Erasmus+ ve školním roce 2022/23

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V podzimních termínech roku 2022 se nám podařilo realizovat další čtrnáctidenní mobility žáků v rámci projektu Erasmus+ č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016915 pod názvem Do všech koutů Evropy (All Over Europe). V termínu 6. – 20. 11. 2022 vycestovalo 13 žáků oborů s ekonomickým zaměřením do Irska. Pracovní stáže absolvovali stáže v městečku Youghal. Někteří žáci pracovali v místním rádiu CRY104FM Community Radio Youghal, jiní v účetních …

Pokyny k podání přihlášky

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Doplňující informace k podávání přihlášek na naši školu: přihláška ke studiu se podává na předepsaném tiskopisu, který uchazeč ZŠ obdrží ve škole; případně lze přihlášku stáhnout na stránkách >MŠMT< nebo přímo z našich webových stránek s hlavičkou školy a předvyplněným oborem  >ZDE< v 1. kole lze podat maximálně 2 přihlášky: pořadí zvolených škol na obou přihláškách musí být totožné poslední termín pro odevzdání …

MZ

Maturitní komise – jarní termín 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2023 následující složení zkušebních komisí:   Třída A4. – Obchodní akademie Třída A4.S – Obchodní akademie se sportovním zaměřením Třída H4. – Hotelnictví V Havlíčkově Brodě dne 31. ledna 2023 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

Soutěže k elektronické bezpečnosti

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Odbor informatiky Kraje Vysočina připravil pro žáky a studenty škol soutěže  k elektronické bezpečnosti. Jedná se o soutěžní kvíz projektu Kraje pro bezpečný internet, který doplňuje e-learningové lekce zaměřené na problematiku bezpečného chování v kyberprostoru. Soutěžící mohou na webu www.kpbi.cz vyplnit Soutěžní kvíz a Kvíz PLUS  týkající se kyberbezpečnosti a vyhrát hodnotné ceny. Kvíz je přístupný do 28. února 2023. Kraj Vysočina také v tomto …

Přípravné kurzy 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o maturitní obory – žáky 9. tříd základních škol – kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí – systematizace, …

MZ

Časový rozvrh didaktických testů společné části MZ jaro 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2023 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.– 4. května 2023.  V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části …

Olympiáda z dějepisu

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 8. 12. 2022 se na naší škole uskutečnila Olympiáda z dějepisu. Školního kola se zúčastnilo 13 soutěžících – napříč všemi studijními obory a všemi ročníky. Zapálení dějepisci řešili nelehké úkoly na téma „Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992“ a mohli získat maximálně 60 bodů. Pořadí na předních místech bylo velmi vyrovnané a dva nejlepší řešitelé postupují do …

Olympiáda v českém jazyce

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 29. 11. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V jedné třídě se sešlo 22 studentů ekonomických oborů – nevídaná koncentrace nadšenců českého jazyka! Ekonomické lyceum mělo 14 zástupců, třídy obchodní akademie 8 studentů. Potěšitelná je vysoká účast studentů 1. ročníků, kteří se sice zatím neprosadili, ale rozhodně ukázali své kvality a v příštích letech můžeme očekávat …

Koho chtějí studenti na Hradě?

Karel Sedlák Školní novinky

Ve dnech 12. a 13. prosince se na naší škole uskutečnily studentské prezidentské volby. Studenti měli možnost si vyzkoušet volbu hlavy státu nanečisto, seznámili se tak s volebním systémem a principy zastupitelské demokracie.  Z maturitních i učebních oborů se k volbám dostavilo celkem 300 studentů. Nejvíce hlasů od studentů získala kandidátka Danuše Nerudová – maturitní obory: 156 hlasů, učební obory: 37 hlasů. Více …