S T R A V O V Á N Í:

 

Přihláška ke stravování ve školním roce 2019-2020

  Informace pro strávníky Zobrazit | Stáhnout   Přihláška ke stravování Zobrazit | Stáhnout   V Havlíčkově Brodě dne 2. 4. 2019 Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz

Stravování ve škole

Jídelníček, objednávky a odhlášky: www.strava.cz  Stravování: Ke kompletnímu zajištění stravovacích služeb využívá škola dvě školní kuchyně (Bratříků, Kyjovská) a dvě školní jídelny (Bratříků, Kyjovská). Na těchto pracovištích probíhá odborný výcvik žáků oborů vzdělání s výučním listem "Kuchař-číšník". Díky změnám v organizaci přípravy jídel se podařilo zvýšit počet připravovaných druhů jídel v době oběda až na tři. V jídelně Bratříků jsou strávníci v době oběda obsluhováni žáky 1. a 2. ročníku oboru kuchař-číšník, v jídelně Kyjovská probíhá obsluha zatím nepravidelně. Kvalita jídel i kultura stravování je díky vysoké profesionalitě zaměstnankyň kuchyní, včlenění odborného výcviku žáků do stravovacích služeb i estetickému prostředí obou jídelen na velmi dobré úrovni. Vzhledem k zaměření školy, mj. na

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní provozní řád školní jídelny na pracovišti Bratříků Zobrazit | Stáhnout   Vnitřní provozní řád školní jídelny na pracovišti Kyjovská Zobrazit | Stáhnout   Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz  

Oznámení k cenám stravování od 1. března 2019

Kompletní informace o možnostech stravování v některé z našich jídelen poskytne všem zájemcům vedoucí školní jídelny paní Dana Čechová - tel. 731 573 185; e-mail cechova@oahshb.cz    Pro žáky školy Pro cizí strávníky

Informace pro strávníky školních jídelen
Bratříků a Kyjovská

  Informace ke stravování Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:  

Informace ke stravování v měsíci červnu 2017

Z důvodu zahájení rekonstrukce školní kuchyně bude od 2. června 2017 dočasně přerušen provoz školní jídelny na pracovišti Bratříků 851, Havlíčkův Brod. Obědy bude v době od 12. 6. do 29. 6. 2017 zajišťovat školní jídelna Kyjovská 3187, Havlíčkův Brod, ve které se budou obědy vydávat až do 14.15 hodin. Podrobné informace pro jednotlivé kategorie strávníků a pro žáky ubytované na domově mládeže v následujícím dokumentu: Informace ke stravování Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:  

Sdělení pro strávníky školní jídelny Bratříků

  Noví strávníci (žáci 1 ročníků a všichni kdo nebyli přihlášeni) se musí ke stravování přihlásit osobně u vedoucí školní jídelny paní Dany Čechové. Dostaví se s přihláškou, potvrzením o sjednaném inkasu a zálohou na stravování v hotovosti do kanceláře paní vedoucí v pracovní dny v době od 7.00 do 14.00 hodin. Strávníci, kteří jsou z předchozích let přihlášeni ke stravování a hradí stravné bezhotovostně z účtů (studenti vyšších ročníků OA a HŠ a SPŠS, zaměstnanci, bývalí zaměstnanci) nebudou na září 2016 automaticky přihlášeni. Každý se musí přihlásit individuálně na webu www.strava.cz v záložce "Objednávky" zaškrtnutím jídla na příslušný den. Od října 2016

Oznámení k cenám stravování od 1. srpna 2016

  Ceny stravování Zobrazit | Stáhnout     Náhled dokumentu:          

Oznámení k cenám stravování od 1. 4. 2016

  Oznámení k cenám stravování od 1. 4. 2016 Zobrazit | Stáhnout     Náhled dokumentu:        

Informace ke stravování ve školní jídelně
Bratříků od 1. října 2015

  Informace ke stravování ve školní jídelně Bratříků od 1. 10. 2015 Zobrazit | Stáhnout     Náhled dokumentu:      

Informace ke stravování ve školní jídelně
Bratříků od 1. září 2015

Originální dokument  (.pdf 85 kB)  Zobrazit | Stáhnout   Náhled dokumentu:   V Havlíčkově Brodě dne 26. 8. 2015 Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz TM: 736 545 787 e-mail: dubnova@oahshb.cz  

Jídelníček B R A T Ř Í K Ů

 

Jídelníček K Y J O V S K Á

 

Naše školní jídelna – vyhovuje či nevyhovuje?

V rámci hodin ekonomiky jsme zpracovávali zadání jednoduchého marketingového projektu. Byli jsme rozděleni do trojic a každá zpracovávala něco jiného. Naším úkolem bylo provést průzkum pomocí dotazníku. Na myšlenku zpracovat dotazník na téma naší školní jídelny nás přivedla Ing. Mrázová při jedné suplované hodině.  Listy s otázkami byly rozdány v několika třídách a studenti, kteří se běžně stravují v naší školní jídelně, měli za úkol vyplnit, dle svého vlastního zvážení, deset jednoduchých otázek ohledně již zmíněné školní jídelny. Průzkum se týkal hlavně spokojenosti s výběrem jídel, nápojů ale i se spokojeností s obsluhou. Dotazovaní také známkovali naši školní jídelnu a v neposlední

Jídelníčky:

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita