Vyhlášení ředitelského volna

Zobrazeno: 1689

 
        Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

 

 

Vyhlášení ředitelského volna

 

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, pro všechny žáky ze závažných technických a organizačních důvodů 

na 7. května 2018 volný den.

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků, kteří budou chtít v tento den zajistit dohled nad žáky ve škole, oznámí tuto skutečnost třídním učitelům nejpozději do 3. května 2018.

 

 


Havlíčkův Brod 2018-04-27                                                                 Mgr. Jiří Forman
                                                                                                                ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita