Téma pro 2. kolo projektu - podzim 2010

Zobrazeno: 15292

 
Téma ke zpracování: (NE)ZBYTNÝ ALKOHOL?
 
Alkohol je droga, která ovlivňuje chování lidí. Nesmí se prodávat mladším 18 let, pod jeho vlivem se např. nesmí řídit auto nebo chodit do práce. Ve společnosti je na druhou stranu velký tlak na to, aby člověk při každé oslavě či třeba jenom běžném setkání z přáteli alkohol pil.
 
Za téma svého článku si vyberte nejlépe jednu z podotázek:

1. Co si myslíte o tomto rozporu? Jaké jsou jeho příčiny a důsledky?
 
2. Jak vnímáte konzumaci alkoholu kolem sebe (známí, rodina apod.) co do vhodnosti a četnosti? Setkáváte se s důsledky nestřídmého pití?
 
3. Co si myslíte o hranici 18 let? Respektujete ji? Proč?
 
4. Jaké máte zkušenosti s alkoholem od dětství až do dneška? Kdy jste se s alkoholem setkali poprvé?
 
5. Dostáváte se do situací, kdy vám někdo alkohol nabízí nebo ho lze obtížně odmítnout ze společenských důvodů?
 
6. Co si myslíte o tom, že alkoholické nápoje jsou mnohdy levnější než nealkoholické? Má se (a lze) to nějak změnit?
 
7. Jak se má k alkoholu postavit soudný a rozumný člověk? Jak se k němu chcete ve svém životě stavět vy?
 
8. Co si myslíte o trestech za alkohol za volantem a jak byste je v zákoně upravili vy sami?
 
9. Je nějaký rozdíl mezi alkoholem a jinými, zakázanými drogami?
 
 
 
Technické poznámky:

a) Optimální rozsah příspěvku – půlstrana formátu A4 v textovém editoru Word.
 
b) Své práce posílejte na adresu zrnova@oahshb.cz nebo sobotkov@oahshb.cz nebo kvackova@oahshb.cz .
 
c) Práci uložte jako vaše příjmení a jméno a na konci své práce napište opět svoje jméno, příjmení, celý název a adresu 
    školy.
 
d) Termín odevzdání: 18. 10. 2010
 
 
 
Mgr. Jarmila Zrnová
předsedkyně předmětové komise českého jazyka a literatury, patron projektu
 
 
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita