LOGO školy

Poděkování za dotazníkové šetření

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

RNDr. Jan Břížďala, člen Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií, děkuje za zprostředkování e-mailových kontaktů žáků a učitelů naší školy pro účely realizace dotazníkového šetření Kraje Vysočina, které se zaměřuje na hodnocení kvality výuky a klimatu na středních školách se sídlem v kraji. V současné době dochází ke generování a rozesílání unikátních odkazů …

Informace pro přihlášené účastníky přijímaček nanečisto

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Přijímačky nanečisto Harmonogram vlastního TESTOVÁNÍ úterý 25. ledna 2022 od 13:00 hodin   Na uvedené e-mailové adresy budou všem přihlášeným účastníkům zasílány průběžně dle časového rozvržení všechny potřebné materiály a odkazy. Kromě toho budou tyto odkazy a dokumenty také k dispozici na oficiálním školním webu v článku  https://www.oahshb.cz/skolni_novinky/prijimacky-nanecisto-2021-2022/.   Podrobné informace v „Harmonogramu vlastního testování“: »ZDE «   V Havlíčkově Brodě …

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – leden 2022

Karel Sedlák DOD, Školní novinky, Úřední deska

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, ulice Bratříků 851, uskuteční ve čtvrtek 27. ledna 2022 v době od 9 do 16 16 hodin Den otevřených dveří. Je určen pouze pro žáky 9. tříd ZŠ a jejich rodiče. Pro zájemce bude také možnost prohlídky odborných dílen na pracovišti Kyjovská 3187. CO MŮŽETE OČEKÁVAT? prohlídku všech prostor …

Časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky 2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jednotné zkušební schéma didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v roce 2022. Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky se pro čtyřleté obory  uskuteční ve dnech 12. a 13. dubna 2022. Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání se budou konat 10. a 11. května 2022. Podrobné časové schéma konání zkoušek …

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 11. ledna 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V letošním roce se ho zúčastnilo 17 studentů ze všech studijních oborů – Ekonomické lyceum (10), Obchodní akademie (6) a Hotelnictví (1).  K ostříleným matadorkám z vyšších ročníků se přidala i děvčata z 1. ročníků a rozhodně nezůstala pozadu! Soutěžící museli prokázat své znalosti z oblasti české gramatiky …

Nabídka barmanského kurzu

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zprostředkovává ve dnech 7. – 11. března 2022    BARMANSKÝ KURZ   Cena kurzu bude 4.000,- Kč pro žáky školy a 5.000,-Kč pro veřejnost. V ceně kurzu jsou zahrnuta odborně zpracovaná skripta s probíranou tématikou. Kurz bude probíhat v odborné učebně stolničení na pracovišti Bratříků 851 v době od 8:00 do 16:00 …

Časový rozvrh didaktických testů MZ

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Společná část maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2022 uskuteční podle jednotného zkušebního schématu 2.–4. května 2022. V souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v …

LOGO školy

INFORMACE KE ZMĚNÁM V MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍCH S ÚČINNOSTÍ OD 3. 1. 2022

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se  mění takto: v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni dále pak od 17. ledna …

Přijímačky NANEČISTO 2021-2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Jednotné celostátní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté obory vzdělání se v letošním školním roce budou konat 12. a 13. dubna 2022. Na naší škole se přijímací testy týkají všech uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM Pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně …