Tak už nám to začalo....

Zobrazeno: 4767

Profilová (školní) část maturitní zkoušky oboru vzdělání Hotelnictví se skládá ve školním roce 2013-14 ze třech povinných zkoušek:

1.   ekonomiky (ústní zkouška před ZMK)

2.   hotelnictví a cestovního ruchu (ústní zkouška před ZMK)

3.   souboru odborných předmětů zaměřených na gastronomii a cestovní ruch (kombinace praktické zkoušky a obhajoby maturitní práce před ZMK).

A právě praktickou zkoušku, která je zaměřena výhradně na osvojení praktických dovedností z oblasti gastronomie, skládali ve dnech 24. - 25. dubna 2014 žáci třídy H4. Vyvrcholením jejich dvoudenního snažení byl závěrečný raut, kterého zúčastnili také rodiče žáků a jejich příbuzní. Jak se žákům první vstup do náročného maturitního "kolotoče" zdařil, lze odvodit z několika následujících fotografií. Zřejmě velmi dobře. Spokojena s úrovní většiny předvedených výkonů byla také třídní učitelka Mgr. Miroslava Melechovská, stejně tak i ostatní členky maturitní komise, učitelky odborných gastronomických předmětů i vedení školy. A pro všechny přítomné to byl skvělý gurmánský zážitek.  

 

V Havlíčkově Brodě dne 25. 4. 2014

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev