Speciálně cvičený policejní pes
předvedl vyhledání drogy

Zobrazeno: 922

Ve středu 15. května 2019 jsme se zúčastnili poutavé přednášky na téma speciální výcvik služebních psů. Na začátku nám policejní kynolog pověděl něco málo o druzích drog a výbušninách. Poté popsal některé způsoby, kterými se psi cvičí, aby dokázali tyto látky vyhledat a zaznačit. Pes například přijde k malé nádobce, ve které je droga či trhavina, očichá ji a potom dostane odměnu. Tento postup se musí mnohokrát opakovat, aby si pes daný pach zapamatoval. Psy lze naučit vyhledávat prakticky cokoliv. Kromě psů zaměřených na výbušniny a drogy se cvičí také tzv. klasikáři, kteří zvládají mnoho činností, jako je stopování, hledání ukrytých osob, ochrana psovoda, zadržení pachatele apod.

Nejzajímavější částí přednášky byla názorná ukázka, kdy policista schoval balíček heroinu (2,5 mg) do spáry v kopírce tak, aby nebyl vidět. Poté přivedl tříletého německého ovčáka. Ten se nenechal vyvést z míry početným obecenstvem a všímal si pouze svého pána, kterého také na slovo poslouchal. Na pokyn pak bez obtíží našel ukrytý balíček a lehl si, aby označil místo nálezu. Následovala odměna v podobě oblíbeného gumového míčku, se kterým si hrál po zbytek přednášky, nepřestával však pozorně vnímat svého pána.

Výcvik služebního psa trvá asi 1,5 roku, potom musí absolvovat testy, aby mohl do terénu. Aktivně zvíře slouží asi 8 - 9 let, poté se kvůli klesající fyzické zdatnosti vyřadí a je za symbolickou cenu prodáno - ve většině případů právě svému psovodovi, ke kterému má vytvořenou silnou citovou vazbu.

Děkujeme Policii ČR za poutavé předvedení a těšíme se na další zajímavé programy.

Gabriela Mašková a Klára Svobodová, třída E1.A
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev