Zápis č. 7 z jednání školské rady ze dne
13. října 2011

Zobrazeno: 6002

 

Přítomni:   

Marie Bohuslavová, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Mgr. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová
 
 
Omluveni:  

Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl
 

                      
Hosté:   

Mgr. Jiří Forman – ředitel školy

 

Program jednání:

 

  1. Uvítání členů školské rady.

 

  1. Byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011.

 

  1. Byla projednána Koncepce rozvoje Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod v letech 2011 - 2016.

 

  1. Ředitel školy seznámil přítomné s Plánem činnosti školy na školní rok 2011/2012.

 

  1. Diskuse se konala k následujícím bodům jednání:

·         přijímací řízení do 1. ročníků

·         maturitní zkouška v minulém školním roce a její výsledky

·         program primární prevence

·         uplatnění absolventů školy

·         zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

·         spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

·         hlavní cíle v oblasti výchovně vzdělávací, ekonomické a personální

·         tvorba nového školního vzdělávacího programu Gastronomie (nástavbové studium)

·         koncepce rozvoje školy v letech 2011 – 2016

·         činnost školy ve školním roce 2011/2012

 

  1. Předsedkyně ŠR informovala o končícím funkčním období všech členů ŠR a při této příležitosti všem poděkovala za odvedenou práci. Volby do ŠR budou uspořádány v měsíci listopadu 2011. 
 
 
 


Ing. Hana Kopicová
předsedkyně ŠR

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev