Jaký bude rok 2019/20

Harmonogram školního roku
 

Pololetí

I. pololetí

pondělí 2. září 2019 – čtvrtek 30. ledna 2020

II. pololetí

pondělí 3. února 2020 – úterý 30. června 2020

Prázdniny

Podzimní

úterý 29. října 2019 a středa 30. října 2019

Vánoční

pondělí 23. prosince 2019 – pátek 3. ledna 2020

Pololetní

pátek 31. ledna 2020

Jarní

pondělí 9. března 2020 – neděle 15. března 2020

Velikonoční

čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní

středa 1. července 2020 – pondělí 31. srpna 2020

Svátky ČR

Den vzniku samostatného československého státu

pondělí 28. října 2019

Velký pátek

pátek 10. dubna 2020

Velikonoční pondělí

pondělí 13. dubna 2020

Svátek práce

pátek 1. května 2020

Den vítězství

pátek 8. května 2020

Pedagogické rady

Úvodní

pondělí 26. srpna 2019

Za I. čtvrtletí

středa 13. listopadu 2019

Za I. pololetí

středa 22. ledna 2020

Za III. čtvrtletí

středa 15. dubna 2020

Za II. pololetí

úterý 28. dubna 2020 – pro třídy A4.H, A4.S. E4.

Za II. pololetí

středa 27. května 2020 – pro třídy C3., K3., S3.

Za II. pololetí

pátek 12. června 2020 – pro obor HOT 1. – 3. ročník

Za II. pololetí

středa 24. června 2020 – pro zbývající ročníky

Třídní schůzky

Po I. čtvrtletí

středa 20. listopadu 2019

Po III. čtvrtletí

středa 22. dubna 2020

Přijímací zkoušky pro školní rok 2020-2021

Odevzdání přihlášek ke střednímu vzdělávání

do 2. března 2020

1. kolo 1. termín

1. termín: úterý 14. dubna 2020

1. kolo 2. termín

2. termín: středa 15. dubna 2020

Odborná praxe

A4.H; A4.S

2 - 15. září 2019

A3.S; E3.A

18. - 29. května 2020

1. – 3. ročník HOT

17. června – 31. srpna 2020 v trvání 4 týdnů

Adaptační kurzy

A1.

27. – 28. srpna 2019

A1.S

29. – 30. srpna 2019

H1.

26. – 27. srpna 2019

C1.P

05.zář.19

K1.

04.zář.19


Další termíny

Lyžařské a sportovní kurzy

Termín

Lyžařský kurz 1. ročník

12. – 17. ledna 2020 16. – 21. února 2020

Sportovní kurz E2A.; H2.

16. – 20. září 2019

Sportovní kurz A2.S, A3.S

čvn.20

Další události

Termín

Dokončení klasifikace za II. pol. 2018/2019

do 23. srpna 2019

Opravné zkoušky za II. pololetí 2018/2019

28. - 30. srpna 2019

Školení BOZP a PO pro zaměstnance

31. srpna 2019

Školení BOZP a PO pro žáky

02.zář.19

Přehlídka SŠ – KD Ostrov HB

31. října 2019

Přehlídka SŠ – Jihlava

8. listopadu 2019

Festival vzdělávání – Žďár n. S.

14. listopadu 2019

Projektový týden E4., A4., A4.S

18. – 22. listopadu 2019

Den vánoční gastronomie

4. prosince 2019

Den otevřených dveří

28. ledna 2020

„Přijímačky nanečisto“

5. února 2020

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

18. a 20. února 2020

Maturitní ples

14. února 2020

Projektový týden H4.

30. března – 3. dubna 2020

Intenzivní přípravný týden A4.H, E4., A4.S

20. – 24. dubna 2020

Ukončení vyučování v 1. – 3. ročníku HOT

16. června 2020

Závěrečné exkurze

25. – 26. června 2020

Kurzy a soutěže

Termín

Kurz španělské kuchyně

15. října 2019

„O bramborovou pochoutku Vysočiny“

18. října 2019

Baristický kurz

11. – 13. listopadu 2019

Soutěž „Rozumíte penězům?“

27. listopadu 2019

Kurz studené kuchyně

9. – 12. prosince 2019

Gastronomická soutěž pro žáky ZŠ

úno.20

Sommelierský základní kurz

úno.20

Kurz teatender

úno.20

Kurz dekorace ovoce a zeleniny

20. - 21. února 2020

Cukrářský kurz

bře.20

Kuchař Vysočiny Junior 2020

26. března 2020

Memoriál Moniky Jirákové

2. dubna 2020

Barmanský základní kurz

30. března – 4. dubna

 

Termíny maturitních zkoušek


Obor: Obchodní akademie (třída A4.H)

 • písemné práce společné části MZ: 8. a 30. dubna 2020 
 • didaktické testy a písemné práce společné části MZ: 4. – 6. května 2020 
 • praktická zkouška profilové části MZ: 1. – 2. dubna 2020 
 • ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací: 18. – 22. května 2020

Obor: Obchodní akademie se sportovním zaměřením (třída A4.S)

 • písemné práce společné části MZ: 8. a 30. dubna 2020 
 • didaktické testy a písemné práce společné části MZ: 4. – 6. května 2020 
 • praktická zkouška profilové části MZ: 1. dubna 2020 
 • ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací: 18. – 22. května 2020 

Obor: Hotelnictví (třída A4.H)

 • písemné práce společné části MZ: 8. a 30. dubna 2020 
 • didaktické testy a písemné práce společné části MZ: 4. – 6. května 2020 
 • praktická zkouška profilové části MZ: 1. – 3. dubna 2020 
 • ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací: 18. – 22. května 2020 

Obor: Ekonomické lyceum (třída E4.)

 • písemné práce společné části MZ: 8. a 30. dubna 2020 
 • didaktické testy a písemné práce společné části MZ: 4. – 6. května 2020 
 • praktická zkouška profilové části MZ: 1. – 2. dubna 2020 
 • ústní zkoušky společné části, ústní zkoušky profilové části a obhajoby maturitních prací: 25. – 29. května 2020

Další důležité termíny

 • Přihlášky žáků n maturitě pro rok 2019/20 - do 2. prosince 2019 
 • Přihlášky žáků k podzimnímu termínu 2019/20 - do 25. června 2020

Termíny závěrečných zkoušek


Obor: 65-51-H/01 Kuchař - číšník

 • písemná závěrečná zkouška: 1. 6. 2020
 • praktická závěrečná zkouška: 2. - 12. 6. 2020
 • Ústní závěrečná zkouška: 19. 6. 2020

Obor: 29-54-H/01 Cukrář

 • písemná závěrečná zkouška: 1. 6. 2020
 • praktická závěrečná zkouška: 2. - 10. 6. 2020
 • ústní závěrečná zkouška: 18. 6. 2020

Obor: 65-51/E/01 Stravovací a ubytovací služby

 • písemná závěrečná zkouška: 1. 6. 2020
 • praktická závěrečná zkouška: 2. - 9. 6. 2020
 • ústní závěrečná zkouška: 17. 6. 2020