Výsledky 3. ročníku soutěže "Rozumíte penězům?"

Zobrazeno: 1064

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod uspořádala v úterý 28. listopadu 2017 pro žáky základních škol již III. ročník soutěže z oblasti finanční gramotnosti s názvem "Rozumíte penězům?"  Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků (10  tříčlenných družstev) ze 4 základních škol okresu Havlíčkův Brod.

 

Soutěž se skládala ze dvou částí: v té první psali všichni žáci 30minutový test se 40 otázkami a družstvo za něj mohlo získat až 120 bodů. Druhým úkolem, rovněž za 120 bodů, bylo řešení projektové úlohy na téma: kulturní výlet do Prahy - návštěva koncertu hudební skupiny KABÁT v O2 aréně. Podrobnosti v příloze.

 

A jak to všechno nakonec dopadlo?

1. místo: ZŠ Havlíčkova Borová: Kamila Havlíčková, Jitka Novosadová, Tereza Riegerová - 206 bodů

 

2. místo: ZŠ Havlíčkova Borová:  Denisa Bruknerová, Ivana Ehrlerová, Klára Kadlecová - 203 bodů

 

3. místo: ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod: Tina Zachariášová, Eliška Charamzová, Blanka Pfeiferová - 199 bodů

 

 

Soutěžícím žákům patří poděkování za účast v soutěži. Věříme, že zkušenosti, dovednosti a informace, které dnes získali, jim pomohou i v budoucnu k ještě lepším výsledkům. Jejich pedagogům patří uznání za přípravu žáků na soutěž a pomoc při předávání poznatků z oblasti finanční gramotnosti. Poděkování patří rovněž všem mým kolegům, kteří se na přípravě, organizaci a průběhu soutěže podíleli.

V Havlíčkově Brodě 28. 11. 2017


Ing. Hubert Wiche

hlavní organizátor soutěže

Foto: Ing. Milan Rokos a Mgr. Karel Sedlák

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita