Výsledky přijímacího řízení
do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Zobrazeno: 1644

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pod přiděleným evidenčním číslem do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2018/2019, které obsahují:

 • Seznam všech uchazečů s výsledkem přijímacího řízení a pořadím u každého uchazeče;
 • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče;
 • Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů;
 • Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
 • Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve škol. roce 2018-2019
 • 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

  Zobrazit | Stáhnout

   
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie

  Zobrazit | Stáhnout

   
 • 63-41-M/02 Obchodní akademie se sportovním zaměřením

  Zobrazit | Stáhnout

   
 • 65-42-M/01 Hotelnictví

  Zobrazit | Stáhnout

   

 • 65-41-L/51 Gastronomie

  Obor nástavbového studia nebude z důvodu nízkého počtu uchazečů otevřen.

   

 • Kritéria přijímacího řízení

  Zobrazit


Havlíčkův Brod 27. dubna 2018

Mgr. Jiří Forman

ředitel školy

 

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita