Erasmus + v roce 2023

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2023 realizuje Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod projekt Erasmus+ č. 2022-1-CZ01-KA122-VET-000077635 Evropská zkušenost – nejlepší cesta k lepší budoucnosti (The european experience – the best way to a better future). V rámci projektu se uskutečnily 3 krátkodobé dvoutýdenní mobility – dva výjezdy na stáže do Španělska pro žáky ekonomických a gastronomických oborů (2 …

Informace k přijímacímu řízení 2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

  Informační web MŠMT: přijímací zkoušky na SŠ – jaro 2024 – ZDE Testy k přijímačkám lze procvičit ZDARMA v nové aplikaci TAU  – ZDE Přijímačky „NANEČISTO“ – ZDE Den otevřených dveří – ZDE Termíny konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky – ZDE Video ze života školy (přehled oborů) – ZDE

Termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

  V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb. stanovily zkušební komise termíny náhradních závěrečných zkoušek ve školním roce 2022/23 v oborech vzdělání s výučním listem. Ředitel školy stanovil shodně termíny opravných závěrečných zkoušek   Závěrečné zkoušky Září 2023 Prosinec 2023   Písemná část 5. 9. 2023 1. 12. 2023   Praktická část 7. – 12. 9. 2023 11. – …

Informační web – přihlášky na SŠ

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

V listopadu 2023 byl spuštěn nový web o digitalizaci přijímacího řízení. Na jednom místě tak uchazeči, jejich zákonní zástupci i školy postupně najdou všechny potřebné informace, které k přihlašování na střední školy potřebují. Nové webové stránky www.prihlaskanastredni.cz obsahují informace a návody, jak se budou uchazeči o studium na střední škole od příštího roku přihlašovat k přijímacímu řízení. Web je rozdělen …

Spuštěna nová webová aplikace TAU

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) připravilo novou webovou aplikaci k procvičování testů a úloh zadaných v rámci jednotné přijímací zkoušky. Jako studijní materiál slouží testy z předchozích let. Aplikace TAU (Trénuj a uč se!), je určena k procvičování vědomostí a dovedností, které mohou být ověřovány prostřednictvím didaktických testů v rámci jednotné přijímací zkoušky a v blízké budoucnosti i maturitní …

Přijímačky nanečisto 2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat …

Zápis č. 5 z jednání školské rady

Karel Sedlák Školní novinky, Školská rada

  Datum jednání: 12. 10. 2023 Přítomni: Bc. Jiří Svoboda, Miroslava Tesařová, Pavlína Nováková, Mgr. Pavlína Rosekranzová, Ing. Hubert Wiche, Mgr. Magda Fialová, Ing. Ivana Mojžyšková Nepřítomni: Pavel Palacký, Mgr. Ota Benc Hosté: Mgr. Jiří Forman Program jednání: návrh programu jednání, schválení výroční zprávy školy za rok 2022/2023, projednání plánu činnosti školy na rok 2023/2024, aktuální situace ve škole, diskuse. …

LOGO školy

Aktualizace provozní doby – ŠSIC

Karel Sedlák Školní novinky

Ve školním studijním a informačním centru (ŠSIC) dochází od 16. října 2023 k nové úpravě provozní doby:    Pondělí    7:30 – 16:00    Úterý    7:30 – 16:00    Středa    7:30 – 16:00    Čtvrtek    7:30 – 16:00    Pátek    7:30 – 16:00 V Havlíčkově Brodě aktualizováno dne 17. 10. 2023 Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro …