Výsledky voleb do školské rady

Zobrazeno: 3483

Ve středu 19. listopadu 2014 se konaly volby do Školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na funkční období 2015 - 2017. Voleb se zúčastnili zákonní zástupci žáků mladších 18 let, zletilí žáci a také všichni pedagogičtí pracovníci.


Zvoleni byli:

a) za pedagogické pracovníky

  • Ing. Hana Kopicová
  • Ing. Bohuslav Musil
  • Mgr. Pavlína Rosenkranzová


b) za zákonné zástupce a zletilé žáky:

  • Jan Pfeffer
  • Ladislav Plesl
  • Renata Smažíková

 

 

V Havlíčkově Brodě 20. 11. 2014

Volební komise:  Ing. Jana Lajnerová, Ing. Jan Myslivec, Jindra Prokopová

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev