Konzultace učitelů o prázdninách

Přehled přítomnosti jednotlivých učitelů ve škole o prázdninách je k dispozici na školním INTRANETU v sekci: Dokumenty pro studenty Dokumenty pro učitele V uvedených dnech budou probíhat plánované doklasifikace žáků, kteří nebyli v řádném termínu hodnoceni. V Havlíčkov Brodě dne 28. 6. 2019 Mgr. Karel Sedlák zástupce ředitele

Co umí Moodle?

Základní koncepty Podporuje sociálně konstruktivistickou pedagogiku (spolupráce, aktivita, kritická sebereflexe aj.) Je vhodný pro plně distanční internetovou výuku i jako doplněk kontaktní výuky Jednoduché,

Přijímačky NANEČISTO 2019

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů do oborů vzdělání: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM 65-41-L/51  GASTRONOMIE A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v

Podpora studia

STUDIJNÍ MATERIÁLY: SEZNÁMENÍ S WINDOWS (10) Klávesové zkratky Windows - zobrazit  |  stáhnout (.pdf) ZNALOSTNÍ TESTY: Testy účetních znalostí  -  vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl Znojmo   Maturitní testy - zadání z předcházejícího období    Znalostní testy online  -  Gymnázium Fr. Živného v Bohumíně   Informatika - na ZŠ Dobřichovice    eTesty - autoškola  -  zkoušky uchazečů o řidičské oprávnění   STUDIJNÍ MATERIÁLY (je vyžadováno přihlášení): 1000 receptur pro

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev