Úspěšný Melounový šampionát 2019

Zobrazeno: 916

V Třebíči se 13. června 2019 konal Melounový šampionát 2019 pořádaný Czech Carving Studiem a třebíčskou OA a HŠ v rámci akce Junior show 2019.

Za naši školu soutěžila ve dvou kategoriích A i B, které jsou určeny pro pokročilé řezbáře, Martina Koumarová ze třídy C1.K.

A jak se jí dařilo?

Kategorie A - volné téma, carving live na místě v limitu 3 hodin = Dotek přírody
Výsledek: Zlaté pásmo - medaile a pohár za 3. místo

Kategorie B - téma  Hudba a květy, předem připravená kompozice
Výsledek: Zlaté pásmo - medaile a pohár za 2. místo

Absolutní pořadí soutěže (součet kategorií A + B)
Výsledek:
pohár za 2. místo

Junior Carving Cup (pořadí ze soutěží v daném roce pro všechny řezbáře do 21 let):
Výsledek:
pohár za 1. místo + Putovní pohár

Martina byla za své úspěchy v oblasti carvingu nominována za naši školu na ocenění TALENT VYSOČINY 2019 A CENU HEJTMANA VYSOČINY, které je určeno pro žáky a studenty dosahující výjimečných úspěchů v určitém oboru z celého Kraje Vysočina. Ocenění se uděluje v kategorii základních a středních škol v 5 oborech – humanitním, uměleckém, technickém, přírodovědném, sportovním.

Nominační komise Martinu vybrala mezi 10 talentů uměleckého oboru z řad studentů středních škol a byla pozvána na slavnostní vyhlášení Talentu Vysočiny, které proběhlo 25. června 2019 v Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou.

Martině blahopřejeme k úspěchu a děkujeme jí za vynikající reprezentaci školy.


Mgr. Hana Pertlová
učitelka odborných gastronomických předmětů

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev