Výsledky přijímacího řízení
do oborů vzdělání s výučním listem

Zobrazeno: 1923

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem do prvního ročníku oborů vzdělání s výučním listem, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2019/2020, které obsahují:

  • Seznam všech uchazečů s výsledkem přijímacího řízení a pořadím u každého uchazeče;
  • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče;
  • Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů;
  • Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
  • Kritéria 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku vzdělávání ve škol. roce 2019-2020


Havlíčkův Brod 23. dubna 2019

Mgr. Jiří Forman

ředitel školy

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita