Zápis č. 5 z jednání školské rady ze dne
14. října 2010

Zobrazeno: 6086

Přítomni:  

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Marie Bohuslavová, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová

                       
Hosté:

Mgr. Jiří Forman – ředitel školy
                       
 
Program jednání:
 
 1. Uvítání členů školské rady.
   
 2. Byla projednána a schválena Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010.
   
 3. Byl projednán a schválen Školní řád na školní rok 2010/2011.
   
 4. Členové ŠR byli seznámeni s Plánem práce na školní rok 2010/2011.
   
 5. Ředitel školy informoval přítomné o aktuální situaci ve škole.
   
 6. Diskuse – se konala k jednotlivým bodům jednání.
   
 
 
 
Ing. Hana Kopicová
předsedkyně ŠR

 

 

 

 

 

   
 
 
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev