Spotřeba pro život_2012

Zobrazeno: 3122

Naše škola se již tradičně zúčastnila mezinárodní soutěže kolektivů studentů středních a odborných škol projektu „Spotřeba pro život“ v roce 2012. Vyhlásilo ji Prezidium Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací ve spolupráci s Občanským sdružením spotřebitelů TEST, vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest. Byl to již třetí ročník soutěže vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb, který se vyhlašuje  pod záštitou

paní europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA
a
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 
 
Motto soutěže:

„Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by si je umět najít – aneb, spoléhat se jen na informace prodávajícího může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit.“

 

Této soutěže se zúčastnili také studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod ze třídy A2. se svými soutěžními pracemi zaměřenými na téma  „TESTOVÁNÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB“

Vytvořili jsme si dvoučlenné i tříčlenné kolektivy. Poté jsme se zaměřili na vybrané téma a společně tak testovali dle stanovených pravidel výrobky či služby. Museli jsme zvolit své vlastní metody testování a také je patřičně zdůvodnit. Vytvořeny byly rovněž dotazníky pro širokou veřejnost, které jsme následně zpracovali a převedli do formy grafů s vysvětlivkami. V závěrečném hodnocení jsme uvedli výsledky zpracování, kterých jsme dosáhli v průběhu našeho zjišťování a připojili jsme i vlastní získané zkušenosti. Podmínkou pro účast v soutěži bylo dodržení termínu vstupu do soutěže a dodání soutěžních časopisů v tištěné a elektronické verzi.

Z naší školy odešlo 16 prací se zajímavými tématy z různých oblastí. Zde jsou některé:

  • České dráhy
  • Žvýkačky
  • Školní jídelna
  • Ten jí tam ... a ten zas jinde
  • Není to jenom o jódu
  • Víš, co jíš?
  • Není maso jako maso
  • Káva
  • Čokoláda

Odborná porota práce posoudila a výsledky, které vedení školy obdrželo, byly pro nás velice milým překvapením. Naše práce se totiž umístily celkem sedmkrát v žebříčku:

 
1. místo (dělené)
- časopis „České dráhy, a.s.“
- časopis „Žvýkačky“
  

3. místo
- časopis „Školní jídelna“

4. místo
- časopis „Ten jí tam … a ten zas jinde“ 

5. místo
- časopis „Není to jenom o jódu“ 

6. místo
- časopis „Víš, co jíš?“ 

7. místo
- časopis „Není maso jako maso“

Studenti převzali diplomy a drobné věcné ceny a škola jako poděkování za účast obdržela celoroční předplatné spotřebitelského časopisu dTEST. Osobní odměnou od koordinátora soutěže pana Zdeňka Krula bylo pozvání všech soutěžících do Textilního zkušebního ústavu v Brně (TZÚ).

Do Brna jsme cestovali již jako třída A3.A společně  s naší paní učitelkou Ing. Hanou Merclovou. Průvodce Ing. Petr Nasadil pro nás připravil exkurzi téměř ve všech prostorách TZÚ a seznámil nás s postupem testování výrobků. Při procházení prostor nás informoval o veškerých pracích konaných na onom místě. Ptal se nás a my jsme se snažili odpovídat (ne vždy ale správně).

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci exkurze, byla velice poučná a zajímavá.

Celkové výsledky soutěže jsou zveřejněny na webových stránkách Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (www.aaao.cz) i Občanského sdružení spotřebitelů TEST (www.dtest.cz). Práce vítězných týmů jsou k dispozici k nahlédnutí v ŠSIC v budově školy.

Za všechny soutěžící žáky
Kristýna Rudolfová - třída A3.A

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev