S T R A V O V Á N Í:

 

Stravování ve škole

Jídelníček, objednávky a odhlášky: www.strava.cz  Informace ke stravování: Školní stravovací zařízení zajišťuje kompletní stravovací služby jednak pro žáky a zaměstnance vlastní školy, dále pro žáky základní školy a také pro cizí strávníky. Všichni strávníci si přihlašují a odhlašují stravu přes objednávkový systém www.strava.cz. Nárok na stravu prokazuje strávník bezkontaktním čipem, který je zároveň využíván pro vstup do budovy školy. Z nabízeného jídelního lístku si zájemci mohou volit většinou ze dvou jídel. Odhlášení oběda systém umožňuje v daný den pouze do 6.30 hodin. Na obou pracovištích školy (Bratříků 851 a Kyjovská 3187) jsou v provozu školní kuchyně s jídelnami, v nichž probíhá odborný výcvik žáků oboru

Přihláška ke stravování ve školním roce 2019-2020

  Informace pro strávníky Zobrazit | Stáhnout   Přihláška ke stravování Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 2. 4. 2019 Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní provozní řád školní jídelny na pracovišti Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Vnitřní provozní řád školní jídelny na pracovišti Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz  

Oznámení k cenám stravování od 1. března 2019

Kompletní informace o možnostech stravování v některé z našich jídelen poskytne všem zájemcům vedoucí školní jídelny paní Dana Čechová - tel. 731 573 185; e-mail cechova@oahshb.cz    Pro žáky školy Pro cizí strávníky

Jídelníček B R A T Ř Í K Ů

 

Jídelníček K Y J O V S K Á

 

Naše školní jídelna – vyhovuje či nevyhovuje?

V rámci hodin ekonomiky jsme zpracovávali zadání jednoduchého marketingového projektu. Byli jsme rozděleni do trojic a každá zpracovávala něco jiného. Naším úkolem bylo provést průzkum pomocí dotazníku. Na myšlenku zpracovat dotazník na téma naší školní jídelny nás přivedla Ing. Mrázová při jedné suplované hodině.  Listy s otázkami byly rozdány v několika třídách a studenti, kteří se běžně stravují v naší školní jídelně, měli za úkol vyplnit, dle svého vlastního zvážení, deset jednoduchých otázek ohledně již zmíněné školní jídelny. Průzkum se týkal hlavně spokojenosti s výběrem jídel, nápojů ale i se spokojeností s obsluhou. Dotazovaní také známkovali naši školní jídelnu a v neposlední

Jídelníčky:

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita