Zápis č. 1 z jednání školské rady ze dne
28. ledna 2009

Zobrazeno: 6033

Přítomni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jiří Vondráček, Ing. Jaroslava Ročňová, Radomíra Kvášová, Ing.. Hana Kopicová, Pavlína Rosenkranzová,Ing. Bohuslav Musil


Omluveni:
Bc. Jitka Mikésková

Host:
Mgr. Jiří Forman – ředitel školy
 

 

Program jednání:
  1. Ředitel školy uvítal a představil nové členy Školské rady.

  1. Členové ŠR byli seznámeni s Ustanovením školského zákona o školské radě.

  1. Volba předsedy ŠR - předsedkyní školské rady byla zvolena Ing. Hana Kopicová, místopředsedou byl zvolen Ing. Bohuslav Musil.

  1. Dále byl schválen jednací řád ŠR.

  1. Ředitel školy informoval přítomné členy o škole, jejím dalším rozvoji a změnách ke kterým dojde k novému školnímu roku 2009/2010. Dále byli členové ŠR informováni o přijímacím řízení do studijních, učebních i nástavbových oborů.

  1. Na závěr jednání se konala diskuse.

 

 

Ing. Hana Kopcová          předsedkyně ŠR

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev