Účast na veletrhu fiktivních firem

Zobrazeno: 2880

Ve čtvrtek 17. 3. 2016 navštívili žáci tříd A3. a E3. již 22. mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze. Na veletrhu se představilo více než 100 žákovských a studentských fiktivních firem většinou z ČR, ale bylo zde i několik zahraničních firem z 9 evropských států.

Po příchodu do Křižíkova pavilonu E na Výstavišti v Holešovicích jsme byli překvapeni množstvím lidí, ale rychle jsme se zorientovali a začali obchodovat. Žáci, kteří navštěvují volitelný předmět Fiktivní firma, měli zadané úkoly od svých vyučujících, ostatní obchodovali jen tak pro radost. Na začátku jsme obdrželi fiktivní peníze, ale většina z nás uzavírala hlavně objednávky s platbou na fakturu. Na veletrhu jsme si mohli objednat nebo koupit nabízené zboží či službu, vyzkoušet si fiktivní obchodování v praxi a využít i svoje jazykové znalosti u zahraničních firem.

V průběhu dne se uskutečnilo i několik přednášek a na podiu probíhal kulturní program. Prohlíželi jsme si stánky FIF, z nichž některé byly nápadité a velmi zajímavé. Předmět podnikání jednotlivých FIF je opravdu různorodý. Našli jsme i firmy se stejným předmětem podnikání jako máme my, a tak jsme porovnávali. Některé FIF byly podporovány i skutečnými obchodními společnostmi, takže na jejich vybavení a úpravě to bylo dost vidět. Přínosem pro nás bylo vidět ostatní žáky při obchodování a vyplňování účetních dokladů. Po čtvrtku už si umíme představit, jak vypadá veletrh. Nakoupili jsme věci a služby pro naše FIF a pokusíme se je správně zaúčtovat. Naši účetní si ovšem budou muset poradit se zaúčtováním i zapeklitých nákupů, např. retro kolem; úpravou nosu apod.

V druhé části jsme navštívili Národní galerii, konkrétně výstavu obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej. Byli jsme ohromeni velikostí pláten. Snad někteří z nás pochopili, jak velkým umělcem Alfons Mucha byl, když dokázal vytvořit tak nádherné dílo. I toto považujeme za přínos, tentokrát kulturní, protože sami bychom se asi do galerie nevypravili.
Stihli jsme i návštěvu Matějské pouti a McDonald’s.


Žáci FIF třetích ročníků OA a EL


 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev