Zájezd Karlovarsko

Zobrazeno: 4762

Dne 13. května 2015 skupina čtrnácti žáků ze třídy H3. uspořádala dvoudenní zájezd na Karlovarsko pro třídu H2. Zájezdu se zúčastnilo celkem 37 studentů ze třídy H3. a H2., o pedagogický dozor se staraly paní učitelky Mgr. Jana Vozábová, Mgr. Květa Klímová a pan učitel Ing. Hubert Wiche. Každý z žáků H3. si připravil výklad o určitém městě či památce a prezentoval ho před všemi účastníky zájezdu.

První den jsme se již brzy ráno sešli u budovy naší školy a po příjezdu autokaru jsme se vydali na naši dlouho plánovanou cestu. V průběhu jízdy jsme míjeli několik měst, o kterých jsme mladším žákům podávali výklady.

Po několikahodinové cestě bylo naší první zastávkou město Klášterec nad Ohří, kde jsme navštívili zdejší zámek. Zde nás čekala prohlídka Porcelánového okruhu s intenzivním odborným průvodcovským výkladem. Sbírka českého porcelánu v 21 sálech prvního patra zámku dokumentuje více než 220letou historii výroby porcelánu v Čechách. Dále nám byla představena i expozice počátků světové výroby porcelánu čínského, japonského, evropského (např. míšenského, vídeňského a nymfenburského) z období 17. až 19. století.

Po prohlídce naše cesta směřovala do Jáchymova. Zde jsme se rozdělili do dvou skupin. Ti odvážlivější zavítali do dolu Svornost, nejstaršího z jáchymovských dolů na stříbro (1529). V hloubce přes půl kilometru vyvěrají léčivé prameny zásobující místní lázně. Za nimi a za uvadající hornickou slávou jsme se vypravili i my. Skupina sfárala rychlostí tři metry za sekundu půl kilometru do podzemí, kde následoval prohlídkový okruh. Druhá skupina navštívila muzeum Královské mincovny. Tam byla k vidění stálá expozice věnovaná dějinám města Jáchymova, zhlédli jsme ukázku nerostného bohatství Krušných hor, dolování stříbra s pohyblivým modelem důlní činnosti, rovněž jsme se dozvěděli o době největšího rozkvětu jáchymovské ražby mincí a renesanční kultury. Po celou dobu nás provázela velice sympatická a ochotná průvodkyně.

Poté jsme zamířili na Klínovec, nejvyšší vrchol Krušných hor, na kterém se nachází v současnosti uzavřený hotel s 24 metry vysokou, nově opravenou a zprovozněnou rozhlednou a telekomunikační věž vysoká 80 metrů. Počasí nám přálo, a tak se nám otvíraly krásné výhledy do okolí a na horská panoramata.

Následovala pěší túra po naučné stezce Božídarské rašeliniště. Jednalo se o 3,2 km dlouhou stezku po povalových chodnících, které zajišťují jak bezpečnost turistů, tak i rašeliniště a vzácných druhů živočichů a rostlin, které se v něm nachází. Na trase naučné stezky je rozmístěno 12 informačních tabulí, které nás seznámily s prostředím a zvláštnostmi rašeliniště, s historií těžby rašeliny v Krušnohoří apod.

Poslední zastávkou prvního dne bylo město Ostrov. Zde na nás čekala prohlídka klášterního areálu s průvodcem. Nahlédli jsme do interiéru pohřební kaple sv. Anny se samotnou hrobkou, která se nachází přímo pod kaplí. Svou pověstí, v níž vystupuje samotný ďábel nás zaujala kaple Panny Marie Einsiedelnské. Rozsáhlý klášterní areál se rozkládá v sousedství slavného zámeckého parku s barokním letohrádkem, který jsme mohli také spatřit.

Po náročném dni nás autobus dopravil do kempu Vítkova Hora, kde jsme se ubytovali a dostali jsme výbornou večeři.

Druhý den ráno jsme se hned po bohaté snídani podávané formou švédských stolů vypravili na další cestu. Našim cílem bylo město Loket. Nejdříve jsme si prohlédli samotné loketské náměstí se zdejšími památkami města, jako je například Sloup Nejsvětější Trojice, městská radnice či kostel sv. Václava. Poté jsme navštívili dominantu města, a to stejnojmenný hrad Loket. Nejpůsobivější částí expozice byly prostory bývalého vězení, kde bylo vykonáváno útrpné právo - mučení s přesně vymezeným postupem. Pohybující se figuríny v životní velikosti předváděly různé způsoby mučení, při kterém se ozýval srdceryvný křik, sténání a skřípání.

Další zastávkou na naší cestě byly Karlovy Vary. Zde na nás čekala prohlídka muzea Jana Bechera. V muzeu Becherovky jsme byli seznámeni s její více jak 200letou historií. Kromě expozice historických exponátů spjatých s Becherovkou jsme navštívili některé z původních výrobních a sklepních prostor a na závěr zhlédli unikátní film natočený pro Becherovku bratry Cabanovými. Po prohlídce muzea přišel čas na oběd, což byla potěšující zpráva pro naše prázdné žaludky.

Poté jsme vyrazili na procházku městem, při které jsme navštívili 5 kolonád: Mlýnskou, Sadovou, Tržní, Zámeckou i Vřídelní.

Po prohlídce města jsme se svezli lanovkou na rozhlednu Diana vysokou 35m. Z ochozu vyhlídky jsme měli celé Karlovy Vary jako na dlani. Odtud naše cesta směřovala k vyhlídce Jelení skok.

Po značně lehčí cestě dolů jsme se překvapivě rychle vypravili k našemu autobusu, který měl již namířeno směr Havlíčkův Brod. Tím už ale náš výlet končil a my unavení po náročném výletě v autobuse usnuli.

Tímto bych chtěl za celou skupinu H3. ještě jednou poděkovat především paní učitelce Mgr. Janě Vozábové, která nám pomohla celý zájezd zorganizovat. Dále děkujeme paní učitelce Mgr. Květě Klímové a její třídě H2. i panu učiteli Ing. Hubertu Wichemu za skvělou atmosféru a příjemně strávené dva dny.


Za celou třídu H3. : Jan Růžička
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita