AKTUALIZOVANÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

  Vzhledem k umožnění prezenční přítomnosti žáků nižších ročníků středních škol a konzervatoří za účelem realizace všech forem praktického vyučování od 1. června 2020, a také umožnění přítomnosti žáků nižších ročníků středních škol nebo konzervatoří za účelem konání konzultací či třídnických hodin od 8. června 2020 MŠMT k 27. květnu aktualizovalo podmínky pro pobyt žáků ve škole.     Aktualizace hygienických …

Informace pro žáky nižších ročníků

Karel Sedlák Školní novinky

Vzhledem k tomu, že Vláda ČR schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky středních škol, mohou třídní učitelé i ostatní vyučující zorganizovat v období od 8. do 19. června 2020 třídnické hodiny, popř. pozvat žáky k individuálním konzultacím. Rovněž bude zahájena výuka odborného výcviku pro žáky 1. a 2. ročníku učebních oborů. Bližší informace k výuce odborného výcviku byly všem žákům …

Informace k přijímacím zkouškám

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

   Termín přijímacích zkoušek:    pondělí 8. června 2020  Začátek administrace zkoušek: » matematika v 8:30 hodin » český jazyk a literatura v 10:55 hodin  Čas nástupu uchazečů do školy (uveden na pozvánce): » ekonomické lyceum v 7:45 hodin » obchodní akademie v 7:55 hodin » hotelnictví v 8:05 hodin » obchodní akademie se zaměřením na sport v 8:15 hodin …

Složení zkušebních komisí závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Ředitel školy jmenuje pro jarní termín závěrečných zkoušek 2020 následující složení maturitních komisí:   »Komise pro třídu C3.« »Komise pro třídu K3.« »Komise pro třídu S3.« Konkrétní rozpisy žáků pro ústní  a praktickou část závěrečné zkoušky je k dispozici na školním INTRANETU  (vstup po přihlášení). V Havlíčkově Brodě dne 12. 5. 2020 Mgr. Jiří Forman ředitel školy  

LOGO školy

Rozvrh výuky žáků závěrečných ročníků v termínu 18. 5. – 22. 5. 2020

Karel Sedlák Školní novinky

Rozvrh závěrečné přípravy žáků 4. ročníku studijních oborů a 3. ročníku učebních oborů je opět k dispozici na školním INTRANETU v Dokumentech pro studenty –  ZDE (vstup pouze po přihlášení). Prostřednictvím webové aplikace Bakalářů byly zároveň tyto rozvrhy umístěny na NÁSTĚNKY jednotlivých tříd – ZDE (vstup pouze po přihlášení).

Aktuální informace k přijímacímu řízení

oahshb Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Informace k přijímacím zkouškám ze dne 20. 5. 2020 Jednotné zkušební schéma přijímacích zkoušek ze dne 13. 5. 2020 Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem ze dne 22. 4. 2020  Aktuální informace ředitele školy k přijímacímu řízení ze dne 15.4.2020   Informace ředitele školy k přijímacím zkouškám ze dne 23.3.202 Kritéria 1. kola přijímacího řízení ze dne 14.1.2020 …

LOGO školy

Aktuální informace ředitele školy o přijímacím řízení v roce 2020

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Přijímací řízení do oborů vzdělání s výučním listem proběhne v plánovaném termínu 22. dubna 2020. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči nekonají. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny tentýž den na webových stránkách školy a na vstupních dveřích do budovy školy v ulici Bratříků 851. Do školy prosím nechoďte, o všem vás budeme informovat. V platnosti zůstávají kritéria přijímání stanovená ředitelem školy – viz …