Tradice vánočních koled

Zobrazeno: 3629

Zdá se, že tradice vánočních koled již ve škole definitivně zakořenila. Základní kámen k této záslužné akci položila v r. 2010 Mgr. Zrnová se svojí aktivní třídou E4., v loňském roce od ní převzala pomyslnou štafetu Mgr. Iva Běloušková, která byla i letos hlavním kapelníkem školního pěveckého souboru. Ten byl tvořen žáky třídy E3. a doplněn některými hudebně nadanými jedinci z dalších 3 tříd a také paní učitelkou Bc. Ivou Kletečkovou. 

Pro své spolužáky i všechny zaměstnance školy si tento soubor nastudoval pásmo především vánočních koled a písní. První vystoupení se uskutečnilo ve čtvrtek 20. prosince na pracovišti Kyjovská a další dvě pak na pracovišti Bratříků v poslední den školní docházky - v pátek 21. prosince 2012.  Pořad byl připraven s nesmírnou pečlivostí a důkladností. Sborový sběv zajišťovali žáci třídy E3., na klávesy provázela Věra Shestak, na housle zahrála Ludmila Pometlová, na příčnou flétnu Nikola Růžičková (všechny ze třídy E3.) na violoncello pak Miroslav Hyrš ze třídy N2. Sólový zpěv předvedli Vít Stehlík z A4.A, Tereza Andělová z A1. a také obě paní učitelky - Mgr. Iva Běloušková a Bc. Iva Kletečková. Mikrofonu se opět chopila talentovaná Lucie Smejkalová, která celým pořadem provázela.

Koncert měl obrovskou odezvu u všech přítomných - žáků i členů pedagogického sboru. Největšího aplausu se ovšem dostalo paní učitelce Ivě Kletečkové s písní od Karla Svobody "Lásko má, já stůňu" a Vítu Stehlíkovi s písní Petra Muka "Stín katedrál" .

 

Dlouhotrvajícím a zaslouženým potleskem byli v samotném závěru odměněni všichni aktéři tohoto vydařeného vánočního koncertu.

 

Děkujeme všem účinkujícím za navození krásné vánoční atmosféry a nevšední kulturní zážitek.

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

 
 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita