Výsledky 4. ročníku soutěže "Rozumíte penězům"

Zobrazeno: 515

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod uspořádala ve čtvrtek 29. listopadu 2018 pro žáky základních škol již IV. ročník soutěže z oblasti finanční gramotnosti s názvem "Rozumíte penězům?"  Soutěže se zúčastnilo celkem 18 žáků (6 tříčlenných družstev) ze třech základních škol okresu Havlíčkův Brod. 

   
   

Soutěž se skládala ze dvou částí: v té první psali všichni žáci 30minutový test se 40 otázkami a družstvo za něj mohlo získat až 120 bodů. Druhým úkolem, rovněž za 120 bodů, bylo řešení projektové úlohy na téma: Vybavení dětského pokoje s finančním rozpočtem 50.000 Kč.

A jak to všechno nakonec dopadlo?

1. místo: ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod: Tomáš Rojka, Michal Novák, Jiří Lapeš - 201 bodů

 

2. místo: ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod:  Kristýna Fidrová, Martin Škraňka, Tomáš Klofáč - 200 bodů

 

3. místo: ZŠ Lipnice nad Sázavou: Petr Michálek, Karolína Dundáčková, Anna Šlapková - 193 bodů

 

Všem soutěžícím patří poděkování za účast v soutěži a předvedené výkony. Pevně věříme, že veškeré zkušenosti, které dnes získali, budou moci uplatnit i v budoucnu. Jejich pedagogům patří uznání za přípravu žáků na soutěž a pomoc při předávání poznatků z oblasti finanční gramotnosti. Velké poděkování patří rovněž všem mým kolegům, kteří se na přípravě, organizaci a průběhu soutěže podíleli.

V Havlíčkově Brodě 30. 11. 2018

Ing. Hubert Wiche
hlavní organizátor soutěže

Foto: Mgr. Karel Sedlák

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita