Škola se připravuje na nový školní rok

Zobrazeno: 5368


Škola o prázdninách rozhodně nespí. Na obou pracovištích je v současné době k vidění velice čilý stavební ruch. Vedení školy v úzké spolupráci s Krajem Vysočina totiž naplánovalo na dobu letních prázdnin hlavní realizaci dvou rozsáhlých stavebních akcí.

1.  Zateplení areálu školy na pracovišti Kyjovská  


V rámci této dlouhodobě plánované akce se z
ateplí vnější plášť budovy, dojde k výměně oken a dveří, budou rekonstruovány ploché střechy na všech objektech areálu (škola, tělocvična, domov mládeže i ubytovna). Díky provedenému zateplení získají všechny budovy novou barevnou fasádu. V jednotlivých objektech bude rovněž instalována nová měřící a regulační technika. Součástí dodavatelských prací bude vyladění topného systému budovy, to vše za dohledu „specialistů - energetiků“. Tato akce je totiž součástí finančně náročného projektu Kraje Vysočina s názvem „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina“. Provedená opatření by měla výrazně snížit energetickou náročnost objektu – předpokládá se až 1/3 úspora ročních nákladů na vytápění.

Celková cena díla včetně projekčních prací a dozorů činí cca 22 000 000 Kč. Na spolufinancování se podílí částkou cca 9 miliónů korun Fond soudržnosti (prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí), z národních zdrojů půjde asi 1 milión korun a Kraj Vysočina přispěje částkou cca 12 000 000 Kč.

Dodavatelem stavebních prací je firma KELTEX spol. s r.o. z Brna. Práce na stavbě jsou proti plánovanému harmonogramu asi o měsíc zpožděné. Firma však garantovala, že do konce srpna 2013 budou ukončeny veškeré práce uvnitř budov tak, aby od 1. září 2013 mohly být veškeré prostory normálně provozovány. Termín dokončení díla se předpokládá v listopadu 2013.2.  Rekonstrukce sportovního hřiště na pracovišti Bratříků


10. července 2013 byly zahájeny práce na rekonstrukci stávajícího, již naprosto nevyhovujícího, sportovního hřiště u domova mládeže. Přestavbou by mělo vzniknout komplexní víceúčelové hřiště, které by mělo sloužit především žákům školy v rámci hodin tělesné výchovy. Samozřejmě je určeno i žákům ubytovaným na domově mládeže a také všem zájemcům, kteří se chtějí sportovně vyžít i v době mimo vyučování.  Rozměry hřiště a jeho barevné značení jsou předurčeny pro volejbal, malou kopanou, basketbal, tenis a florbal. Součástí je i běžecká rovinka na 50 m, která na jedné straně bude ústit do doskočiště pro skok daleký. Z několika nabízených variant byl za povrch hřiště zvolen umělý vodopropustný tartan, celý areál bude navíc opatřen záchytným oplocením.

Celková hodnota investiční akce činí cca 2 miliony korun, akce bude financována z vlastních prostředků školy. Dodavatelem stavby je firma „Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.“, práce postupují přesně podle harmonogramu a měly by být dokončeny podle smlouvy nejpozději do 20. září 2013.


V Havlíčkově Brodě dne 15. srpna 2013

Ing. Jana Dubnová
zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz


Foto:
Ing. Zdeněk Janča

 

 
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita