Zpráva o činnosti školské rady v roce 2007

Zobrazeno: 5621

Školská rada při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, Bratříků 851 pracovala ve složení:

 • PaedDr. Martina Matějková
 • Ing. Čeněk Jůzl
 • Bc. Jiří Vondráček
 • Václav Havelka
 • Miroslava Michalová
 • Ing. Jindřich Pešek
 • Ing. Hana Kopicová
 • Ing. Bohuslav Musil
 • Ing. Zdeňka Králíčková
 • Ing. arch. Jaroslav Kruntorád rezignoval na své členství ve školské radě z rodinných důvodů. Na jeho místo byl jmenován radou kraje dne 4.4.2007 Bc. Jiří Vondráček.

 

Školská rada měla během uplynulého období 2 zasedání: 4.4. a 11.10.2007, na kterých projednala a schválila tyto materiály:.

 • Zpráva o činnosti ŠR za uplynulé období
 • Hospodaření školy za účetní období 2006
 • Finanční plán na rok 2007
 • Dodatek č.2 ke školnímu řádu
 • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2006/2007


Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy školské rady s Plánem činnosti na školní rok 2007/2008.
 


4.4.2008 Ing. Zdeňka Králíčková                      předsedkyně ŠR

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  

Maturita

       
 
     
Francouzsky

Nabízíme vzdělání,
které jde s dobou...

chev