LOGO školy

Příležitost pro absolventy škol

oahshb Poradenské pracoviště

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo sedmibodový plán na snížení nezaměstnanosti, který obsahuje i bod číslo 5: „Zaměstnej sám sebe. Buď OSVČ“. Zde se kromě jiného uvádí, že „úřady práce nabídnou vzdělávací aktivity pro budoucí OSVČ a také finanční pomoc. Nezaměstnaní, kteří předloží smysluplný podnikatelský záměr, budou moci získat 40.000 až 80.000 Kč.“

Je to určitě zajímavá příležitost pro absolventy škol, kteří mají problém s hledáním zaměstnání.

Web pro kariérové poradenství www.neflakamse.cz poskytuje ve své sekci „Chci podnikat“ konkrétní rady napomáhající tomu, aby student mohl odhadovat své možnosti pustit se do vlastního podnikání, včetně toho, jak posuzovat svůj podnikatelský záměr, s jakými investicemi musí počítat, a jaké další souvislosti je třeba brát v úvahu. Je zde i odkaz „Podpora státu začínajícím podnikatelům“, která odkazuje na web MPSV s informací o výše uvedeném plánu.

Na stránkách www.neflakamse.cz, lze rovněž najít návody na psaní životopisu, na chování při výběrovém řízení, je tu řada dalších užitečných odkazů, mj. z oblastí nabídky práce, kurzů, oborů vzdělání, kvalifikací NSK, apod.

Klient tu má rovněž možnost vytvářet si vlastní zásobník údajů a informací, které ho v různých sekcích webu nebo na odkazovaných stránkách zaujmou. Také zde probíhá diskusní fórum zaměřené na hledání pracovních příležitostí.

V Havlíčkově Brodě dne 6. května 2013

Mgr. Věra Sobotová
výchovná poradkyně