Zápis č. 1 z jednání školské rady dne 16.1 2006

Zobrazeno: 5864

Přítomni: Mgr. Jiří Forman, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Hana Kopicová, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Jindřich Pešek, Miroslava Michalová, Václav Havelka

Nepřítomen: Ing. arch. Jaroslav Kruntorád

Program jednání: 

  • Představení členů školské rady ·
  • Ustanovení školského zákona o školské radě ·
  • Volba předsedy ŠR .
  • Schválení jednacího řádu ŠR ·
  • Školní řád ·
  • Koncepce školy ·
  • Pravidla pro hodnocení žáků ·
  • Diskuse

1. Jednání zahájil Mgr. Jiří Forman, ředitel školy, a seznámil přítomné členy s ustanoveními školského zákona o školské radě.

2. Předsedkyní školské rady byla zvolena Ing. Zdeňka Králíčková.

3. Jednací řád byl schválen s drobnými úpravami všemi hlasy.

4. Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy školské rady se školním řádem, pravidly pro hodnocení žáků a s koncepcí školy. Všichni členové obdrželi tyto materiály k prostudování, aby o nich mohla ŠR rozhodnout do 1 měsíce po předložení.

5. Příští zasedání školské rady se koná 15. února 2006 v 16.00 hodin ve sborovně školy v budově Bratříků 851

V Havlíčkově Brodě dne 16. ledna 2006

Ing.Zdeňka Králíčková předsedkyně ŠR

Zapsal: Ing. Bohuslav Musil

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev