Zkušební komise závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

 

Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín závěrečných zkoušek 2021
následující složení zkušebních komisí:

 

V Havlíčkově Brodě dne 16. března 2021

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele školy pro praktické vyučování