ERASMUS+ 2024

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V rámci projektu Erasmus+ č. 2023-1-CZ01-KA121-VET-000120433 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod realizuje krátkodobé i dlouhodobé mobility žáků a odborné jazykové kurzy pro učitelky anglického jazyka. V termínu od 7. do 20. dubna 2024 vycestovalo 13 žákyň oborů vzdělání Ekonomické lyceum, Obchodní akademie a Hotelnictví na dvoutýdenní mobilitu. Pracovní stáže se konaly v irských městech Mallow a Cork. Studentky nejenom pracovaly …

MZ

Maturitní komise – podzim 2024

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro podzimní termín maturitních zkoušek 2024 následující složení zkušebních komisí: Maturitní komise – podzim 2024 V Havlíčkově Brodě dne 30. června 2024 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování

Nabídka barmanského kurzu – říjen 2024

Karel Sedlák Školní novinky

  Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod zprostředkovává ve dnech 14. – 18. října 2024   ZÁKLADNÍ BARMANSKÝ KURZ   Cena kurzu bude 4.000,- Kč pro žáky školy a 5.000,-Kč pro veřejnost. V ceně kurzu jsou zahrnuta odborně zpracovaná skripta s probíranou tématikou. Kurz bude probíhat v odborné učebně stolničení na pracovišti Kyjovská 3187 v době od 8:00 do …

Harmonogram závěrečných zkoušek – jarní termín 2024

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Praktická a ústní část závěrečných zkoušek Konkrétní rozpis žáků u praktické a ústní části závěrečných zkoušek je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY. K nahlédnutí jsou následující dokumenty: Praktická část ZZ_Cukrář Praktická část ZZ_Kuchař-číšník Praktická část ZZ_Pekař Praktická část ZZ_Stravovací a ubytovací služby Ústní ZZ_C3.P Ústní ZZ_K3. Ústní ZZ_SUS V Havlíčkově …

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

  I.  Obory vzdělání s maturitní zkouškou: 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE zaměření EKONOMIKA SPORTU 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM   II.  Obory vzdělání s výučním listem 29-54-H/01  CUKRÁŘ 29-53-H/01  PEKAŘ 65-51-H/01  KUCHAŘ – ČÍŠNÍK 65-51-E/01  STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY   Havlíčkův Brod 15. května 2024 Mgr. Jiří Forman ředitel školy

Zkoušky profesní kvalifikace – květen 2024

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  Kuchař/kuchařka teplých pokrmů, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 7. května 2024 od 14:00 do 16:00 hod. 9. května 2024 od 14:00 do 19:00 hod. Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz