Úspěch Daniela Fiedlera

Zobrazeno: 2898

Katedra filosofie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice vyhlásila soutěž „O nejlepší esej“ pro nadané studenty středních škol a gymnázií. Podle zadavatelů měla vyhlášená témata na jedné straně filozofickou relevanci a na druhé straně ji studenti mohli využít k nácviku písemné maturitní práce. Bylo vyhlášeno pět témat:

1. Jsou víra a věda nesmiřitelní rivalové?
2. Kde jsou meze umění?
3. Má být každý občan i vlastencem?
4. Má být humanita základní hodnotou člověka?
5. Má škola smysl ve 21. století?

Leták Filozofické fakulty přinesla do třídy A3. Mgr. Iva Běloušková, zda by někdo neměl zájem se zúčastnit. Myslím, že pro většinu třídy už přečtení výše zmíněných témat znamenalo zděšení, ale přesto se našli dva odvážlivci, kteří sedli a esej napsali. Tomáš Lorenc si vybral téma č. 3 a Daniel Fiedler téma č.1. Paní učitelka českého jazyka obě práce přeposlala do Pardubic a výsledek můžeme vidět na stránkách Filozofické fakulty zde - viz zkopírovaná následující část:
 

Výsledky (2015/2016)

Do soutěže se přihlásilo 19 soutěžících. Výsledky nejlepších esejů byly velmi vyrovnané. Proto se odborná komise rozhodla neobsadit první místo a nejlepším třem soutěžícím přidělit shodně 2.-4. místo (a shodně jim udělit cenu za 2. místo). V abecedním pořadí jde o následující účastníky:

2.- 4. místo: Daniel Fiedler, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
("Jsou víra a věda nesmiřitelní rivalové?")

2.- 4. místo: Tereza Kráčmarová, Gymnázium a SOŠPg Nová Paka
("Jak to je s vínem")

2.- 4.. místo: Antonín Vodvárka, Gymnázium SŘMR Skuteč
("Válka nebo mír")

Vítězům gratulujeme, ohledně předání cen budou kontaktováni e-mailem, kdy také proběhne domluva na zveřejnění jejich esejů.

Všem soutěžícím děkujeme!

Umístění Daniela Fiedlera je obrovským úspěchem nejen pro něho, ale znamená i vynikající reprezentaci naší školy. Daniel byl pozván vedením FF UP na slavnostní předání hodnotných knižních cen do Pardubic. Měla jsem to štěstí, že jsem dělala Danielovi doprovod. Ve středu 11. 5. 2016 jsme si prohlédli prostory Filozofické fakulty, posadili se na lavičku Václava Havla od Bořka Šípka a společně s jedním z vyučujících jsme se pěšky vydali do Klubu Divadla 29 v Pardubicích, kde v rámci konference studentů humanitních oborů vysokých škol ČR s názvem THINK! byly předány třem nejlepším ceny. Cestou byly navíc výhercům kladeny záludné filozofické otázky, na které Daniel odpovídal s přehledem a rozvahou.
S Danielem jsme po předání cen ještě vyslechli prezentaci studenta FF UP Petra Havlína na téma Virtuální realita.


 

Závěrem bych chtěla vyzdvihnout, že Daniel, na rozdíl od dalších dvou výherců z gymnázií, kteří museli zpracovat esej povinně do hodiny společenskovědního semináře, ji psal dobrovolně.

Danielovi děkujeme a gratulujeme!

Ing. Lenka Janovská
třídní učitelka

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita