Zápis č. 3 z jednání školské rady ze dne
14. října 2009

Zobrazeno: 6138

Přítomni:

Bc. Jiří Vondráček, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová,

Ing. Hana Kopicová, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil

 

Omluveni:

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl

Host:
Mgr. Jiří Forman – ředitel školy

 

Program jednání:
  • Uvítání členů Školské rady.

  • Byl projednán Plán práce školy na rok 2009/2010.

  • Byl schválen dodatek č. 1 ke Školnímu řádu.

  • Dále byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009.

  • Diskuse – byla vedena k jednotlivým bodům programu.

 

 

V Havlíčkově Brodě 14. října 2009           Ing. Hana Kopcová  předsedkyně ŠR

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev