NABÍDKA: ZÁKLADNÍ TEATENDER KURZ  

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zprostředkovává dne 24. listopadu 2021    ZÁKLADNÍ „ČAJOVÝ KURZ“. Cena kurzu bude 1.150,- Kč   Kurz je zaměřen na nezbytné znalostní základy každého, kdo připravuje čaj v gastronomických provozovnách. Kurz je postaven na mnohaletých praktických zkušenostech a naučí frekventanty orientovat se ve světě čaje. Důležitým posláním kurzu je pochopit čaj jako surovinu …

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – projekt APIV B

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

  Již 5 let zlepšujeme společné vzdělávání v naší škole s odborníky z NPI (Národní pedagogický institut ČR) Naše škola je už pátým rokem zapojena do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), stejně jako dalších 355 škol po celé republice. Tento projekt realizuje Národní pedagogický institut ČR. Díky jejich nabídce seminářů dalšího vzdělávání, ale i možnosti koučinku …

Ukončování studia závěrečnou zkouškou

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

V oborech vzdělání kategorie H a kategorie E se studium ukončuje závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Podmínkou pro vykonání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání. V závěrečných zkouškách škola využívá jednotných zadání a související zkušební dokumentace. Jednotlivé části závěrečné zkoušky Písemnou závěrečnou zkoušku žáci konají elektronickou formou (na počítači). Každému žáku se …

Konzultační hodiny učitelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Dokument v plném znění:  » ZDE«   Žáci mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY.   V Havlíčkově Brodě dne 13. 9. 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Informace k MZ 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

1)     Informace k MZ 2)    Předměty profilové části  3)    Harmonogram maturitní práce 4)    Zadání maturitní práce 5)    Seznam jazykových zkoušek pro uznání profilové zkoušky z cizího jazyka 6)    Žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka   Kompletní informace k maturitním zkouškám jsou pravidelně aktualizovány v oddílu STUDENTI A ZAMĚSTNANCI  na záložce MATURITY. Mgr. …

Nabídka baristického kurzu

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

BARISTICKÝ KURZ ČESKÉ BARMANSKÉ ASOCIACE BARISTA JUNIOR   Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod pořádá 4. – 6. října 2021 v odborných učebnách na pracovišti Bratříků 851 baristický kurz, který je určený žákům školy i zájemcům z řad veřejnosti. Lektoři kurzu: Roman Pospíchal, Mistr kávy 2013 Adam Troubil, Mistr kávy 2014 a 2015. Obsah kurzu: teoretická část i praktická část vedená …

Organizace školního roku 2021 – 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Dokument v plném znění:  » ZDE«     Obdobné informace jsou rovněž k dispozici na stránce školního webu: „Jaký bude rok 2021/2022“ . Žáci i učitelé mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY  a DOKUMENTY PRO UČITELE. Poznámka: pořádání všech akcí bude závislé na aktuální epidemiologické situaci.   V Havlíčkově Brodě dne 31. 8. 2021. Mgr. Jiří …

Zahájení školního roku 2021/2022 – přehled učeben

Karel Sedlák Školní novinky

  Kmenové učebny pro třídy učebních i maturitních oborů pro účely zahájení školního roku 2021/22 ve středu 1. září 2021 a ve čtvrtek 2. září 2021 v následujícím dokumentu: Přehled učeben »ZDE«   Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování