Zkoušky LCCI 2014

Zobrazeno: 5096

13 studentů a studentek 4. ročníku studijních oborů OA, EL a HOT složilo velmi úspěšně písemné zkoušky z obchodní angličtiny (9) a němčiny (4) a společně s maturitním vysvědčením jim byl předán certifikát dokládající zvládnutí odborného jazyka na úrovni B1.
Následně jim byly předány i finanční příspěvky v hodnotě 500,- Kč z Nadačního fondu EKONOM.

Všem dnes již absolventům naší školy ještě jednou blahopřeji k úspěšnému složení zkoušky a doufám, že své odborné jazykové znalosti uplatní nejen v praxi, ale i v dalším studiu.

Věřím, že dlouhodobě vynikající výsledky našich studentů v těchto zkouškách budou dostatečnou motivací i pro žáky 3. ročníku.
Svým kolegům, kteří se podíleli na přípravě studentů ke zkouškám, děkuji za svědomitou práci.

Mgr. Jarmila Hvozdecká, vedoucí předmětové komise cizích jazyků
 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Nová maturita

 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev