Zápis č. 2 z jednání školské rady ze dne
18. června 2009

Zobrazeno: 6033

Přítomni:
Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová

Omluven:
Bc. Jiří Vondráček
 
Hosté:
Mgr. Jiří Forman, Ing. Radka Svatošová
 
Program jednání:
 
  • Uvítání členů školské rady
  • ŠR schválila rozbor hospodaření za účetní období 2008
  • Projednala rozpočet na rok 2009

  • Školská rada neměla připomínky k pojetí a obsahu ŠVP oboru vzdělávání Obchodní akademie, Hotelnictví, Ekonomické lyceum, Kuchař-číšník, Prodavač-výroba lahůdek, Cukrář. Podle těchto ŠVP se bude ve škole vyučovat od 1. září 2009
  • Byla rozebrána aktuální situace po přijímacím řízení na školní rok 2009/2010
  • Diskuse – byla vedena k jednotlivým bodům programu
 
Ing. Hana Kopicová    předsedkyně ŠR
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev