STÁVKA

Zobrazeno: 556

 

Sděluji všem žákům a zákonným zástupcům nezletilých žáků, že ve středu 6. listopadu 2019 bude probíhat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod STÁVKA. Stávku vyhlásila odborová organizace, důvodem stávky je nesouhlas s nesystémovými kroky ministra Plagy (realizace navýšení platů pro pedagogické pracovníky v roce 2020).

Vzhledem k zapojení velké části pedagogů nebude tento den probíhat teoretické ani praktické vyučování.

Zákonní zástupci nezletilých žáků mohou požádat o zajištění dohledu nad žáky na den stávky nejpozději v úterý 5. listopadu 2019 prostřednictvím třídních učitelů.

Pokud by ještě došlo k dohodě mezi ČMOS a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a stávka by byla zrušena, proběhne ve středu vyučování podle rozvrhu.

 

Havlíčkův Brod 4. listopadu 2019                                                                                      Mgr. Jiří Forman
                                                                                                                                               ředitel školy

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita