Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkoušky profesní kvalifikace  65-002-H Příprava pokrmů studené kuchyně, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech: 26. července 2021 od 8.00 do 11.00 hod. 27. července 2021 od 8.00 do 12.00 hod. Zkoušky profesní kvalifikace  65-004-H Příprava  minutek, ověřující dosažení profesní …

Provozní doba o prázdninách

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

PRACOVIŠTĚ BRATŘÍKŮ pondělí a středa od 9.00 – do 11.00 hodin   V OBDOBÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN PŘI NÁVŠTĚVĚ ŠKOLY POUŽIJTE ZVONEK S VOLBOU TĚCHTO ČÍSEL: 10 ⇒ sekretariát – p. Pešková 35 ⇒ školní studijní a informační centrum – p. Poslušná, Vajdová   —————————————————————————————————————— Případně lze využít i tyto předvolby: 12 ⇒ účtárna – p. Satrapová 14 ⇒ zástupkyně ředitele pro ekonomiku …

Zkoušky profesní kvalifikace

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky, Úřední deska

  Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  PŘÍPRAVA TEPLÝCH POKRMŮ, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Bratříků 851 a Kyjovská 3187 dne: 8. července 2021 od 8:00 do 15:00 hod. Ing. Jana Dubnová zástupkyně ředitele školy pro ekonomiku a provoz

Projekt „Učíme se ze života pro život 2“

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364 Doba realizace projektu: 2. 2021 – 30. 11. 2023 Stručný popis projektu: Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a …

Výsledky II. kola přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky druhého …

Výsledky přijímacího řízení v náhradním termínu 2021

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky uchazečů …

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 8. ČERVNA 2021

Karel Sedlák Školní novinky

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 mění následující: Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) …

2. kolo přijímacího řízení

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vyhlašuje 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ do 1. ročníku vzdělávání ve školním roce 2021-2022   1. Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání – do 11. června 2021 2. Termín přijímacího řízení – 14. června 2021 3. Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – 14. června 2021 Pořadí uchazečů bude zveřejněno ve vstupu do budovy školy v ulici …

Mimořádný termín pro praktické maturitní zkoušky

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel školy vyhlašuje mimořádný termín pro praktické maturitní zkoušky na den 29. června 2021.   Podle čl. XXXIII. opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR dne 15. 3. 2021, v platném znění, se může      mimořádného termínu pro praktické zkoušky účastnit žák, který podal přihlášku k praktické zkoušce konané v jarním zkušebním období 2021 a který se z konání této …

Testování žáků v týdnu 31. 5. – 4. 6. 2021

Karel Sedlák Školní novinky

Rozpis testování žáků jednotlivých tříd v 22. týdnu je k dispozici na ŠKOLNÍM INTRANETU v Dokumentech pro žáky – Aktuality.   V Havlíčkově Brodě dne 28. 5. 2021 Ing. Radka Svatošová zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování