Talentovka 2017 - výsledky

Zobrazeno: 2470

V úterý 17. října 2017 uspořádala naše škola již 15. ročník soutěže s názvem TALENTOVKA 2017, ve které soutěží žáci základních škol v psaní na počítačové klávesnici. Soutěže se letos zúčastnilo celkem 29 žáků ze 6 základních škol a jejich pedagogický doprovod.

Význam akce zvýraznili svou přítomností Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod, Jaroslav Zaviačič, autor programu ZAV, a také jeho manželka Ing. Helena Zaviačičová, devítinásobná mistryně světa v psaní na klávesnic PC. Přivítání soutěžících a zahájení celé akce si vzala na starost hlavní organizátorka soutěže Ing. Hana Kopicová, za školu k účastníkům promluvil ředitel školy Mgr. Jiří Forman.

Slavnostní zahájení bylo doplněno krátkým kulturním programem, v němž sólový zpěv obstarala skutečně na výbornou paní učitelka Mgr. Iva Běloušková. A také barmanské vystoupení žáků Lukáše Bártíka a Jiřího Janáčka ze třídy H4. bylo velmi úspěšné a setkalo se z pozitivním ohlasem mladého publika.

V průběhu dopoledne předvedla paní Ing. Helena Zaviačičová všem soutěžícím i žákům prvních ročníků exhibice v psaní na klávesnici a byly to výkony opět naprosto excelentní, které si vysloužily velký potlesk a obdiv všech diváků.

Po třicetiminutovém opisu cvičení v programu ZAV a následném náležitém odpočinku došlo na vyhodnocení a vyhlášení nejlepších výkonů. Tři nejúspěšnější jednotlivci obdrželi od pořadatelů diplomy a věcné ceny. Zároveň byly vyhodnoceny i tři nejlepší týmy jednotlivých základních škol (do hodnocení družstva byly započítány body dvou nejlepších členů). Vítězná družstva získala diplomy a sladkou odměnu v podobě dortů.

A jak to všechno dopadlo?

Pořadí na prvních 6 místech - jednotlivci: 

  

Pořadí Jméno a příjmení Základní škola Počet cvičení
1.
 Antonín Novotný
Havlíčkův Brod, Nuselská 114
2.  Lenka Parůžková
Chotěboř, Smetanova 91
3.  Adéla Jirásková Chotěboř, Smetanova 91
4.   Lien Cao Ngoc 
Krucemburk 84
5.  Lucie Kletečková
Havlíčkův Brod, Nuselská 82
6.  Dagmar Lorencová
Habry 76

 


 

Pořadí družstev na prvních 3 místech:

 

Pořadí
Škola 1. člen 2. člen CELKEM
1.  ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 114 82 196
2.  ZŠ Chotěboř, Smetanova  91 91 182
3.  ZŠ Krucemburk
 84 62 146

 

 

Průběh soutěže:

 


 

Vyhodnocení soutěže:

  

 

 

 

Poděkování za výborně připravenou soutěž a skvělou propagaci školy patří Ing. Haně Kopicové a jejím spolupracovníkům - Ing. Marii Koumarové, Ing. Bohuslavu Musilovi, Ing. Janě Lajnerové, Ing. Milanu Rokosovi a Mgr. Ivě Bělouškové - a také žákům školy, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli.

V Havlíčkově Brodě dne 17. 10. 2017

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

Fotografie: Ing. Milan Rokos

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev