Závěrečné zkoušky 2017

Zobrazeno: 2384

V měsíci červnu žilo odloučené pracoviště školy v ulici Kyjovská závěrečnými zkouškami žáků oborů vzdělání s výučním listem. Jednotné zadání zkoušek připravili pracovníci Národního ústavu pro vzdělávání společně s odbornými učiteli vybraných škol a představiteli Hospodářské komory ČR. Na všech středních školách mají zkoušky stejnou úroveň a výsledky absolventů jsou srovnatelné.

Písemná část ZZ

První červnový den se žáci pustili do písemné části závěrečných zkoušek. V letošním roce ještě vypracovávali zadání ručním zápisem do připravených tiskopisů, ale v následujícím roce čeká absolventy vybraných oborů vzdělání písemná zkouška v elektronické podobě.

 

 Praktická část ZZ

Praktickou zkoušku zahájili žáci oboru Kuchař – číšník a Cukrář již v únoru, kdy si vylosovali témata samostatných odborných prací (SOP). Pro kuchaře – číšníky byla připravena témata:

  • Náš rodný kraj
  • Křesťanské svátky v našem kalendáři
  • Po hedvábné stezce aneb chutě a vůně Asie
  • Nezapomenutelná rodinná oslava.

Při zpracování SOP měli žáci prokázat ucelenou znalost odborné problematiky, samostatný a tvůrčí přístup k řešení úkolu a schopnost prezentovat výsledky své práce.
V rámci červnových praktických závěrečných zkoušek pak žáci museli svoji práci obhájit v českém a cizím jazyce a uvařit popisovaný hlavní pokrm nebo připravit slavnostní tabuli. Kromě toho úkolem kuchařů bylo uvařit 12 porcí vylosované sestavy pokrmů a připravit předkrmový salát, číšníci museli prokázat dovednosti z jednoduché a složité obsluhy.

Rovněž cukráři na začátku února témata samostatné odborné práce a vybírali z nabídky slavnostních příležitostí, pro kterou připraví dort. Kromě dortu byla součástí SOP i vlastní receptura cukrářského výrobku podle současných trendů. Dvoudenní praktická závěrečná zkouška pak spočívala v přípravě vylosovaných cukrářských výrobků, v přípravě dortu a vlastního cukrářského výrobku a v obhajobě odborné práce v českém a cizím jazyce.

Žáci oboru vzdělání Stravovací a ubytovací služby museli při praktické zkoušce úspěšně uvařit tříchodové menu a obhájit svoji práci před komisí.

   
   
 Ústní část ZZ

Posledním krokem k získání výučního listu byla ústní závěrečná zkouška, při které žáci hovořili na vylosované odborné téma a prokazovali znalosti z oblasti světa práce.

 Předávání výučních listů

Slavnostní předání výučních listů na Staré radnici bylo završením studia žáků učebních oborů. Ředitel školy Mgr. Jiří Forman a místostarostka města Havlíčkův Brod Ing. Ivana Mojžyšková popřáli absolventům hodně štěstí a úspěchů v profesním životě i v dalším studiu. K tomu se připojují rovněž všichni učitelé a učitelé odborného výcviku.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita