Mezinárodní jazykové certifikáty

Jazykové zkoušky Cambridge BEC  

Zkoušky z obchodní angličtiny, tzv. Business English Certificates (BEC) jsou rozděleny do tří úrovní: Preliminary; Vantage; Higher. Na všech úrovních jsou testovány čtyři jazykové dovednosti: poslech, mluvení, čtení a psaní. Kandidáti musí prokázat svou schopnost efektivně komunikovat v obchodním prostředí. Každá zkouška koresponduje s některou z úrovní Společného evropského referenčního rámce. Absolventi se díky němu mohou lépe uplatnit jak u nás, tak i v nových podmínkách pracovního trhu Evropské unie, ale i dalších neevropských zemí.

 

Co je BEC Preliminary?


Certifikát BEC Preliminary   
 
 

Mezinárodně uznávaná zkouška, na jejímž konci je certifikát BEC Preliminary, je dokladem toho, že jsi zvládl anglický jazyk na určité úrovni a jsi schopen ho používat v obchodním světě. Tvoje znalosti odpovídají úrovni B1 podle "Společného evropského referenčního rámce". Abys tento certifikát získal, musíš splnit dílčí zkoušky ze čtení, psaní, mluvení a poslechu na požadované výši. Tvoje celková úspěšnost musí být minimálně 70%. Tím tak stvrdíš, že tvoje znalosti angličtiny jsou na dobré úrovni a v oblasti obchodu se bezproblémově orientuješ. S certifikátem získáváš značný náskok a obrovskou výhodu oproti těm, kteří podobný doklad nemají a ucházejí se o stejnou pracovní pozici jako ty.

 

 

Aktuální informace

 

Jazykové zkoušky Cambridge BEC

Základní informace Zkoušky Business English Certificates (BEC) jsou navrženy tak, aby otestovaly úroveň anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve...

Zkoušky LCCI 2015

17 studentů a studentek 4. ročníku studijních oborů OA, EL a HOT složilo velmi úspěšně písemné zkoušky z obchodní angličtiny (10)...

Zkoušky LCCI 2014

13 studentů a studentek 4. ročníku studijních oborů OA, EL a HOT složilo velmi úspěšně písemné zkoušky z obchodní angličtiny (9) a němčiny...