Úspěch ve finále celostátní soutěže
EKONOMICKÝ TÝM 2016.

Zobrazeno: 3561

Ve dnech 5. – 6. 12. 2016 se v Opavě konalo celostátní finále soutěže EKONOMICKÝ TÝM 2016. Do tohoto finále postupují vítězové krajských kol. A protože se nám v Pelhřimově podařilo zvítězit, jeli Kraj Vysočina reprezentovat Lucie ŠKARYDOVÁ, Miloslava ŽÁČKOVÁ a Tomáš LORENC ze čtvrtého ročníku obchodní akademie.

Ve druhém týdnu měsíce října nám byly zaslány propozice soutěže. Do 9. 11. museli soutěžící zpracovat projektovou práci podle přesně zadaných propozic na téma „Podnikatelský záměr – první rok živnostenského podnikání“. Práce musela obsahovat 6 – 8 normostran textu formátu A4. Kritérii hodnocení byla realizovatelnost projektu, různost a bohatost řešení, úplnost zpracování, jazyková a formální stránka a dodržení požadavku na úpravu. Za pomoci Kateřiny TIŠLOVÉ, která fungovala u týmu jako náhradnice, žáci vytvořili projekt na kavárnu zaměřenou na regionální produkty Kraje Vysočina. Už zpracování této práce žákům zabralo mnoho času, a to se již blížilo finále, na které bylo nutné se také připravovat.

V pondělí večer jsme vlakem přes Brno dojeli do Opavy a ubytovali jsme se na domově mládeže. Ještě večer jsme pilovali otázky z ekonomiky, účetnictví a vymýšleli, jaké téma by tak mohlo být u prezentace. V úterý ráno jsme se po snídani sešli s ostatními týmy (celkem 13 vítězů krajských kol) na slavnostním zahájení soutěže na Slezské univerzitě Opava, kde nás přivítal její rektor. Slova podpory jsme slyšeli i od primátora Opavy. Ředitel Obchodní akademie a SOŠ logistické, která soutěž pořádala, nás seznámil s časovým harmonogramem soutěže. Po slavnostním aktu jsme se přesunuli do OA a SOŠL. Naše družstvo se startovním číslem 9 psalo nejprve náročný hodinový test a po obědě místo příjemného trávení na ně čekala soutěžní prezentace. Strach byl veliký, ale nakonec téma „Finanční produkty v každém věku“ zvládli Tomáš, Lucka a Míla výborně.

Ve 14:00 h se opět v aule Slezské univerzity konalo vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení soutěže. Ředitel školy na úvod vyzdvihl, že výkony všech soutěžících byly na vysoké úrovni a že oceněno věcnými cenami bude prvních sedm družstev. Tajně jsme doufali, že v sedmi budeme i my a nakonec jsme opravdu na tom krásném sedmém místě v republice skončili. Maximální počet možných získaných bodů byl 300. My jsme měli 219 a vítězové ze Zlína 236.

Další informace o soutěži jsou k dispozici na stránkách pořádající školy - zde

Chtěla bych touto cestou moc poděkovat Lucii Škarydové, Miloslavě Žáčkové, Tomáši Lorencovi a Kateřině Tišlové za přípravu na soutěž, zodpovědný přístup a čas, který věnovali tomu, že jsme se umístili na sedmém místě, protože bez jejich práce by to nešlo.

Ing. Lenka Janovská
třídní učitelka A4. a garant soutěže
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev