Výsledky II. kola přijímacího řízení

Zobrazeno: 479

V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v druhém kole přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020.

Havlíčkův Brod 28. května 2019

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

 

 

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev