Jaký bude rok 2020/2021

Harmonogram školního roku
 

Pololetí

 

I. pololetí

úterý 1. září 2020 – čtvrtek 28. ledna 2021

II. pololetí

pondělí 1. února 2021 – středa 30. června 2021

Prázdniny

 

Podzimní

čtvrtek 29. října 2020 a pátek 30. října 2020

Vánoční

středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021

Pololetní

pátek 29. ledna 2021

Jarní

pondělí 1. února 2021 – neděle 7. února 2021

Velikonoční

čtvrtek 1. dubna 2021

Hlavní

čtvrtek 1. července 2021 – úterý 31. srpna 2021

Svátky ČR

 

Den české státnosti

pondělí 28. září 2020

Den vzniku samostatného československého státu

středa 28. října 2020

Velký pátek

pátek 2. dubna 2021

Velikonoční pondělí

pondělí 5. dubna 2021

Pedagogické rady

 

Úvodní

pondělí 24. srpna 2020

Za I. čtvrtletí

středa 18. listopadu 2020

Za I. pololetí

pondělí 25. ledna 2021

Za III. čtvrtletí

středa 14. dubna 2021

Za II. pololetí

středa 28. dubna 2021 – pro třídy A4.S.;E4.A;H4.S

Za II. pololetí

středa 26. května 2021 – pro třídy C3.; K3.; S3.

Za II. pololetí

pondělí 14. června 2021 – pro obor HOT 1. – 3. ročník

Za II. pololetí

čtvrtek 24. června 2021 – pro zbývající ročníky

Třídní schůzky

 

Po I. čtvrtletí

středa 18. listopadu 2020

Po III. čtvrtletí

středa 14. dubna 2021

Přijímací zkoušky pro školní rok 2021-2022

 

Odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání

do 1. března 2021

1. kolo 1. termín

pondělí 12. dubna 2021

1. kolo 2. termín

úterý 13. dubna 2021

Náhradní termíny

12. a 13. května 2021

Odborná praxe

 

A4.S; E4.A;H4.S

neproběhne

A3.S; E3.A

17. - 28. 5. 2021

1. – 3. ročník HOT

19. června - 31. srpna 2021 v trvání 4 týdnů

  

Lyžařské a sportovní kurzy

Termín

Lyžařský kurz 1. ročník

dle aktuální situace

Sportovní kurz E2.A; H2.

neproběhne

Sportovní kurz A2.S; A3.S

dle aktuální situace

Další události

Termín

Dokončení klasifikace za II. pol. 2019/2020

do 21. srpna 2020

Opravné zkoušky za II. pololetí 2019/2020

26. - 28. srpna 2020

Školení BOZP a PO pro zaměstnance

31. srpna 2020

Školení BOZP a PO pro žáky

2. září 2020

Přehlídka SŠ – KD Ostrov HB

27. října 2020

Přehlídka SŠ – Jihlava

13. listopadu 2020

Festival vzdělávání – Žďár n. S.

12. listopadu 2020

Projektový týden E4.A; A4.S;H4.S

23. – 27. listopadu 2020

Den vánoční gastronomie

2. prosince 2020

Den otevřených dveří

26. ledna 2021

„Přijímačky nanečisto“

26. února 2021

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

16. a 18. února 2021

Maturitní ples

8. února 2021

Projektový týden H4.

19. – 23. dubna 2021

Intenzivní přípravný týden A4.S;E4.A; H4.S

26. – 29. dubna 2021

Ukončení vyučování v 1. – 3. ročníku HOT

16. června 2021

Závěrečné exkurze

28. – 29. června 2021

Kurzy a soutěže

Termín

„O bramborovou pochoutku Vysočiny“

16. října 2020

Baristický kurz

2. - 4. listopadu 2020

Ekonomický tým - republikové kolo

11. prosince 2020

Soutěž „Rozumíte penězům?“

dle aktuální situace

Kurz studené kuchyně

únor - březen 2020

Gastronomická soutěž pro žáky ZŠ

26. ledna 2021

Sommelierský základní kurz

únor 2021

Kurz dekorace ovoce a zeleniny

březen 2021

Cukrářský kurz - restaurační moučníky

16. - 17. září 2020

Kuchař Vysočiny Junior 2020

25. března 2021

Memoriál Moniky Jirákové

dle aktuální situace

Barmanský základní kurz

18. - 12. února 2021

Barmanský kurz flair

květen 2021

 
 

 

Termíny maturitních zkoušek


Obor: Hotelnictví a Obchodní akademie se sportovním zaměřením (třída H4.S)

 • písemné práce společné části MZ: 7. a 8. dubna 2021 
 • didaktické testy společné části MZ: 3. – 7. května 2021 
 • praktická zkouška profilové části MZ: 21. – 23. dubna 2021 
 • ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací: 17. – 21. května 2021

Obor: Obchodní akademie se sportovním zaměřením (třída A4.S)

 • písemné práce společné části MZ: 7. a 8. dubna 2021 
 • didaktické testy společné části MZ: 3. – 7. května 2021 
 • praktická zkouška profilové části MZ: 21. - 23. dubna 2021 
 • ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací: 17. – 21. května 2021 

Obor: Ekonomické lyceum a Obchodní akademie (třída E4.A)

 • písemné práce společné části MZ: 7. a 8. dubna 2021 
 • didaktické testy společné části MZ: 3. – 7. května 2021 
 • praktická zkouška profilové části MZ: 21. – 23. dubna 2021 
 • ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací: 24. – 28. května 2021 

Další důležité termíny

 • Přihlášky žáků k maturitě pro rok 2020/2021 - do 1. prosince 2020 
 • Přihlášky žáků k podzimnímu termínu 2020/2021 - do 25. června 2021

Termíny závěrečných zkoušek


Obor: 65-51-H/01 Kuchař - číšník

 • písemná závěrečná zkouška: 1. 6. 2021
 • praktická závěrečná zkouška: 2. - 9. 6. 2021
 • Ústní závěrečná zkouška: 16. 6. 2021

Obor: 29-54-H/01 Cukrář a 29-53-H/01 Pekař

 • písemná závěrečná zkouška: 1. 6. 2021
 • praktická závěrečná zkouška: 2. - 10. 6. 2021
 • ústní závěrečná zkouška: 17. 6. 2021

Obor: 65-51/E/01 Stravovací a ubytovací služby

 • písemná závěrečná zkouška: 1. 6. 2021
 • praktická závěrečná zkouška: 2. - 8. 6. 2021
 • ústní závěrečná zkouška: 15. 6. 2021