Workshop na téma "Šikana a domácí násilí"

Zobrazeno: 2956

Dne 4. 12. 2013 byl pro třídu K1. připraven workshop na téma Šikana a domácí násilí ve spolupráci se Soukromou vyšší odbornou školou sociální Jihlava a Bílým kruhem bezpečí – studentkou Máriou Mezsárovou a Mgr. Antonínem Křístkem.

Škole byla poskytnuta i zpětná vazba. Žáci pozitivně hodnotili akci, po programu byli sdílnější a otevřeně hovořili o svých problémech.

 

PhDr. Jaromíra Kvačková
školní metodička prevence

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev