LOGO školy

Aktuální informace ředitele školy o přijímacím řízení v roce 2020

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Přijímací řízení do oborů vzdělání s výučním listem

 • proběhne v plánovaném termínu 22. dubna 2020. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči nekonají.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny tentýž den na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy školy v ulici Bratříků 851. Do školy prosím nechoďte, o všem vás budeme informovat.
 • V platnosti zůstávají kritéria přijímání stanovená ředitelem školy – viz dokument ZDE
 • Pokud se uchazeč hlásí pouze do oborů vzdělání s výučním listem, může odevzdat zápisový lístek bezprostředně po vyhlášení výsledků, tj. po 22. dubnu 2020.
 • Pokud uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání s výučním listem a jako druhý zvolil obor s maturitní zkouškou a chce čekat na výsledek jednotné přijímací zkoušky, aby se mohl mezi obory kvalifikovaně rozhodnout, odevzdá zápisový lístek do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky (datum konání jednotné přijímací zkoušky zatím není znám). To je nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku pro všechny uchazeče.

Jednotné přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

 • by měly proběhnout v červnu, přesný termín zatím nebyl zveřejněn. Vše bude závislé na vývoji epidemiologické situace v ČR.
 • Přijímací zkoušky proběhnou pouze v jednom termínu, uchazeč se dostaví do školy, kterou uvedl jako první.
 • Pokud na prvním místě uvedl obor vzdělání, do něhož se nekoná jednotná přijímací zkouška, dostaví se na školu uvedenou na druhém místě.
 • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, beze změny zůstávají kritéria přijímání stanovená ředitelem školy – viz dokument ZDE .  Všem uchazečům doporučujeme intenzivní domácí přípravu ke zkouškám, využít můžete testy, které zveřejnil CERMAT.
 • Zápisové lístky musí uchazeči o studium oborů s maturitní zkouškou odevzdat do 5 pracovních dnů po zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky.
 • O termínu a způsobu konání jednotných přijímacích zkoušek vás budeme včas informovat.

Havlíčkův Brod 15. dubna 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy