VPŽ = výsledkový portál žáka

Zobrazeno: 2410

 

Výsledkový portál žáka je zpřístupněn na adrese vpz.cermat.cz


Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané výsledkové dokumenty společné části maturitní zkoušky. Portál je založen na principu jednoznačné registrace a autentizace žáka, a jeho následném souhlasu se zasláním příslušných výsledkových dokumentů na e-mailovou adresu.

K registraci na výsledkovém portálu žáka budou maturanti potřebovat tzv. Autentizační kód VPŽ, který mají maturanti uveden na výpisu z přihlášky k jarnímu zkušebnímu období 2018. Bude rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky 2018. Do výsledkového portálu se mohou žáci registrovat od 2. ledna 2018. Podrobné informace k registraci jsou k dispozici na adrese VPŽ.

 
Jaké dokumenty mohou žáci prostřednictvím VPŽ obdržet:
 
 

1. Pozvánku k písemným zkouškám společné části MZ
Tento dokument poskytuje žákům primárně ředitel školy v elektronické či písemné formě. Na pozvánce je uvedeno datum a místo konání didaktického testu, respektive písemné práce společné části maturitní zkoušky, ke které je maturant přihlášen.

2. Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka
Dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu.

3. Ohodnocený záznamový arch didaktického testu
V dokumentu jsou v případě uzavřených úloh zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišených správných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, které žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu si žák může ověřit, zda mu byl didaktický test vyhodnocen správně.

4. Záznam o hodnocení písemné práce z českého a cizího jazyka
Záznam obsahuje počet bodů, které hodnotitel písemné práce udělil žákovi v jednotlivých sledovaných kritériích. Součástí záznamu je také celkový výsledek dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

5. Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka
Tento dokument obsahuje výhradně výsledky jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturity a je velmi podrobný. Výsledky jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí, proto je vydán vždy až po ukončení zkoušek a po zpracování výsledků všech maturantů, kteří byli ke společné části maturitní zkoušky přihlášeni. 

Poznámka k VPŽ: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. Případné dotazy k výslednému hodnocení je třeba řešit s ředitelem školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu.

V Havlíčkově Brodě dne 5. 1. 2018

Mgr. Karel Sedlák
zástupce ředitele

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita