Zúčastnilo se ho celkem 20 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie, Hotelnictví a Ekonomické lyceum.Zadání bylo jako obvykle rozdělené na 2 části – část mluvnickou (max. 18 bodů) a část slohovou (max. 10 bodů), v níž se řešitelé vyrovnávali s tématem „Kdybych měl(a) křídla…“. Úkolem bylo napsat na dané téma úvahu.Opravdu náročné klání, v němž byl o postupová místa sveden vyrovnaný souboj, skončilo s těmito výsledky:  Pořadí

Výzva pro 6. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy"

6. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy" bude zahájeno v pondělí 15. února  2010 ve 14:00 hodin a potrvá do čtvrtka 18. února 2010 do 14:00 hodin. Po zahájení soutěžního kola můžete okamžitě odpovídat na otázky. Stačí se jen přihlásit na webových stránkách soutěže  www.ourregion.cz. Časová pásma odpovědí pro 4. kolo jsou stanovena takto: do 15 hodin od výzvy – 4 body mezi 15 a 30 hodinami od výzvy – 3 body mezi 30 a 45 hodinami – 2 body mezi 45 a 60 hodinami – 1

Výzva pro soutěžící "S Vysočinou do Evropy"

3. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy" bude zahájeno v pondělí 14. prosince 2009 ve 14:00 hodin a potrvá do čtvrtka 17. prosince 2009 do 14:00 hodin.Časová pásma odpovědí pro 3. kolo jsou stanovena takto: do 15 hodin od výzvy – 4 body mezi 15 a 30 hodinami od výzvy – 3 body mezi 30 a 45 hodinami – 2 body mezi 45 a 60 hodinami – 1 bod mezi 60 a 72 hodinami – 0 bodů. Po skončení a vyhodnocení výsledků

Odpovědi 6. kola soutěže "S Vysočinou do Evropy"

6. soutěžní kolo, které bylo zároveň posledním v průběžné části soutěže "S Vysočinou do Evropy", skončilo ve čtvrtek 18. 2. 2010 ve 14:00 hodin.  V přiloženém souboru jsou uvedeny správné odpovědi na otázky tohoto soutěžního kola. Odpovědi jsou rovněž zveřejněny na stránkách soutěže www.ourregion.cz.. Finálová část soutěže, do které postoupí 30 nejúspěšnějších soutěžících, se uskuteční 25. března 2010 v Jihlavě. Všem aktivně zapojeným studentům děkuji za jejich účast. správné odpovědi    (.pdf)  Eva Ampapová, DiSoddělení rozvoje vzděláváníodbor školství, mládeže a sportuKrajský úřad kraje VysočinaŽižkova 57, 587 33 Jihlava

Odpovědi 1. kola soutěže "S Vysočinou do Evropy"

V přiloženém souboru jsou uvedeny správné odpovědi na otázky 1. soutěžního kola. Odpovědi budou také v nejbližších dnech zveřejněny na stránkách soutěže www.ourregin.cz a vyjdou také v listopadovém vydání krajských novin. Správná odpověď na běžnou otázku byla hodnocena 2 body, bonusová otázka za 5 bodů, k tomu byly přičteny bonusy za včasnost odpovědi (jednotlivá časová pásma odpovědí byla stanovena v propozicích soutěže, V. Pravidla soutěže bod 8.). Počet bodů, které soutěžící získal je i s bonusem za včasnost.  správné odpovědi  (.pdf) Pořadí po jednotlivých kolech ani celkové zveřejňováno nebude. Do soutěže se přihlásilo 250 soutěžících, ale v 1. kole jich odpovědělo jen 142. Bodového

PIŠKVORKY

Dne 20. října 2009 se na naší škole uskutečnilo školní kolo 2. mistrovství České republiky středních škol – pIšQworky 2009. Historicky největšího turnaje v této logické hře se v loňském roce zúčastnilo přes 13 000 studentů z celé republiky, letos očekávají organizátoři účast ještě vyšší.Školního kola se zúčastnila družstva ze tříd A1. A; A1.B; A2.A; E3.; E1.; E2.; H1. a H2. Do oblastního kola, které se uskuteční 25. 11. 2009 na Havlíčkově gymnáziu, pak postoupily dva pětičlenné týmy ze tříd A2.A - SDP a E3. – Pochoutky. V případě úspěchu mohou postoupit i do krajského a finálového kola, které se uskuteční

Výzva pro 4. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy"

4. kolo soutěže "S Vysočinou do Evropy" bude zahájeno v pondělí 11. ledna  2010 ve 14:00 hodin a potrvá do čtvrtka 14. ledna 2010 do 14:00 hodin.Časová pásma odpovědí pro 4. kolo jsou stanovena takto: do 15 hodin od výzvy – 4 body mezi 15 a 30 hodinami od výzvy – 3 body mezi 30 a 45 hodinami – 2 body mezi 45 a 60 hodinami – 1 bod mezi 60 a 72 hodinami – 0 bodů. V případě komplikací telefonujte na

Soutěž "S Vysočinou do Evropy"

Protože 1. kolo soutěže S Vysočinou do Evropy končí až v sobotu 31. 10. 2009, soutěžící mohou ještě stále odpovídat na otázky, které najdou na adrese www.ourregion.cz. K získání správné odpovědi mohou využít internetu a dostupné literatury. Na základě získaných podnětů, Vás chceme upozornit, že pořadí otázek se různí, stejně jako pořadí možných odpovědí.Za organizátory soutěžeEva Ampapová, Disoddělení organizace školstvíKÚ kraje Vysočina

pIšQworky 2009

Ve středu 25. listopadu 2009 se uskutečnilo oblastní kolo soutěže soutěže "pIšQworky 2009",  jehož pořadatelem bylo Gymnázium Havlíčkův Brod. Naši školu reprezentovaly dva pětičlenné týmy, které byly nejúspěšnější ve školním kole.Družstvo "SDP": Jan Jindra - A2.A Radka Kárníková - E2. Matěj Kocman - A2.A Petr Kořínek - A2.A David Málek - H1. Družstvo "Pochoutky": Helena Havlištová - E2. Jan Klíma - E3. Nikola Pechová - E2. Martina Pokorná - E3.

2. ročník soutěže Cesta do Evropského parlamentu

…..a na začátku byl úkol Při práci se Spotřebitelským diářem 2007 jsme byli upozorněni na 2. ročník soutěže Cesta do EU II a odkázáni na www.generation-europe.cz ( instituce , která soutěž vypisuje). Měli jsme možnost zpracovat jakékoli téma z pěti oblastí do podoby tiskové zprávy: Životní prostředí Člověk

Úspěch na okresním kole olympiády v německém jazyce

  Ve středu 11.2.2009 proběhlo v Domě dětí v Havlíčkově Brodě okresní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěž se skládala z poslechové části a části konverzační. Ve velké konkurenci, hlavně gymnázií z celého okresu obsadila krásné 2. místo Kateřina Kadlusová (žákyně 3.B oboru obchodní akademie), která zvítězila ve školním kole konaném 13.1.2009   Gratulujeme!!!

S Vysočinou do Evropy

 Jsi-li student nebo učeň ve střední škole se sídlem v kraji Vysočina, zajímáš se o dění v našem kraji, ovládáš základy angličtiny a umíš pracovat s internetem, pak právě pro Tebe je určena soutěž S Vysočinou do Evropy. V čem se soutěží? Ve znalostech o kraji Vysočina. Jak se bude soutěžit? 5 kol otázek na internetu (www.ourregion.cz) v říjnu 2009 až únoru 2010 a pak finálová část v březnu 2010 v prostorách kraje Vysočina v Jihlavě. Jaké jsou ceny? Pro trojici nejúspěšnějších účastníků budou připraveny dvoutýdenní jazykové pobyty ve Velké Británii a zbývajících 27 finalistů obdrží hodnotné věcné ceny. Jak se přihlásit? Oprávnění účastníci se mohou přihlásit do soutěže od 1. října 2009 14.00 hodin do 29. října

Postup do krajského kola celostátního festivalu poezie

Naši školu reprezentovaly studentky: Šárka Vencová (E1.) Markéta Pohlreichová (E1.) Klára Pospíšilová (H1.) Soutěžní porota vybrala z dvanácti účastníků 1. kategorie dvě postupující. Jednou z nich se stala a do krajského kola tedy postoupila Šárka Vencová ze třídy E1.. Šárce gratulujeme a přejeme jí hodně úspěchů v dalších kolech. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce 2008/2009

Zadání bylo jako obvykle rozdělené na 2 části – část mluvnickou (max. 18 bodů) a část slohovou (max. 10 bodů), v níž se řešitelky vyrovnávaly s tématem „Tohle (ne)překousnu!“ Opravdu náročné klání skončilo s těmito výsledky: 1. Veronika Barcíková (3.B) 18bodů 2. - 3. Michaela Marková (E2.) 14bodůAndrea Královská (E1.) 4. – 7. Petra Pospíchalová (1.B)

Starcraft

StarCraft:BroodWar StarCraft je jedna z nejlepších a nejhranějších real-time strategií všech dob, o čemž svědčí např. více jak 3,6 milionů prodaných kopií nebo výsledky internetového hlasování o nejlepší hru všech dob na serveru gamefaq.com. Děj hry je zasazen do budoucnosti. Ve vesmíru se střetávají 3 rasy - vyspělí Protossové, Terrani - lidé pocházející ze Země, a nakonec zvířecí Zergové. Princip hry je založen na co nejlepším využití dostupných zdrojů ke stavbě budov a bojových jednotek a jejich následném nasazení v bojových misích. Hra probíhá v "reálném čase", takže po hráči vyžaduje nejen dobré strategické myšlení a dokonalé zvládnutí herních principů,

Student Cyber Games - oblastní kolo

  Zúčastnilo se 19 „pařanů“ ze 4 středních škol (OA a ISŠ Havl. Brod, SOU Obchodni a SOS,  SCMSD spol s.r.o., Žďár nad Sázavou, Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě). Na regulérnost soubojů na zemi, ve vzduchu a v nejrůznějších základnách dohlížel vítěz oblastního kola v Jihlavě Tomáš Dvořák. Urputné boje probíhaly od 9. do 16. hodin. 16 bojovníků postupuje do krajského kola, celkovým vítězem se po vyrovnaném finále stal bojující s přezdívkou Black Sheep. 1. místo Filip Hanza "werw.Black Sheep" 2. místo Milan Grubauer "Grubys Storm" 3. místo Marek Čech "werw.Wild_Man"   Další informace

ÚSPĚŠNÁ KRAJSKÁ SOUTĚŽ V GRAFICKÝCH DISCIPLÍNÁCH

Soutěže se zúčastnili žáci středních škol z kraje Vysočina. Naše soutěžní družstvo se zde rozhodně neztratilo –žákyně se umístily na předních místech, a to následovně: V kategorii wordprocessing: 2. místo Barbora Melounová ze třídy 4. A 3. místo Lada Staníčková ze třídy 4. A V kategorii opis textu: 2. místo Lada Staníčková؉‰ze třídy 4. A V kategorii korektura textu: 4. místo Šárka Hanzlíková ze třídy 3. B Děvčatům srdečně blahopřejeme a děkujeme jim za příkladnou reprezentaci školy.

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Podle výsledků poslechového testu a hodnocení ústního projevu se v soutěži nejvýše umístili: místo: Veronika Barcíková (Obchodní akademie, 3.B)Ladislav Šimek (Hotelnictví a turismus, H1) místo: Alena Zwetzová (Obchodní akademie, 2.B)

Nejlepší maturitní tabla roku 2009 - regionální kolo

 Jelikož se jedná o tablo netradiční a zajímavé, umístilo se v soutěži na druhém místě, za Gymnáziem Otakara Březiny v Telči - viz. foto. Třetím ročníkům přejeme hodně zajímavých a kreativních nápadů, ať je naše škola i v příštích letech na předních místech.   Celostátní výsledky soutěže "Maturitní tablo roku 2009" najdete na rajce.net. 4. A

Literární soutěž k 20. výročí Sametové revoluce

V rámci oslav 20. výročí Sametové revoluce byla na naší škole vyhlášena celoškolní literární soutěž. Žáci si mohli vybrat jedno z následujících témat: 1.       Od sametové revoluce uplynulo 20 let 2.       Co mi vyprávěli rodiče o sametové revoluci 3.       Rozhovor s přímým účastníkem listopadových událostí roku 1989   Soutěže se zúčastnilo celkem 19 studentů. Vyjádřili své názory na listopadové události, na období totalitního režimu i na polistopadový vývoj. Zvolili různou formu zpracování, od úvahy, referátu či novinového článku až po povídku nebo dokonce poezii. Soutěž měla dobrou úroveň a zajímavým způsobem připomněla výročí pádu komunismu u nás.   Výsledky soutěže: Odborná porota ve složení Mgr. Jarmila Zrnová a PaedDr. Ilona Štirská

Student Cyber Games - Studentské kyberhry - Pozvánka

   Občanské sdružení Student Cyber Games a pořadatel oblastního kola Obchodní akademie a Integrovaná střední škola obchodu a služeb, Havlíčkův Brod si Vás s laskavou záštitou Ministerstva informatiky ČR dovoluje pozvat na již třetí ročník středoškolských her v počítačové hře  StarCraft: BroodWar.      Pozvánka ke stažení ve formátu *.pdf  zde.     Pro tento nápad jsme se rozhodli zejména díky mimořádně se zvyšujícímu zájmu mládeže o hraní na počítači, kvůli tomu, že nelze navždy tento zájem mladých ignorovat, ale je potřeba vydat se cestou porozumění. Tento turnaj se odehrává ve strategické a logické hře, nikoliv ve hře plné vražd. Je nutno

Školního kolo Olympiády v českém jazyce 2017/2018

Dne 15. 11. 2017 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém si, tak jako každý rok, poměřili své znalosti a dovednosti ti studenti naší školy, kteří mají zájem o mateřský jazyk. Letos se zúčastnilo celkem 16 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie (4), Ekonomické lyceum (10) a Hotelnictví (2). Soutěžící museli nejprve prokázat své znalosti v oblasti české gramatiky, následně pak doložit stylistické umění a nápaditost. Vysoké bodové hodnocení mohli získat jen ti, kdož prokázali bohatou slovní zásobu, znalosti z nauky o významu a stavbě slova a také znalosti a dovednosti z nauky o stavbě věty a

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 3. 12. 2014 se na naší škole sešli všichni zájemci o český jazyk, kteří chtěli změřit své znalosti a dovednosti ve školním kole Olympiády v českém jazyce. Celkem se letos zúčastnilo 19 studentů a studentek z oborů Obchodní akademie (7), Ekonomické lyceum (11) a Hotelnictví (1). Soutěžící museli jako obvykle prokazovat své znalosti ve dvou oblastech: v české gramatice a slovní zásobě a v části slohové. Část věnovaná jazykové složce byla velmi náročná, body mohli získat jen ti, kdož si poradili s úkoly z oblasti čtenářské gramotnosti, větné stavby či nauky o významu a stavbě slova, přičemž zároveň museli prokázat,

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev