Vyhlášení ředitelského volna

Zobrazeno: 3317

  
        Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

 

 

Vyhlášení ředitelského volna

 

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ze závažných technických důvodů (omezení dodávky vody z důvodu opravy průsaku vody ve školní jídelně a upgrade a reinstalace serverů – nefunkční počítačová síť)

na 29. září 2017 volný den.

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří budou chtít v tento den zajistit dohled nad žáky ve škole, oznámí tuto skutečnost třídním učitelům nejpozději do 26. září 2017.

 

 

 

 

Havlíčkův Brod 2017-09-19                                                                                      Mgr. Jiří Forman
                                                                                                                                     ředitel školy

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev