Týden čtení

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil na měsíc březen již pátý ročník propagační kampaně Březen – měsíc čtenářů. Letos s mottem – Ano, čteme a je nás stále hodně!. Cílem této akce je posilovat společenský význam a prestiž četby a dále propojit ČTENÁŘE, organizace a instituce zabývající se psaným slovem, četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME A JE NÁS HODNĚ! V rámci měsíce března byl týden od 3. - 9. 3. 2014 určený pouze k propagaci čtení a nazýval se TÝDEN ČTENÍ aneb „ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU“. Hlavně masivně a po celý týden! Na

Aktuální informace

CITACE Nevíte, jak správně citovat? V tom případě použijte "Generátor citací" www.citace.com/generator.php   AUDIOKNIHY www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy       KNIHY ON-LINE www.dobre-knihy.cz/zdarma/ palmknihy.cz/free/index.php  www.necteme.cz/eknihy.html   KAREL HYNEK MÁCHA www.mlp.cz/macha Na výše uvedeném odkazu čtenáři najdou ke stažení Máchovo dílo v různých elektronických formátech, plus řadu perliček - jako například esej F.X. Šaldy "Mácha snivec i buřič", překlady do češtiny prvních Máchových básnických dílek, která původně napsal v němčině, nebo výběr z deníků.  BOŽENA NĚMCOVÁ ON-LINE www.mlp.cz/bozenanemcova/. Tyto stránky obsahují kompletní

ŠKOLNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

Umístění: suterén hlavní budovy Bratříků 851 580 02 Havlíčkův Brod Kontakt: Markéta Vajdová Telefon: 569 421 182     e-mail: vajdova@oahshb.cz Milena Poslušná Telefon: 569 421 182 e-mail: poslusna@oahshb.cz Školní studijní a informační centrum je místo vzdělávání, vyhledávání potřebných informací, studia, čtení, ale i zklidnění a relaxace. Nachází se zde cca 10 000 svazků knih, dále CD, DVD, videokazety, časopisy, noviny a jiné dokumenty. Je zde umístěno 19 počítačů s připojením na internet a zařízení umožňující kopírování, tisk i skenování. Větší část knihovního fondu zaujímá beletrie, která je řazena abecedně podle autorů. Odborná literatura je tříděna podle mezinárodního desetinného třídění. Další informace: 

Řád školního studijního a informačního centra (školní knihovní řád)

  I. Základní ustanovení   Čl. 1  Právní zakotvení  Podle Zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) č. 257/2001 Sb., § 4, odst. 5, knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. Činnosti knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy v platném znění:

Čtenář roku 2011

Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby Školního studijního a informačního centra nejvíce využívají. Základním kritériem pro výběr „Čtenáře roku“ je počet výpůjček knih za uplynulý rok, který je vykázán ve výpůjčním systému. Sledované období bude březen 2010 až únor 2011. Čtenáři, kteří se umístí na prvních třech místech, budou odměněni z nadačního fondu Ekonom poukázkami na odběr knih v hodnotách 500 Kč, 400 Kč a 300 Kč.   Ing. Eva Forgáčovávedoucí "Školního studijního a informačního centra"

Březen - měsíc čtenářů v ŠSIC

          Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje na měsíc březen nultý ročník nové kampaně Březen – měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu jsou tentokráte ČTENÁŘI a čtení ve všech podobách, ČTENÁŘI jako aktivní uživatelé veřejných knihoven, ale i ČTENÁŘI, kteří do knihoven nechodí a kterých se celý měsíc budeme ptát, jaké služby jim mohou knihovny nabídnout, aby se našimi ČTENÁŘI stali.   Na naší škole se v rámci této kampaně uskuteční během března 2010 následující akce:   Dotazníkové šetření Frazeologie a mládež aneb Je znalost frazeologie „v kurzu“?

Nová služba ŠKOLNÍHO STUDIJNÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA

Na pravé straně hlavní stránky školy najdete odkaz ŠSIC – KNIHOVNA, v dolní části této stránky se nachází ON-LINE katalog, který umožňuje vyhledávání v knihovním fondu, podává informace o čtenářských kontech a případně si zde můžete i rezervovat daný titul.   Pro identifikaci se zde využívá číslo průkazky (kód ze studentského průkazu) a PIN (RRMMDD – např. datum narození 13. 10. 1992 – 921013). Pokud jste do přihlášky zadali svou e-mailovou adresu, mohou vám přicházet informace o rezervacích. Případné další informace získáte v ŠSIC.  Zpracovala: Ing. Eva Forgáčová  

Knihovna ŠSIC - Katalog ON-LINE

ŠSIC-Kopírka

Vyzvednutí oskenovaných dokumentů zde.

Přírůstky do školní knihovny

  Tituly zakoupené ve školním roce 2013 - 2014         

Ceník poplatků a placených služeb ŠSIC

Registrační poplatek na školní rok  Zaměstnanci, žáci školy.................................................. zdarma  Žáci jiných škol...............................................................  50 Kč   Poplatky za přestupky Poplatek z prodlení – 1. upozornění...................................5 Kč  Poplatek z prodlení – 1. upomínka (písemná).....................10 Kč Poplatek z prodlení – 2. upomínka (doporučená)................dle platných poštovních tarifů  Vymáhání výpůjček právní cestou.......................................dle nákladu řízení   Poškození půjčených dokumentů: Stránky..........................................................................5 Kč  Vazby............................................................................20 Kč Čárového kódu...............................................................10 Kč   Ostatní poplatky  Meziknihovní výpůjčky (dle skutečných nákladu na dopravu dokumentu – poštovné, balné................min. 40 Kč   Použití PC Žáci školy......................................................................zdarma   Tisk z počítače 1 strana A4 jednostranně/barva.......................................1/ 6 Kč/ks 1 strana A4 oboustranně/barva........................................2/12 Kč/ks Při barevném krytí větším než 30% se cena násobí čtyřmi.    Kopírování 1 strana A4 jednostranně/barva........................................1/ 6 Kč/ks 1 strana A4 oboustranně/barva.........................................2/12 Kč/ks  1 strana A3 jednostranně/barva........................................2/12 Kč/ks 1 strana A3 oboustranně/barva.........................................4/24

Knihovna roku 2009

Ve středu 11. listopadu 2009 se v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě konala Malá knihovnická slavnost, na které bylo vyhodnoceno 16 nejlépe pracujících knihoven v kraji Vysočina.  V letošním roce pracovníci krajské knihovny poprvé ocenili i jednu školní knihovnu. Titul "Knihovna roku 2009" patří Školnímu studijnímu a informačnímu centru Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Obrovskou zásluhu na tomto ocenění má vedoucí ŠSIC paní Ing. Eva Forgáčová, pod jejímž vedením dosahuje toto zařízení velice pěkných výsledků a v současné době patří ke špičce v celém kraji.Ing. Forgáčová převzala diplom a další ocenění z rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Ing. Jana Kasala, radního

PERIODIKA k dispozici v ŠSIC

VŠEOBECNÉ PŘEDMĚTY  21. Století Cesta vrchovinou Computer Český jazyk a literatura Deník dTest Moderní vyučování Psychologie Učitelské noviny     ODBORNÉ PŘEDMĚTY   Apetit Gastro plus  Gurmet Komora Moje země Tim Travel Účetnictví v praxi Země světa

Provozní doba školního informačního centra

           Den Čas   Pondělí 7:30 - 16:00

Aktuální informace ŠSIC

CITACE Nevíte, jak správně citovat?  Použijte Generátor citací:    http://www.citace.com/generator.php      http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihyhttp://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy  Audioknihy  http://www.bibliohelp.cz/knihy/audioknihy   Knihy on-line   EKNIHY ZDARMA   http://www.dobre-knihy.cz/zdarma/ http://palmknihy.cz/free/index.php http://www.necteme.cz/eknihy.html     Karel Hynek Mácha   Na stráncehttp://www.mlp.cz/macha čtenáři najdou ke stažení Máchovo dílo v různých elektronických formátech, plus řadu perliček - jako například esej F.X. Šaldy Mácha snivec i buřič, překlady do češtiny prvních Máchových básnických dílek, která původně napsal v němčině, nebo výběr z deníků.       Sherlock Holmes http://www.mlp.cz/holmes/   Pohádky http://www.mlp.cz/pohadky/   Božena Němcová on-line V úterý 20. října 2009 byly spuštěny stránky s kompletním dílem Boženy Němcové v elektronické podobě www.mlp.cz/bozenanemcova/. Tyto stránky obsahují kompletní dílo Boženy Němcové, jehož elektronickou podobu vytvořila a Městské knihovně v Praze laskavě poskytla společnost www.digiBooks.cz. Kromě možnosti volného stažení knih v sedmi různých formátech,

Národní srovnávací zkoušky - nabídka ŠSIC

Pro uchazeče o studium na vysoké škole, zvláště pak pro ty, pro které jsou Národní srovnávací zkoušky povinnou součástí přijímacích zkoušek, jsme do Školního informačního centra zakoupili k vypůjčení tyto tituly: 1. Sada NZS 2013 OSP 2. Sada NZS 2013 ZSV 3. Sada NZS 2013 Matematika 4. Cvičebnice OSP Přínosy a využití: zlepšíte efektivitu řešení úloh pomocí doporučených řešení zrychlíte svou orientaci v testu lépe vyhodnotíte strategii řešení úloh při ostrých NSZ       Ing. Eva Forgáčová vedoucí ŠSIC  

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita